Atšventusi šimtmečio Taryba kibo į darbus

2018-02-23 | Kategorija: Tema

Rajono Taryba nusifotografavo atminimui kaip šimtmečių sandūroje dirbanti Taryba. Editos Mikelionienės nuotr.

Trisdešimt septintasis rajono Tarybos posėdis buvo dviejų dalių: iškilmingosios ir darbingosios. Pirmoje dalyje rajono politikai sakė šventines ir nelabai šventines kalbas Lietuvos šimtmečio proga. Antrojoje svarstė ir tvirtino 2018-ųjų rajono biudžetą ir nepritarė vandens kainos didėjimui.

Šventiškoji dalis

Antradienį į rajono Tarybos posėdį atvykusius rajono Tarybos narius pasitiko tautiniais drabužiais pasipuošusios merginos. Jos politikams prie atlapo segė tautinę juostelę bei Lietuvos šimtmečiui skirtą ženklelį. Arsenalo fojė posėdžio dalyvių laukė kava ir pagrindinis šventės atributas – didžiulis tortas su Lietuvos valstybės kontūru. Politikai juokavo, jog atsikąsti Lietuvos ne tokia jau paprasta užduotis. Už vaišes meras Valdemaras Valkiūnas dėkojo „Biržų duonai“ bei Kirdonių daugiafunkcio centro bendruomenei, iškepusiai gardžių trispalvių sausainių.

Posėdžio dalyviai sugiedojo Tautiškąją giesmę, meras pasakė sveikinimo kalbą. Pasveikinti biržiečių Lietuvos šimtmečio proga meras Valdemaras Valkiūnas pakvietė ir rajono Tarybos frakcijų atstovus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkui Kęstučiui Armonui pasirodė, jog sakyti sveikinimo kalbas – ne vieta ir ne laikas, tačiau biržiečiams palinkėjo saugoti senelių ir tėvų iškovotą laisvę. Posėdžiui pasibaigus, K. Armonas pranešė, jog frakcijai nebevadovaus. Jį pakeis Stasė Eitavičienė.

Rajono Tarybos grupės vardu pasisakė Ramunė Čigienė. Ji iš karto įspėjo, jog kalba nebus džiugi. Ji priekaištavo rajono valdžiai, jog ši, užuot leidusi didžiulius pinigus Juliaus Janonio aikštei tvarkyti, nesugeba įamžinti rašytojo, partizano Broniaus Krivicko atminimo. R. Čigienė sakė, jog valdžia tesugebėjo atitempti Birutės paminklo liekanas į miesto centrą ir pakišti po mediniu stogu. Politikė įsitikinusi: trinkelėmis išklotos aikštės nepakels patriotiškumo, jei nemokėsime saugoti istorijos.

Lietuvos tautininkų ir respublikonų frakcijos vadovas Sigutis Štrėmas ragino rajono Tarybos narius susitelkti. Juk ir Lietuvos nepriklausomybę paskelbė susitelkę įvairių pažiūrų ir partijų atstovai. Į rajono Tarybą atėję naujokai respublikonai dar neišmoko žaisti politinių žaidimų.

Socialdemokratų frakcijos vardu kalbėjusi Audronė Garšvaitė linkėjo atsakomybės ir savikritiškumo, gerbti vieniems kitus ir visus Lietuvos žmones, išmokti džiaugtis, nes Lietuva pasiekė išties daug.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vadovė Irutė Varzienė dėkojo Biržų krašto žmonėms už tėvynės jausmą.

Meras Valdemaras Valkiūnas pakvietė visus posėdyje dalyvavusius rajono Tarybos narius (posėdyje nedalyvavo L. Vaitkevičius, A. Vaitkevičius, A. Sindriūnė ir D. Tribienė) nusifotografuoti atminimui. Juk šiai Tarybai teko garbė dirbti šimtmečių sandūroje.

Svarbiausias – biudžeto klausimas

2018 metų biudžeto projektas rajono politikams kėlė klausimų, o opozicinės Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovai piktinosi negalėję dalyvauti biudžeto svarstyme dar iki tol, kol jis nebuvo galutinai suformuotas. Todėl valstiečiai balsuodami dėl šių metų biudžeto susilaikė.

