Biržai – čiuožėjų miestas

2018-03-02 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

„Sėlos“ muziejaus archyvo nuotr.

„Sėlos“ muziejaus muziejininkei Snieguolei Kubiliūtei gimė puiki idėja – pakartoti tarpukariu čiuožykloje nusifotografavusių čiuožėjų „traukinuką“ toje pačioje čiuožykloje ir jį įamžinti dabartinėje fotografijoje. Entuziastai šaltuko neišsigando ir sumanymas pavyko.

Ant Agluonos upės, kur vasarą trykšta fontanai, biržietis Ričardas Marinskas įrengė čiuožyklą: nuvalė ledą, pakabino vėliavas: Trispalvę, su Vyčio ženklu ir Biržų. Tikra Lietuvos šimtmečio čiuožykla! Ne veltui šioje vietoje žiemą biržiečiai mėgo pramogauti jau tarpukariu. Tą liudija senosios fotografijos, saugomos Biržų muziejuje. Smetoninių laikų nuotraukos į muziejų pateko iš Biržų miesto gyventojų Sigitos Arminienės ir Povilo Viederio albumų.

Beje, šioje vietoje čiuožyklą biržiečiai įsirengdavo ir sovietmečiu. Pasileisdavo su pačiūžomis nuo upės per Širvėnos ežerą.  Čiuožykla tapdavo ne tik žiemos pramogų, bet ir pasimatymų bei užsimezgančios draugystės ir meilės vieta. Čiuožykla padėjo susikurti ne vienai biržiečių šeimai.

Aštuntajame dešimtmetyje Biržuose buvo įrengta pati tikriausia čiuožykla dabartinės turgavietės vietoje. Ledas būdavo nuolat užliejamas iš naujo, skambėjo muzika. Šiltoje patalpoje buvo galima išsinuomoti pačiūžas, palikti batus. Čiuožėjų vakarais susirinkdavo tirštai. Beje, ir tuomet madoje buvo tarpukario „traukinukas“, kuomet čiuožėjai rankomis susikabindavo, o pirmasis čiuožėjas „traukinuką“ užsukdavo taip, kad uodegoje esantis čiuožėjas turėdavo stipriai įsikibti. Nuo „traukinuko“ atitrūkęs čiuožėjas dideliu greičiu įskriedavo į šalia esančią pusnį.

Kuriuo metu čiuožykla Biržuose dingo, sunku prisiminti. Paskui ji buvo atgaivinta Juliaus Janonio aikštėje. Deja, ne visos žiemos buvo tokios dosnios šaltuko – šiluma ledą greitai ištirpindavo.

Tarpukariu čiuožykloje darytos nuotraukos įkvėpė muziejininkę Snieguolę Kubiliūtę atkurti tokį patį vaizdą toje pačioje vietoje. Senojoje fotografijoje čiuožėjai pozuoja stilingai susikibę „traukinukui“. Pagrindinis tokios pramogos organizatoriai buvo dailiojo čiuožimo Biržuose pradininkai noratas Pranas Lembertas ir jo žmona Monika. Į Biržus jie atvyko iš Kauno. Prisiminimais apie „traukinuką“ pasidalino Valdemaras Michalauskas knygoje „Kol augau su tėtuku“. Čiuožykla ant Agluonos upės buvo apšviesta spalvotomis lemputėmis.

Muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė užrašė ir Ingridos Gošaitės-Ramanauskienės, 1941 metais baigusios Biržų gimnazijos aštuntąją klasę, prisiminimus: „Eidavom pašokt, eidavom į kiną, eidavom pasivaikščiot ir būdavo visa mūsų draugystė. Arba į čiuožyklą eidavom. Viena buvo prie banko, o kita prie Apaščios upės tilto. Šita buvo mokinių, o ana – šaulių. Grodavo kartais dūdų orkestras. Buvo galima ir mokiniams į šaulių čiuožyklą eiti. Bet gal brangiau kainavo. Reikėdavo mokėti, nes sutvarkydavo čiuožyklą, ledą nuvalydavo, šviesos būdavo iškabintos, reikėdavo suolų, būdavo būdelė, kur batus nusiaudavai“.

Į muziejininkų kvietimą sekmadienį susirinkti Agluonos upės čiuožykloje atsiliepė čiuožimo entuziastai. „Jei ir nepavyks meistriškumu prilygti anų laikų biržiečiams, tai bent įsiamžinsime biržiečių 100-mečio fotosesijoje, atkartodami senųjų fotografijų vaizdus iš to paties kampo“, – kvietė muziejininkai.

Atkartoti tarpukario fotografiją pavyko toje pačioje vietoje. Čiuožėjus įamžino fotografas Zenonas Meškauskas ir muziejininkas Remigijus Timukas.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Biržai – čiuožėjų miestas”

  1. Beržėnas parašė:

    Labai graži Snieguolės iniciatyva! Atitrūkim nuo tų internetų, feisbukų, visokių išmaniųjų medijų ir pirmyn į paskutinius žiemos džiaugsmus ant ledo! Tęskim puikias senųjų biržiečių tradicijas!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.