Edukacinės pamokos Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“

2018-02-02 | Kategorija: Krašto naujienos, Renginiai

Vasario ir  kovo mėn. Biržų krašto muziejus ,,Sėla“ kviečia į užsiėmimus, skirtus Respublikos atkūrimo šimtmečiui.

  • Edukacinė pamoka mažiesiems ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams „Lietuvos Nepriklausomybę švęskime kartu (kviečiame registruotis, pamokėlės vedamos muziejuje arba išvažiuojamosios mokyklose ir darželiuose).
  • Edukacinė pamoka vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems „Biržai Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (kviečiame registruotis).

Muziejaus informacija

 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.