S.Eitavičienė teiravosi, kodėl rajono biudžete nenumatyta lėšų skęstančiai Geidžiūnų gyvenvietei gelbėti. Administracijos direktorius Jonas Jonušys sakė, jog 20000 eurų numatyta Anglininkų melioracijos sistemoms. Geidžiūnų gyvenvietei reikia tik poros nusausinimo linijų, tad tikimasi sutaupyti Anglininkų sąskaita ir dalį pinigų skirti Geidžiūnų gyvenvietei.

D.Drevinskas priekaištavo, jog nebuvo atsižvelgta į siūlymą pirkti galimybių studiją dėl šilumos ūkio investicijų tikslingumo. J. Jonušys sakė, jog lėšos bus skirtos ekspertų paslaugoms pirkti. Mat studija Vabalninko miesteliui kainuotų 30000 eurų, Biržams – 40000 eurų. Ekspertų paslaugos bus kur kas pigesnės. V. Valkiūnas kalbėjo, jog ekspertų išvados bus nepriklausomos. O studijos rengėjai gali būti susiję su bendrove „Litesko“.

A.Garšvaitė domėjosi, kodėl nenumatytos lėšos Ligoninės generatoriui pirkti bei odontologijos kabinetų perkėlimo į Poliklinikos patalpas kaštams padengti. J. Jonušys žadėjo šiems poreikiams lėšų rasti antrą šių metų pusmetį.

P.Narkevičius sakė, jog lėšos nenumatytos Vabalninko aplinkkeliui sutvarkyti, įstrigęs ir Vabalninko vandentvarkos klausimas. J. Jonušys sakė, jog kiekviena seniūnija gaus po 20000 eurų keliams tvarkyti. Vabalninko seniūnija spręs, kuriuos kelius tvarkys. Galbūt bendruomenė pritars, kad pinigai būtų skirti aplinkkeliui. Vandentvarkos klausimas bus sprendžiamas šiomis dienomis. Šiam projektui reikia didelių savivaldybės investicijų. Ar verta investuoti, klausimas spręstinas.

K.Armonas Biudžeto skyriaus vedėjai Daliai Šarkūnienei pateikė klausimą, kur bus panaudoti 2 mln. eurų, nes tiek, palyginti su praėjusiais metais, didėja rajono biudžetas. Taip pat domėjosi, kur bus panaudotos socialinėms reikmėms sutaupytos lėšos. D. Šarkūnienė kantriai aiškino rajono Tarybos nariui tai, kas buvo išsamiai išaiškinta biudžeto projekte bei aprašyta spaudoje.

T.Četvergas domėjosi, kur bus panaudotos planuojamos surinkti žemės mokesčio lėšos. D. Šarkūnienė sakė, jog, jei bus surinktos planuojamos lėšos, pirmiausia jos bus skiriamos kreditoriniams įsiskolinimams padengti.

S.Eitavičienė džiaugėsi, jos biudžete numatyta 10000 eurų rezervo lėšų ir teiravosi, ar juos bus galima panaudoti Stasės Briedienės sodybos geologiniams tyrimams. Mat sodyba yra karsto zonoje ir jau viena karstinė įgriuva šalia namo atsivėrė. Iki nelaimės – vienas žingsnis. Meras sakė, jog tokių sodybų yra daug ir visų ištirti nėra galimybių. J. Jonušys sakė, jog kitame posėdyje rajono politikai numatys, kaip panaudoti 10000 rezervo lėšų. Pasak Administracijos direktoriaus, tyrimams lėšų turėtų pakakti.

R.Čigienė domėjosi, kodėl nenumatyta lėšų Likėnų kurortinės vietovės statuso įteisinimui. D. Šarkūnienė paaiškino, jog galima koreguoti lėšas, skirtas komunalinio ūkio reikmėms arba naudoti virš plano gautas lėšas. Atskira eilute lėšos nenumatytos.

