Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia kartu švęsti Vasario 16-ąją

2018-02-09 | Kategorija: Kaimynai

Akcija „Šimtmečio meduolis“ rengiama 2018 m. vasario 16 d. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje. T. Stasevičiaus nuotrauka

Panevėžio kraštotyros muziejus Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį pradėjo minėti likus penkeriems metams iki didžiosios datos: kiekvienais metais parengdavo po vieną projektą, skirtą valstybės jubiliejui. 2013 m. pradžioje sumanyta akcija „95 sveikinimai Lietuvai“, kuria buvo siekiama paskatinti lankytojus švęsti Laisvę – sveikinti Lietuvą – parašyti 95 sveikinimus Lietuvai Valstybės atkūrimo proga. Miesto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami apsilankyti muziejuje ir specialiai šiai akcijai parengtame atvirlaiškyje ranka užrašyti savo sukurtus sveikinimus. Tąkart muziejaus darbuotojai džiaugėsi sulaukę labai originalių laiškų, pavyzdžiui: vienas mokytojas kreipėsi į savo anūkėlį, kad šis užaugęs suprastų, jog Nepriklausomybė yra didžiulis tautos išbandymas. Buvo sukurta nemažai eilėraščių ir net poemų, skirtų Lietuvai. Pasibaigus akcijai, gražiausio sveikinimo autorius buvo apdovanotas specialiu prizu, o kiti tekstai publikuoti muziejaus svetainėje ir Panevėžio dienraščiuose.

Akcija, sulaukusi didelio populiarumo, po metų buvo pakartota, ir tuomet visi buvo kviečiami sukurti ir užrašyti jau 96 sveikinimus Lietuvai. Akcija „Sveikinimai Lietuvai“ kaip įžanga, pasitinkant ir įprasminant valstybės atkūrimo 100-metį, neliko nepastebėta. 2014 m. mūsų mieste viešėjo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir iškilmingame renginyje paskelbė Panevėžį Lietuvos kultūros sostine. Vizito metu šalies vadovė įsijungė į muziejaus akciją „96 sveikinimai Lietuvai“. Savo sveikinime D. Grybauskaitė visiems Lietuvos žmonėms linkėjo sėkmės ir ištvermės kuriant Lietuvos ateitį.

Likus dvejiems metams iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, muziejus pristatė atnaujintą ekspoziciją „Panevėžys Lietuvos Respublikos metais: 1918–1940“. Jos kūrimas užtruko daugiau nei dvejus metus: reikėjo suformuoti viziją, išgryninti idėjas, surinkti istorinę medžiagą bei eksponatus, rasti lėšų, suremontuoti patalpas ir įgyvendinti daugelį kitų darbų. Muziejininkai stropiai ieškojo senojo Panevėžio detalių, norėjo atskleisti mūsų senelių bei prosenelių jaunystės laikmetį, parodyti, kas naujo atsirado to meto žmonių gyvenime, kaip keitėsi miestas.

Artėjantis valstybės šimtmetis paskatino pradėti ir naują tradiciją – valstybinių švenčių dienomis pakviesti nemokamai lankyti ekspozicijas. Džiaugiamės visuomenės aktyvumu: švenčių dienomis muziejų aplanko vis daugiau panevėžiečių ir miesto svečių, pavyzdžiui: 2017 vasario 16-ąją sulaukėme net 496 lankytojų.

Penki pasiruošimo Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejui metai praėjo labai greitai. Atėjo laikas švęsti! O kokia šventė be saldumynų. Kviečiame į Kraštotyros muziejų, dalyvaukite edukacinėje programoje „Vienu balsu“, kurios metu vyks akcija „Šimtmečio meduolis“ – kvepiančius skanėstus papuošite Vyčio ženklu. Jūsų lauks ir kitos pramogos: dėliodami kubus, pažinsite svarbius Lietuvos simbolius bei istorines asmenybes. Dėmesio – akcija „Šimtmečio meduolis“ rengiama 2018 m. vasario 16 d. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17), pradžia – 12.00 val. Tą dieną nemokamai aplankysite muziejuje veikiančias parodas ir ekspozicijas.

Valstybės šimtmečio jubiliejų švęskime visi drauge, linksmai ir išradingai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.