Šalį apjuosiančios kelionės traktoriumi komanda lankėsi Biržuose

2018-02-27 | Kategorija: Palėpė

1200 kilometrų per 10 dienų trukmės kelionę – tokį planą numatė bendrovės „Dotnuva Baltic“ komanda, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga pasiryžusi apvažiuoti mūsų šalį pagal jos geografines ribas. Šimtmečio kelionės komanda užsuko į Biržus, susitiko su Biržų rajone ūkininkaujančiu Romaldu Armonu ir įteikė jam šventinį duonos kepalą. Simbolinės dovanos įteiktos  kelioms dešimtims netoli šalies sienos žemę dirbančių ūkininkų, čia įsikūrusių kaimo bendruomenių.

Pasirinkta simbolinė dvana – duona

 „Mūsų pasveikinimas Lietuvai ir valstybės atkūrimo 100-metį švenčiantiems žmonėms – simbolinė kelionė, kurios akcentai yra valstybė, žemė ir duona. Šiai kelionei pasirinktas šalies pasieniu einantis, tarsi visą Lietuvą apglėbiantis kelias, kuriuo keliaujame nauju, lietuviška simbolika papuoštu traktoriumi. Į 100-mečio kelionę pasiėmėme dėkingumo simbolį – duoną. Juk lietuviui duona – ypatingas žmonių bendrystės, sugyvenimo ir tarpusavio ryšio simbolis. Su duonos atsiradimu susijusi ir mūsų įmonės, ir žemdirbių veikla“,  – sako UAB „Dotnuva Baltic“ generalinis direktorius Darius Jaloveckas.

Įteikdama simbolines dovanas ūkininkams, bendrovė siekia parodyti jiems pagarbą, padėkoti už jų darbą, kuris buvo toks svarbus Lietuvai ir dabar, ir prieš 100 metų.

Ūkininkauja nuo 1989-ųjų

Biržuose svečius šiltai sutiko ūkininkas Romaldas Armonas.Ūkininkas R. Armonas dirba 200 hektarų. Augina rapsus, žirnius, kviečius. Pats R. Armonas ūkininkauja nuo 1989-ųjų, dabar jau dalį žemės savarankiškai dirba tėvo pėdomis žengiantys vaikai. Didžiausiu ūkio pokyčiu per visą ūkininkavimo laikotarpį pašnekovas įvardina įgytą patirtį.

„Technika iš pradžių buvo prasta. Labiausiai trūko gerų gamybos priemonių. Vėliau įsigijome geresnės technikos, pasistatėme grūdų džiovyklą. Dirbti tapo daug lengviau. Pradžioje pasitaikydavo nemažai sukčių, kurie pasiimdavo žemės ūkio produkciją, o už ją neatsilygindavo. Atiduodi grūdus firmai, o ji užsidaro. Dabar tokių beveik nebeliko“, – geruosius pokyčius vardijo R. Armonas.

Ūkininkas taip pat apgailestavo, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, pažadai, kad išmokos Lietuvos ūkininkams nuo 2013 metų bus tokios pat, kaip ir senosiose, anksčiau į ES įstojusios valstybėse, liko neįgyvendinti. „Dirbame nevienodomis konkurencijos sąlygomis. Be to, kenčiame dėl nuolatinio nestabilumo, neapibrėžtumo: nuolat besikeičiantys įstatymai, o dar dėl klimato pokyčių neprognozuojama gamta, nenuspėjamos produkcijos kainos, Esant tokiam neapibrėžtumui, labai sunku planuoti ateities investicijas“, – paaiškino R. Armonas.

Vis dėlto jis nepraranda optimizmo, o Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirta „Dotnuva Baltic“ akcija jam sukėlė tik geras emocijas. „Labai šventiška, pakili nuotaika, gražu matyti naują techniką, kuri palengvina darbą. Smagu, kad akcija susieta su Lietuvos šimtmečiu“, – džiaugėsi ūkininkas.

Linkėjimus Lietuvai siunčia ir traktorių gamintojas

Į Biržus „Dotnuva Baltic“ šimtmečio žygio komanda užsuko šeštąją kelionės dieną.  Vasario 19-jąją pradėtos kelionės maršrute – Šakių, Vilkaviškio, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Žagarės, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės rajonai, Pagėgių savivaldybė. Į  pradinį kelionės punktą – Lukšių kaimą Šakių rajone – ketinama sugrįžti vasario 28-ąją.

Bendrovės „Dotnuva Baltic“ vadovo D. Jalovecko teigimu, prie šios šimtmečio iniciatyvos bei savo sveikinimais visai Lietuvai prisideda ir traktorių „Case IH“ gamintojai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.