Visuomeninė akcija ,,Uždek žvakutę ant savanorio kapo“

2018-02-12 | Kategorija: Krašto naujienos

2018 m. vasario 16 d. 11 val. visoje Lietuvoje skelbiama akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“. Dieną ir valandą akcijos organizatoriai pasirinko neatsitiktinai – lygiai prieš 100 metų, 1918 m. vasario 16 d. 11 val. susirinko Taryba priimti Nepriklausomybės Akto. Tačiau Žodis – 1918 metų vasario 16-osios Aktas – nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe – jei nebūtų buvę savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus mūsų valstybei. Degdamas žvakutę ant savanorio kapo, degi ugnį savo širdyje, pasiryždamas didiems darbams.

 Biržų rajono savivaldybėje žvakutes galima uždegti prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, kurio postamente iškaltos kovose dėl Nepriklausomybės žuvusių 60 biržiečių pavardės. Praėjusiais metais Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje, Pabiržėje, Papilyje ir Vabalninke atidengtos atminimo lentos iš šių kraštų kilusiems savanoriams bei Vyčio ordino kryžiaus kavalieriams atminti. Biržų m. evangelikų reformatų kapinėse palaidotas Jonas Nastopka – Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, karininkas, V laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. Kiekvienoje seniūnijoje esančiose kapinaitėse taip pat yra 1918 – 1920 m. Lietuvos savanorių, ir pokario laikais žuvusių partizanų, kitų mūsų valstybei bei kraštui nusipelniusių žmonių kapų – švenčiant Lietuvos 100-metį, derėtų juos aplankyti. Jų sąrašą galima rasti  čia  arba kreiptis telefonu (8 450) 42 106 (Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos vyriausiasis specialistas Dalius Mikelionis).

Akcijoje kviečiami dalyvauti mokiniai ir mokytojai, politikai ir visuomenininkai, kariai, šauliai ir pacifistai, valdininkai ir verslininkai. Jei paskelbtoji akcijos diena ar valanda netinka, kapus aplankyti ir žvakutes uždegti galima ir kitą valandą ar dieną.

 Biržų rajono savivaldybės informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.