Rajono Taryboje: Seimo nario pamokymai ir aistros dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso

2018-01-30 | Kategorija: Tema

Editos Mikelionienės nuotr.

Rajono Tarybos posėdis prasidėjo sveikinimais ir gėlėmis, o baigėsi aistrų gesinimu dėl statybų „Saulės“ gimnazijos stadione. Rajono Tarybos nariai dvejojo, ar „Saulės“ gimnazijos stadione kada nors išvysime sveikatingumo ir sporto kompleksą.

Sveikinimai

Pirmajame šių metų posėdyje trūko tik vieno rajono Tarybos nario. Dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo Adolfas Rinkūnas. Į posėdį atvyko Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Kristina Nakutytė.

Posėdžio pradžia nuteikė šventiškai: rajono meras Valdemaras Valkiūnas, frakcijos nariai, į posėdį atvykęs Seimo narys Audrys Šimas praėjusio jubiliejaus proga pasveikino kolegę Stasę Eitavičienę.

Seimo nario pabarimai

Po sveikinimų ir jubiliatės padėkos Seimo narys įsiprašė į tribūną. A. Šimas paminėjo, jog šiais metais didinamas finansavimas savivaldai, tad ir Biržų savivaldybės biudžetas didės daugiau nei dviem milijonais eurų. Seimo narys linkėjo šiuos pinigus panaudoti racionaliai. A. Šimas taip pat pranešė, jog per jo darbo Seime laiką į jį kreipėsi 600 gyventojų, kuriems rūpi didelės šildymo kainos, socialinių išmokų reikalai bei pasikeitusi šiukšlių surinkimo tvarka, kurią pakeisti gali tik rajono Taryba. A. Šimas priekaištavo rajono valdžiai už tai, jog ši neperžiūri sutarties su „Litesko“.

Jubiliejaus proga sveikinimai Tarybos narei Stasei Eitavičienei. Editos Mikelionienės nuotr.

Tarybos narei S. Griciūnienei pasiteiravus, kokius Seimo narys inicijavo įstatymus, susijusius su Biržų gerove, ir kokių veikslų ėmėsi dėl regionų plėtros, Seimo narys atsakė, jog dėl Biržų konkrečių pasiūlymų neteikė, nes nežino, ko biržiečiams reikia. A. Šimas sakė, jog Seimo nariai inicijavo rajono vadovų bei sveikatos apsaugos, žemės ūkio ministrų susitikimus.

Meras Valdemaras Valkiūnas pasidžiaugė, jog Savivaldybė išlipo iš 2008 metų biudžeto, tačiau, anot V. Valkiūno, nuopelnas yra „excelio“ programos, kuri paskaičiavo ir rajonui išvedė būtent tokį skaičių –  2 mln. eurų didesnį nei anksčiau.

Nuogąstavo ir dėl stadiono, ir dėl sporto bei sveikatingumo komplekso

Didžiausias aistras kėlė sprendimo projektas „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui“. Šio sprendimo projektu buvo siūloma pritarti Savivaldybės administracijos inicijuojamam Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d., pakeitimui. Juo iš programos veiksmų plano būtų išbraukta sporto aikštyno prie „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo tvarkymas (sporto aikštyno rekonstrukcija, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas). O šiai rekonstrukcijai numatytos lėšos – 600222 eurai – būtų pridėtos prie Biržų miesto viešųjų erdvių tvarkymo lėšų (J. Janonio aikštės rekonstrukcija). Iš programos taip pat buvo siūloma išbraukti vandentiekio ir nuotėkų surinkimo tinklų renovavimą Rotušės gatvėje.

Iš Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos išbraukti sporto aikštyno rekonstrukciją prie „Saulės“ gimnazijos siūloma todėl, kad šioje teritorijoje 2015 m. gruodžio 22 d. rajono Tarybos sprendimu nutarta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą.

Rajono Tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė kaip papildomą argumentą paminėjo, jog „Saulės“ gimnazijos stadiono projekto teikti konkursams ES struktūrinių fondų lėšoms gauti negalima, nes jis neatitinka finansavimo apraše numatytų reikalavimų. Mat stadionas yra didesnis, nei numatyta ES finansuotinų projektų reikalavimuose.

Stasė Eitavičienė piktinosi, jog tuomet, kai buvo svarstomas sporto ir sveikatingumo komplekso vietos pakeitimas, nebuvo nė kalbos, kad tai palies ir viešųjų erdvių tvarkymo projektą. Tarybos nariai to nežinojo. O jei projekto aplinkos vertinimas bus nepalankus, tai „Saulės“ gimnazijos stadionas liks toks, koks yra dabar, o komplekso visai nebus?

V.Valkiūnas įsiterpė: „Viktoras Rinkevičius patvirtino, kad dės visas jėgas, kad kompleksas būtų. Tad, valstiečiai, palaikykit“.

Z.Marcinkevičiūtė teigė, jog nepritarus sprendimui išbraukti stadiono rekonstrukciją iš programos, pinigai liks programoje ir tuomet neteksime 600000 eurų, kuriuos galime skirti viešosioms erdvėms tvarkyti.

