Panevėžio kraštotyros muziejus pristato laukinių paukščių kiaušinių parodą „Ab ovo“

2018-03-01 | Kategorija: Kaimynai

Kovo 6 d. Panevėžio kraštotyros muziejaus III a. parodų salėje pradeda veikti laukinių paukščių kiaušinių paroda „Ab ovo“.

Lotyniškas posakis ab ovo reiškia „nuo kiaušinio“, tai yra „nuo pradžios“. Nuo seniausių laikų įvairių pasaulio šalių mitologijoje kiaušinis laikomas pradžių pradžios, gyvybės atsiradimo, tobulumo, sveikatos ir grožio simboliu. Lietuvių tautosakoje žinomos sakmės apie pasaulio atsiradimą iš kiaušinio, nes jo viduje slypinti gyvybės energija, atsinaujinimo jėga. Kiaušiniui buvo priskiriama magiška galia: tikima, kad jis gali perimti žmonių ir gyvulių ligas, nukreipti blogas akis, apsaugoti nuo piktų dvasių ir kerų.

Paukščiai – pirmieji ateinančio pavasario pranašai. Ir pirmieji gelbėtojai nuo šalčio ir bado. Kai po ilgos žiemos baigdavosi sukauptos maisto atsargos, žmones gelbėdavo laukiniai paukščiai – jų lizduose randami kiaušiniai padėdavo išsimaitinti. Pagal senovinius įvaizdžius paukščius į mūsų kraštą atsiųsdavo deivė Paukštė. Todėl pirmas kiaušinis, padėtas laukinio paukščio, rastas kiaušiniaujant, buvo paskiriamas deivei Paukštei, pažymimas jos ženklu ir nudažomas raudona – aukos – spalva.

Parodoje eksponuojama panevėžiečio Juozapo Mataičio (1936–2006) laukinių paukščių kiaušinių kolekcija. Šią kolekciją jis surinko 1975–1980 m. dirbdamas kelių tarnyboje. Tiesiant kelius, kertant medžius, jis pradėjo domėtis rastais paukščių lizdais, juose esančiais kiaušiniais. Didėjant kiaušinių kolekcijai, J. Mataitis ėmė plačiau gilintis į ornitologijos ir zoologijos mokslus.

Parodai eksponuojamus laukinių paukščių piešinius pateikė Saulius Karalius ir Lietuvos ornitologų draugija.

Prie parodos veikia edukacinė programa „Saulėgrįžos ratu: Velykos“. Į edukacinę programą šeimoms muziejininkai kviečia kovo 24 d. 12 val.

Paroda veiks iki kovo 31 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.