Apkandžioti gali ir laukiniai, ir egzotiniai gyvūnai

2018-02-02 | Kategorija: Visuomenė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas informuoja, kad kiekvienais metais Panevėžio regione registruojama mažiau asmenų, kurie nukenčia nuo įvairių gyvūnų įkandimų, įdrėskimų, apseilėjimų ar kitokio kontakto su gyvūnais. Panevėžio departamento duomenimis, praėjusiais metais nuo gyvūnų nukentėjo 449 Panevėžio regiono gyventojai, 2016 metais – medicinos pagalbos prireikė 486 asmenims, 2015 metais – 492 gyventojams.

Daugiausiai nukenčia nuo sveikų šunų

Pastaraisiais metais (2016-2017 metais) daugiausiai asmenis sužaloja žinomi gyvūnai, t. y. savi ar kurių sveikatos būklę galėjo stebėti veterinarijos specialistai. Savi gyvūnai apkandžioja apie 73 proc. gyventojų. Nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjusių asmenų nebuvo registruota.

Panevėžio regiono gyventojai daugiausiai nukenčia nuo šunų. Praėjusiais metais šunys apkandžiojo 335 Panevėžio regiono gyventojus, tai sudarė apie 75 proc. visų registruotų apkandžiojimo atvejų. Dažnai žmonės nukenčia ir nuo kačių (apie 24 proc.). 2017 metais nuo kačių nukentėjo 107 asmenys.

Apkandžioja egzotiniai gyvūnai

Kiekvienais metais registruojama atvejų, kai žmones apkandžioja galvijai ir laukiniai žvėrys. Praėjusiais metais žmones apkandžiojo: kiaulė, arklys, šernas, voverė, lauko pelė, žiurkė. Panevėžio regiono gyventojus gyvūnai apkandžioja ir svečiose šalyse. Pernai Biržų r. gyventojas lankėsi Indonezijoje, kurios metu, ją maitindamas, nukentėjo nuo beždžionės.

Skiepai – vienintelis būdas išgelbėti gyvybę

Visiems sužalotiems asmenims buvo laiku suteikta medicinos pagalba ir, esant poreikiui, skirta pasiutligės imunoprofilaktika. 2017 metais Panevėžio apskrityje vakcina nuo pasiutligės buvo skirta 203 asmenims, visą paskirtų vakcinų kursą gavo 126 Panevėžio regiono gyventojai. Nutraukė pradėtą skiepijimo kursą patys ar gydytojui rekomendavus – 76 asmenys. Praėjusiais metais iš viso sunaudota 799 vakcinos dozės.

Kaip elgtis, jei turėjote kontaktą su galimai pasiutusiu gyvūnu?

  • Nedelsiant išplauti žaizdą vandeniu ir muilu.
  • Jei yra galimybė – dezinfekuoti žaizdą (dezinfekcijai tinkamomis priemonėmis).
  • Kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kur gydytojas, įvertinęs situaciją ir riziką, skirs pasiutligės imunoprofilaktiką.

NVSC Panevėžio dep.inf.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.