Aidas Vaitkevičius piktinosi labiausiai: kodėl šis klausimas keliamas tik dabar? Kodėl niekas neklausia Tarybos nuomonės?

Dėl to, jog klausimai rajono Tarybos nariams pateikiami skubotam sprendimui, priekaištavo ir Dalius Jakubėnas.

Z.Marcinkevičiūtė kvietė Tarybos narius pritarti sprendimo projektui šiame posėdyje, nes delsiant galima prarasti pinigus.

Tomas Četvergas teiravosi: gal galima sumažinti sporto aikštyno plotą, kad šis galėtų pretenduoti į ES fondų finansavimą? Juk sporto ir sveikatingumo komplekso statybos iki 2019 metų tikrai neprasidės, o tuomet keisis rajono valdžia, tad neteksime ir stadiono, ir komplekso.

Rajono meras į tribūną pakvietė Administracijos direktorių Joną Jonušį. Galbūt jis išaiškins situaciją? Anot J. Jonušio, programoje lėšos buvo numatytos stadiono rekonstrukcijai (600000 eurų). 2015 m. rajono politikai pritarė sporto ir sveikatingumo komplekso statybai, tad stadiono šioje vietoje būti nebegali. Tuo metų 600000 eurų iš programos nebuvo perkelti, tad dabar bandoma juos perkelti į viešųjų erdvių tvarkymo lėšas.

Rajono Tarybos nariai nuklydo į viešųjų erdvių tvarkymo projektą, teiraudamiesi, ar bus tvarkomas pliažas, kodėl anksčiau buvo sakoma, kad jo tvarkyti negalima, o dabar jau galima. J. Jonušys paaiškino, jog viešosios erdvės bus tvarkomos po dvejų metų, o pliažui sukelti lėšos atskira eilute numatytos jau šių metų biudžeto projekte.

D.Drevinskas priekaištavo, kodėl stringa viešųjų erdvių tvarkymo projektas. Anot politiko, viešosios erdvės jau baigiamos tvarkyti Kupiškyje, o mes – nė iš vietos. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog iš keturių projektų kupiškėnai baigė tik vieną, vieną įgyvendina šiuo metu, kiti – dar pakeliui. J. Jonušys pasižadėjo: kas antrame rajono Tarybos posėdyje administracija informuos rajono Tarybos narius apie projektų eigą.

A.Anskinas domėjosi, kur, tvarkant viešąsias erdvės, bus įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog vieta žaidimų aikštelei numatyta, tačiau tik parengus techninį projektą paaiškės konkreti vieta.

A.Vaitkevičius piktinosi: viskas taip suvelta… Daromi esminiai programos pakeitimai, o rajono Tarybos nariai lieka nuošaly, pažeista svarstymo eiga. Pakeitimai daromi paskutinę dieną. Rajono Tarybos narys siūlė protestuoti ir laukti mero paaiškinimo, kas čia vyksta.

Z.Marcinkevičiūtė sakė, jog sprendimo projektas pateiktas laiku, tačiau jį buvo galima teikti ir anksčiau. Savivaldybė tikėjosi parengti viešųjų erdvių tvarkymo techninius projektus, sužinoti jų tikslesnes vertes. Tuomet būtų aiškiau, kuriam ar kuriems projektams panaudoti perkeltus 600000 eurų. Techniniai projektai Tarybos nariams būtų pateikti kartu su svarstomu sprendimo projektu. Deja, nepavyko rasti techninių projektų rengėjo. O šiemet būtinai reikia teikti programos pakeitimus.

A.Garšvaitė sakė, jog pritarus sporto ir sveikatingumo komplekso statybai, buvo aišku, kad stadiono nebeliks. O dabar Tarybos nariai turi balsuoti tam, kad rajonas neprarastų 600000 eurų ir galėtų juos panaudoti tvarkant viešąsias erdves. Tarybos narė siūlė pritarti sprendimo projektui.

S.Eitavičienė sakė, jog rajono Tarybos nariai suklydo, pakeisdami sporto ir sveikatingumo komplekso statybos vietą. Dabar didžiulį monstrą grūsime tarp gyvenamųjų namų, darželio, mokyklos, kur bus nuolatinis triukšmas. Jau dabar būtume turėję sporto salę ir sutvarkytą stadioną. S. Eitavičienės įsitikinimu, pinigai nedings, jei programa ir nebus pakeista. Tai, jog negalima skirti ES lėšų vien todėl, kad stadionas per didelis – klaidinimas.

Meras įsiterpė: „Rinkevičius padės“.

S.Eitavičienė atšovė: „Darbai bus vykdomi 2019 metai, kai, tikiuosi, jūsų nebebus“.

A.Bružas siūlė nebesikapstyti praeityje ir siūlė pritarti sprendimo projektui.