V.Kurganovas priekaištavo, kad nenumatytos lėšos Plento gatvei tvarkyti. V. Valkiūnas sakė, jog ta gatve pravažiuoja vos penki dviratininkai. Yra svarbesnių objektų. Anot V. Valkiūno, V. Kurganovas neturėtų proteguoti savo įmonės, į kurią ši gatvė veda. O šalia įmonės esanti automobilių aikštelė yra ant valstybinės žemės, kurią, pasak V. Valkiūno, verslininkas gali nusipirkti ir išasfaltuoti.

K.Armonas domėjosi, kodėl nėra numatyta pinigų Sporto ir sveikatingumo komplekso statybai. D. Šarkūnienė sakė, jog šiemet šios statybos neprasidės. J. Jonušys žadėjo kitame posėdyje rajono Tarybos narius informuoti apie visus šiuo metu vykdomus projektus.

K.Armonas frakcijos vardu pareiškė, jog svarstant biudžetą pasigedo demokratijos, todėl frakcija biudžetui nepritars. S. Eitavičienė sakė, jog pernai buvo dalijami pažadai, kad frakcijos galės dalyvauti biudžeto formavimo procese, tačiau pažadas nebuvo ištesėtas.

Rajono Tarybos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcija susilaikė balsuodama už 2018 metų rajono biudžetą. Editos Mikelionienės nuotr.

D.Jakubėnas gyrė D. Šarkūnienę ir Z. Marcinkevičiūtę, kurios įdėjo daug darbo sudarydamos biudžeto projektą.

R.Čigienė sakė pritarsianti biudžetui, nes biudžetas socialiai motyvuotas, nors ir rinkiminis.

Rajono biudžetui pritarė 16, susilaikė 5 rajono Tarybos nariai.

Vanduo nebrangs

Rajono Tarybos nariai nepritarė sprendimo projektui „Dėl UAB „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. Prieš balsavo 5, susilaikė 8, nebalsavo vienas rajono Tarybos narys, už balsavo 7 rajono Tarybos nariai.

Pritarus šiam sprendimo projektui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo paslaugų kaina perkantiems paslaugą bute gyventojams būtų padidėjusi 1,26 proc. (dabar galiojanti kaina 2,37 euro už 1 kub. m be PVM, būtų buvusi 2,40 euro už 1 kub. m), perkantiems paslaugą individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų įvaduose – 1,36 proc. (nuo 2,20 euro už kub. m iki 2,23 euro už kub. m).

Rajono Tarybos narė S. Eitavičienė kalbėjo, jog prie vandentiekio tinklų prisijungus daugiau gyventojų, kainos nedidėtų. Tačiau kai kurie žmonės neturi galimybės prisijungti, nes nėra prie ko jungtis – pro jų namus nepraeina trasos. S. Eitavičienė priminė K. Binkio gyventojų atvejį: jie norėtų prisijungti prie vandentiekio tinklų, tačiau dalyje gatvės nėra trasos.

UAB „Biržų vandenys“ direktorius R. Martinonis sakė, jog tokių gatvių „galų“, kur nėra trasų, Biržuose susidaro 35 kilometrai.

A.Anskinas teiravosi, kokius vandens nuostolius patiria bendrovė. R. Martinonis sakė, jog 2017 metais nuostolis buvo 47 proc. Ypač didelė problema kaimuose. Kai kuriuose kaimuose net neaišku, kur eina trasos, nes nėra dokumentų. A. Anskinas siūlė nepritarti kainų kėlimui. „Kodėl gyventojai turi dengti bendrovės nuostolius?“ – svarstė rajono Tarybos narys.

Sprendimo projektui rajono politikai nepritarė.

Šiukšlių reikalai

Rajono Tarybos posėdyje dalyvavo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.  Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinio vadovė Agila Zalatorienė atsakė į rajono politikų klausimus.

