24 – ajame šachmatų turnyre Lietuvos Respublikos Seime dalyvavo biržiečiai (patikslinta)

2018-03-05 | Kategorija: Palėpė

Seime po šachmatų turnyro

Seime 24-ąjį kartą įvyko tradicinės šachmatų varžybos „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2018“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šiemet varžybos sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – beveik 200 šachmatų mėgėjų ir profesionalų.

Raimondas Paliulionis

Į varžybas susirinkusius šachmatininkus pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo kanclerė Daiva Raudonienė, Latvijos Respublikos finansų ministrė Dana Reizniecė-Ozola, Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas. Sveikinimo žodį tarė ir Biržų šachmatų klubo  treneris, Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentas Raimondas Paliulionis, teisėjavęs šiame turnyre. Ne vienas sveikintojas pabrėžė, kad žaidimas šachmatais labai lavina mokinių mąstymą.

Kamilė Rauckytė su sese ir močiute

Šiemet Biržams atstovavo 10 –ties  gražus būrys rajono šachmatų klubo narių –  7 moksleiviai ir 3 suaugę. Tai Biržų ,,Aušros‘‘ ir ,,Atžalyno‘‘ pagrindinių mokyklų moksleiviai ir ,,Saulės‘‘ gimnazijos  gimnazistai. Tradicinėse 24 – ąjį kartą Seime surengtose šachmatų varžybose  ,,Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2018‘‘ dalyvavo Gytis Aukštikalnis –  Papilio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, Rimantas Lėckas – Biržų rajono savivaldybės darbuotojas ir Algirdas Karalius – AB ,,Siūlas‘‘ inžinierius  – technologas. Beje, kartu su tėčiu A. Karaliumi šiame turnyre dalyvavo ir 2 jo  dukros moksleivės.

Šachmatų tradicijos Biržų krašte atkeliavusios iš labai senų laikų. Pasak Biržų šachmatų klubo trenerio, Lietuvos federacijos viceprezidento Raimondo Paliulionio, 1618 metais šachmatai buvo pirmą kartą paminėti rašytiniuose šaltiniuose.

Kamilė Rauckytė šachmatų turnyre

Nors pirmųjų vietų ir nepavyko laimėti, bet visi sveikinome Biržų ,,Saulės‘‘ gimnazijos II klasės mokinę  Kamilę Rauckytę , kuri vykusiame turnyre A moterų įskaitoje užėmė III vietą. Kamilės žaidimą stebėti į Vilnių atvažiavo jos močiutė ir jaunesnioji sesutė.

Svarbu pažymėti ir tai, kad Lietuvos Respublikos Seime organizuojamos šachmatų varžybos – analogų pasaulyje neturintis renginys, suburiantis šio sporto entuziastus. Nuo 1995-ųjų Seimo kanceliarija ir Lietuvos šachmatų federacija organizuoja varžybas, kuriose kartu su šachmatų didmeistriais, tarptautiniais meistrais aktyviai dalyvauja Seimo vadovai, Nepriklausomybės Akto signatarai, įvairių kadencijų parlamentarai, kitų institucijų atstovai, užsienio valstybių politikai, diplomatai, turnyrų, skirtų Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – paminėti, nugalėtojai ir šios sporto šakos gerbėjai.

Turnyrui pasibaigus, svečiams iš Biržų buvo surengta ekskursija po Lietuvos Respublikos Seimo rūmus.

Aldona Jakavonienė

LR Seimo nario padėjėja

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.