Pasiūlymas dėl šilumos kainų mažinimo subliuško

2018-02-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Praėjusį penktadienį „Biržiečių žodyje“ rašėme apie bendrovės „Litesko“ pasiūlytą kompromisą mūsų rajono valdžiai. Bendrovė siūlė: jei rajono Taryba pritaria bendrovės investicijoms (biokuro katilo statybai Rotušės gatvės katilinėje ir Kaštonų katilinės uždarymui), tuomet bendrovė „Litesko“ avansu, nuo kovo mėnesio, biržiečiams sumažina šilumos kainą 10 proc., o atlikus darbus – dar 5–6 procentais. Kol kas šis pasiūlymas subliuško.

Šio pasiūlymo aptarti bendrovė „Litesko“ praėjusį trečiadienį pakvietė rajono vadovus, administracijos darbuotojus, rajono Tarybos narius. Kai kuriems rajono Tarybos nariams dėl šio pasiūlymo kilo abejonių, tačiau rajono valdžia ragino Tarybos narius neabejoti – juk šilumos kaina mažėja. Rajono meras Valdemaras Valkiūnas sakė, jog jau vasario 8 dieną ketinama kviesti neeilinį rajono Tarybos posėdį, kuriame rajono Tarybos nariai išreikštų savo nuomonę dėl bendrovės „Litesko“ investicijų Biržuose.

Tačiau jau kitą dieną, ketvirtadienį, vasario 8 dieną ketinamas šaukti rajono Tarybos posėdis buvo atšauktas – pirmiausia „Litesko“ pasiūlymą ketinta svarstyti rajono Tarybos Kolegijoje penktadienį.

Penktadienį rajono Tarybos nariai sutriko, kai iki Kolegijos posėdžio likus vos porai valandų, jis buvo atšauktas.

Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Jonušys „Biržiečių žodžiui“ sakė, jog kitą dieną po susitikimo su „Litesko“ atstovais Savivaldybėje vyko Komisijos šilumos tiekėjų investicijų planams nagrinėti ir išvadoms teikti posėdis. Jame buvo aptariamas bendrovės „Litesko“ pasiūlymas, dėl kurio komisijos narių nuomonės išsiskyrė. Todėl buvo nuspręsta klausimą aptarti koalicijos bei Kolegijos posėdžiuose. Penktadienį po pietų Savivaldybė gavo bendrovės „Litesko“ pranešimą, jog Lietuvos verslo paramos agentūra nutraukė „Litesko“ paraiškos vertinimą dėl finansavimo. Tad svarstyti investicinį pasiūlymą, kurio finansavimas sustabdytas, nebeliko prasmės. Anot J. Jonušio, šio klausimo posėdyje nebesvarstė valdančioji koalicija, o rajono Tarybos Kolegijos posėdis buvo atšauktas.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

3 komentarų to “Pasiūlymas dėl šilumos kainų mažinimo subliuško”

 1. biržietis parašė:

  Kai tik yra užsimenama apie perdavimą prokurorams, kažko staiga nutylama, keičiama tema ir panašiai. Tai negi negali taryba ar pats meras įpareigoti teisės skyriaus, kad paruoštų viską tinkamai tam reikalui ir galų gale tegul to reikalo imasi teisėsauga, nes jau derėtis su tais žulikais nebeįmanoma, o reikia griežtai reikalauti iš jų atsakomybės.

  • Aukso kardas parašė:

   Nieko jie nesiims, nes kaip aiškino buvęs kontrolierius- tai privati įmonė ir kontroliuoti JOS negalima.Juokinga, ar ne? Savivaldybė leidimus viskam (jiems) dalina, o kontroliuoti… n e g a l i (!!!)
   Šilumos tarifas aukščiausias, šilumos punktus išsipirkom brangiausiai, daugiabučių renovacija su suktybių kvapeliu ir t.t., o tarp gyventojų ir šių visų veikėjų- visur savivaldybės rankelė.

 2. Tiesa parašė:

  Subliuško, kaip eiliniai valdžios pažadai, kaip merų ar seimųnų pažadai rinkėjams. Gal ir gerai, nes dabar ką betvarko "litesko", išsyk matyti, kaip orą ir žemę šildo, o Jūs daugiabučių gyventojai mokėkite, mokėkite, o kuo daugiau renovuosite namus, tuo daugiau mokėsite. Akcininkui pelnas reikalingas.
  Tam pelnui turėtų būti ribos. Kai rinkimai artyn, tada pradedama belsti, kaip meras rūpinasi šilumos kainos mažinimu. Seniai tam buvo laikas. Seniai tą užsienio kapitalo įmonę reikia perduoti į prokurorų rankas, kad ištirtų veiką,- kodėl Biržuose šiluma dvigubai brangiau kainuoja?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.