A.Zalatorienė sakė, jog praėjusių metų lapkritį privatiems asmenims buvo išsiųsti 13772 mokėjimo lapeliai, įstaigoms – 383 už 148238 eurus. Iš jų 123633 eurai – privatiems, 24604 eurai – juridiniams asmenims už spalį, lapkritį ir gruodį. Iš šios sumos surinkta 103039 eurai, t. y. apie 67 proc. A. Zalatorienė sakė, jog daug nesusipratimų kilo dėl netikslių duomenų. Pavyzdžiui, jei žmogus Registrų centre neišregistravęs griūvančio pastato, jis egzistuoja kaip stovintis ir žmogus gauna sąskaitą mokėti už atliekų išvežimą. Už 2017 metų IV ketvirčio atliekų išvežimą gyventojai gali atsiskaityti iki šių metų kovo pabaigos. A. Zalatorienė sakė, jog mūsų rajone mokesčiai už atliekas renkami gerai.

Meras V. Valkiūnas teiravosi, kodėl kaimo bendruomenės už atliekas moka daugiau nei ūkininkai. A. Zalatorienė sakė, jog administravimo ir paslaugų paskirties patalpos atliekų sukaupia daugiau negu sandėliavimo patalpos. Jei bendruomenė valdo 2000 kv. m patalpas, tai ir moka daugiau. Tačiau bendruomenės gali keisti pastatų paskirtį.

Meras teiravosi, kodėl šiukšlių mašinos nevažiuoja į atokias vietoves. A. Zalatorienė sakė, jog mūsų rajone yra septyni gyventojai, prie kurių mašinos negali privažiuoti. Bandoma derinti su privačios žemės savininkais, kad šie leistų pastatyti kolektyvinį konteinerį, tačiau šis procesas nėra lengvas. A. Zalatorienė prašė gyventojų, kad šie, iškilus problemoms, kreiptųsi į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą, skambintų telefonu 8 673 13918.

Meras priekaištavo, jog po švenčių dažnai konteineriai būna perpildyti. A. Zalatorienė sakė, jog grafikas buvo suretintas, nes žmonės į gatvę išstumia tik 10 proc. konteinerių. Tačiau Centras žadėjo reaguoti ir į vieno žmogaus prašymą. Meras prašė kuo daugiau informacijos žmonėms skelbti spaudoje.

S.Griciūnienė domėjosi, ar žmonėms nereikės mokėti už naują konteinerį, kai senas nusidėvės. A. Zalatorienė sakė, jog mokėti nereikės, užteks paskambinti į Centrą ir konteineris bus pakeistas.

A.Anskinas domėjosi, ką daryti, jei konteineris neištuštintas, o sąskaita už šiukšles ateina? Pasak A. Zalatorienės, jei konteineris išstumtas, bet neištuštintas, privalo sumokėti vežėjas, o jei konteinerio laiku neišstūmė, kaltas pats gyventojas.

Nuomosis automobilį

Rajono politikai pritarė sprendimo projektui, kuriuo leido Savivaldybės administracijai nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį tarnybinį lengvąjį automobilį, ne brangesnį kaip 26065 eurai (be PVM). Juo naudosis Žemės ūkio skyrius.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

11 komentarų to “Atšventusi šimtmečio Taryba kibo į darbus”

 1. biržietė parašė:

  Negaliu atsistebėti Marcinkevičiūtės fenomenu. Žiaurūs promachai ir toliau visiems reikalinga ir pati svarbiausia.

 2. jonas parašė:

  Prirašė šiandien ŠR, užmiršę ką rašė prieš metus: "APVA organizuoto viešojo pirkimo konkurso komisijoje buvo penki nariai. Du iš jų – biržiečiai. Tai buvęs UAB „Biržų vandenys“ direktorius Bronislovas Klastauskas ir savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė. Pastaroji atstovavo Biržų rajono savivaldybei. R. Martinonio manymu, galima reikalauti, kad žalą solidariai atlygintų penkios institucijos, kurių atstovai buvo viešąjį pirkimą neteisėtai atlikusioje komisijoje.
  Tad penktadalį grąžinamos sumos turėtų apmokėti Biržų rajono savivaldybė, o vieną penktadalį – „Biržų vandenys“.
  O dar Varzienės patepimu, Džeja su Martinoniu pasirašė raštą, jog sutinka su skola, tai ko dabar šiknoj smegenų ieško. Vienžo, chėbra subankrutino įmonę ir dabar visaip laiką tempia

