„Jaunimo linijos“ emocinė parama internetu dar prieinamesnė

2018-02-01 | Kategorija: Visuomenė

„Jaunimo linija“, didžiausia emocinės paramos tarnyba Lietuvoje, dvigubai ilgina tiesioginių pokalbių internetu budėjimo valandas. Nuo šiol Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems tautiečiams emocinė parama bendraujant su savanoriais internetu bus pasiekiama kiekvieną vakarą nuo pirmadienio iki šeštadienio. 

„Nuolatos ieškome sprendimų, kad besikreipiantiesiems būtų galima lengviau gauti emocinę paramą. Pokalbiai internetu gali būti išeitis tiems žmonėms, kurie nedrįsta arba neturi galimybės paskambinti mums (yra laikinai išvykę arba emigravo į užsienį). Artimiausioje ateityje ketiname dar labiau ilginti vakarinių budėjimų valandas tam, kad skambinantieji galėtų su mumis susisiekti jiems patogiu metu“, – sako Agnė Mažvilaitė, „Jaunimo linijos“ vadovė.

„Jaunimo linija“ emocinę paramą tiesioginiais pokalbiais internetu pradėjo teikti 2016 m. pabaigoje. Šia emocinės paramos forma jau pasinaudojo apie 1000 žmonių. Teigiamas poveikis besikreipiančiųjų savijautai ir tiesioginio bendravimo internetu populiarumas paskatino „Jaunimo liniją“ sudaryti dar didesnes galimybes jauniems žmonėms pasinaudoti šia patrauklia emocinės paramos forma įvairioms problemoms spręsti.

 „Jaunimo linija“ planuoja parengti daugiau pokalbiais internetu emocinę paramą teikiančių savanorių, kurie, be įprastos pasirengimo savanorystei programos, baigia ir specialius internetinių pokalbių internetu mokymus. „Jaunimo linija“ kviečia norinčiuosius prisijungti prie emocinę paramą teikiančių komandų.

Pokalbiai internetu yra anonimiški ir veikia pirmadieniais-šeštadieniais  nuo 18 iki 22 val. Prisijungti prie pokalbių internetu programos galima per „Jaunimo linijos“ internetinę svetainę www.jaunimolinija.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą.

„Jaunimo linija“ veiklą pradėjo 1991 m. ir šiuo metu yra visą parą veikianti viena didžiausių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybų Lietuvoje. „Jaunimo linijos“ savanoriai kas mėnesį atsiliepia į 5 000 skambučių.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.