Čypėnų respublika atšventė Lietuvos Respublikos jubiliejų

2018-02-16 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Atšvęsti valstybės jubiliejų prabangiai išpuoštoje sostinėje – gražu ir linksma. Daug tėvynainių iš visų Lietuvos kampelių šaltą vasario rytą važiavo į Vilnių, grožėjosi šventiškai padabintomis gatvėmis, šviesų žaismu, paradais ir rikiuotėmis.

Tačiau dar labiau džiugina tai, kad mūsų valstybingumo diena švenčiama (pagaliau!) kaip asmeninė, bendruomenės šventė, kuriai nereikia didelių biudžetų, bet svarbu turėti entuziazmo, noro ir šiek tiek organizacijos.

Sveikina Vabalninko seniūnė

Švęsti Šimtmetį į Čypėnus susirinko ne tik vietiniai, bet ir kaimynai iš Ramongalių bei Remeikių. Čypėnai – kaimas su įdomia, bet kažkodėl nepelnytai pamiršta istorija, kur būsimasis  Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, o 1905 metais – Peterburgo kalnakasybos instituto studentas su bendraminčiais įkūrė nepriklausomą Čypėnų respubliką, kurią po trijų mėnesių išvaikė caro valdžia. Gaila, kad šis intriguojantis  faktas visiškai nepaminėtas Vikipedijos straipsnyje apie E.Galvanauską – tai tik papuoštų ir taip spalvingą ministro biografiją .

Švęsti kartu su kaimynais – Ramongalių bendruomenė

Tad šiandieniniai čypėniškiai, kaip palikuonys respublikos, net trylika metų vyresnės už dabartinę Respubliką, pakvietė šią atmintiną dieną susitikti prie paminklinio akmens ir paminėti valstybės šimtmetį.

Svarbiausia – vyno neperkaitinti

Trumpai Čypėnų respublikos istorijos vingius papasakojo viena iš rengino iniciatorių Vilma Indrikonienė, ramongaliečių vardu sveikino bendruomenės pirmininkas Vaidas Umbra, Vbalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė. Į šventę žmonės susinešė savo vaišes, o šalia tradicinio laužo ant ugnelės šilo katiliukas vyno. V.Indrikonienė vaikams atnešė dažų, kuriais jie su dideliu džiaugsmu piešė ant sniego.

Piešti visur, kur yra balto sniego

Gana atsitiktinai pakliuvusi į renginį, išvažiavau iš jo itin pakilios nuotaikos. Nes jei rambus lietuvis šaltą žiemos vidurdienį išsijudina, išsikepa namie pyragą ir eina su kaimynais, vaikais prie laužo švęsti Lietuvos atgimimo jubiliejaus – čia jau tikrai šventė, nesumeluota ir nuoširdi.

Turime dar, vadinasi, širdyje ugnelės, iš kurios galima įpūsti laužą – svajoti, kurti ir dirbti vardan Lietuvos.

selonija.lt

Tags:

Vienas komentaras to “Čypėnų respublika atšventė Lietuvos Respublikos jubiliejų”

  1. Savas parašė:

    yra gražesnių ir rimtesnių švenčių. Kas ką nori, tas tą švenčia. Verčiau pasitaupyti širdy ugnelę Joninėms ar kokiai Biržų miesto šventei ir "įkalus", pasvajoti vietoj lietuvos

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.