 3. biržietė parašė:

  Taip ir maniau, kad vandenys prašo kelti įkainį dėl aplinkosaugininkų baudos. O kiek dar liko pinigėlių Snoro banke. Kažkokie nelaimingi tie Biržai, ar dėl netikusių dabartinių vadovų, ar sovietmečio valdymo pasekmių ir jų sekėjų. Savivaldybės įmonės sugriautos negrįžtamai. Jų valdybų pirmininkais dvi kadencijas buvo statomi absoliučiai be kompetencijos politikai. Reikia paklausti Muko, ką jis galvoja, būdamas šilumos, vandens, autobusų valdybos pirmininku apie savo nuveiktus darbus ir ar pasiruošęs prisiimti atsakomybę.

 4. jonas parašė:

  Priekyje puikiai įsitaisiusi Varzienė. Ar žinote, kad penktadienį Vyr. Administracinis teismas priėmė galutinį sprendimą dėl "Biržų vandenų" skolos. Tai nuosprendis visiems biržiečiams – mokės už vandenį du kartus daugiau negu kitos savivaldybės arba milijonas bus užkrautas biudžetui. Tai Varzienės, kai buvo merė, nesugebėjimas išspręsti paprasčiausių dalykų. Tokioje pat situacijoje buvo Akmenės, Telšių, Joniškio, Pasvalio, Rokiškio, Šiaulių raj. savivaldybės. Visų merai problemas seniai išsprendė, tik Biržų "šviesus protas" viską sušiko. Vieną kartą gal visi konservatoriai ir jų priedėliai socdemai atsakys – kodėl visi biržiečiai turi mokėti už jų "šviesaus vištos proto" "modern" vadybos pasekmes.

 5. Meraitis parašė:

  Niekas nieko niekam niekaip niekada:viskas man mano kas su manimi tam gerai(atspėkite kieno veiklos stilius)

 6. MAX parašė:

  Straipsnyje įsivėlė klaida. Turi būti " kibo į atlapus"…o kol kibs į atlapus,nebus kada kibti į darbus.

  • biržietė parašė:

   Duok, dieve, manau nebepamatysime kitais metais.

   • MAX parašė:

    Pamatysime pamatysime-juk biržiečiams patinka,kai kimbama į atlapus…bent aš tai balsuosiu už tuos pačius,naudos nėra,bet bent linksma stebėti…

 7. biržietis parašė:

  O kurganovas tai kaip visada savam stiliuje: verkia dėl per didelių žemės mokesčių, vis klausia ar Biržams dar reikalingas verslas ir pan. Nesuprantu, kaip jam ne gėda kalbėti apie tokius dalykus. Na tokių jau nepakeis niekas, nagai jau per stipriai lenkti į save, nebent žmonės vieną kartą supras, kad nebebalsuoti už tokius "geradarius" O dėl gatvės tai ten pramonės rajonas, tai susitarkit visi verslininkai ir išsiasfaltuokit patys tą gatvę, visi dirba pelningai ir galėtų bent kažką gero ir miestui, ir savo darbuotojams padaryti, bet ne, savo pinigų skirti nenori, geriau bandys iš savivaldybės lėšų išspausti.

 8. Savas parašė:

  Nepanašu į "kibusią į darbus tarybą", juk žmonėms aktualių sprendimų taip ir neišsprendžia. Visi žino aktualiausias ir skausmingiausias rajono problemas: šildymo kaina, šiukšlių vežimas ir mokesčiai už neteikiamas šiukšlių vežimo paslaugas, o tik sąskaitų siuntinėjimas pastatams, negyvenantiems žmonėms, Biržų centrinio pliažo skendimas,… galima vardyti ir vardyti, bet ką rajono taryba išsprendžia? Pilsto iš tuščio į kiaura ir tiek.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.