A.Anskinas sakė, jog 2015 metais balsavo prieš sporto ir sveikatingumo komplekso vietos keitimą. Tačiau dabar siūlė balsuoti už, nes du projektai vienoje vietoje būti negali. Gaila, kad stadiono nebus, bet reikia atsakingo sprendimo.

I.Varzienė sakė, jog nėra taip, kad projektai vyktų sklandžiai. O kad vyksta diskusija – sveikintina. Vadinasi, politikams rajono reikalai rūpi.

Už sprendimo projektą pasisakė 17, prieš – 2, nebalsavo – 4 rajono Tarybos nariai.

Germaniškio mokiniai – trims mokykloms

Rajono Tarybos nariai pritarė bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pakeitimui.  Mokiniai, baigę Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro I–IV klases, mokysis „Atžalyno“, Nemunėlio Radviliškio bei Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėse mokyklose. Dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nebekomplektuojamos V–X klasės Germaniškio mokykloje-daugiafunkciame centre. T. Četvergas nuogąstavo, ar per tris mokyklas švietimo darbuotojai susigaudys, jei atsiras nelankančių mokyklos mokinių. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius sakė, jog taip neatsitiks, viskas bus registruojama duomenų bazėje.

Kaip pranešti žinią?

Rajono Tarybos nariai ginčijosi svarstydami Tarybos veiklos reglamento 59 punkto pakeitimą, kuriame sakoma, kad ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir priimti sprendimą skubos tvarka. Iš reglamento dingo ta dalis, kurioje numatyta, kaip meras turi sukviesti posėdį, įvykus ekstremaliai situacijai: telefonu, elektroniniu paštu ar per posėdžio sekretorių. Tad iškilo klausimas, kodėl šios eilutės išbrauktos. Vyriausybės atstovė K. Nakutytė paaiškino, jog sušaukti posėdį meras privalo įstatymo nustatyta bendra tvarka, atskiros tvarkos nėra. Aistroms nerimstant, sprendimo projektą pristačiusi S. Griciūnienė ironizavo, jog ne caro laikai, arklių meras Tarybos nariams su pranešimu nesiųs. Ir taip aišku, kokiomis priemonėmis šiais laikais pranešamos naujienos.

 Apie medicinos ubagystę

Svarstant Visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. ataskaitą, rajono Tarybos narys D. Drevinskas domėjosi: ko trūksta rajono sveikatos apsaugai, kad esame lyderiai tarp sergančių kraujagyslių bei kitomis ligomis?

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas K. Knizikevičius sakė, jog prevencinio darbo pakanka. Kalti patys žmonės, kurie nesirūpina savo sveikata.

Dalius Jakubėnas sakė, jog nevažiuoja į Biržus dirbti jauni specialistai. Nėra kardiologo, tad turime ką turime. O ir sveikatos apsaugos ministras nieko nepažadėjo biržiečių delegacijai, kuri pas jį viešėjo prieš porą savaičių. „Sėdim ubaguose, – niršo Tarybos narys. – Nėra rentgeno aparato, nėra generatoriaus. Meras sakė, kad generatoriaus nebereikia. O jei koks kvėpavimo aparatas atsijungs? Toks mūsų požiūris į mediciną. Koks jaunas specialistas važiuos dirbti į Biržus jei nėra sąnarių protezavimo?“.

Meras teigė, jog generatorius bus, ragino klestėti, o jaunimas į Biržus atvažiuos.

I.Varzienė stebėjosi, jog iš vizito pas sveikatos apsaugos ministrą visi grįžo su skirtingais įspūdžiais. Vicemerė gyrė K. Knizikevičiaus iniciatyvą: kvota klubo sąnario protezavimui turėtų būti skirta trejiems metams, nes šiemet Ligoninė prarado kvotą vien dėl to, kad pritrūko trijų operacijų. O dėl kardiologo, anot vicemerės, atsakomybę turėtų prisiimti Ligoninės vadovybė. Savivaldybė finansavo endokrinologo, anesteziologo rezidentų studijas. Specialistai baigia mokslus ir turėtų grįžti.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

11 komentarų to “Rajono Taryboje: Seimo nario pamokymai ir aistros dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso”

 1. ... parašė:

  600 000 Janonio aikštei? O tai kas su ta aikšte negerai? Kodėl ją, t.y. valdiškis pinigus "tvarkyti" reikia? Gal pagaliau kelis Biržuose bent minimaliai aplopytų už tuos pinigus? Bo yra tokių vietų, kur nuo sovietmečio niekas nieko nedarė.

 2. Gerai dirba parašė:

  alfa.lt vyksta merų vertinimai. Dar vakar PAŽADUKO vertinimai buvo vieni prasčiausių. Daugiau negu 60 proc. veiklą vertino neigiamai. Per naktį – padirbėta ir vertinimas jau teigiamas…. Šaunuolis.

  • Blogiau būt negali parašė:

   Nupirko, kaip ir visa kita, kas jam naudinga. Tai tik reklamos pirkimas, taip, kad jokio įstatymo pažeidimo, vėl balsuokite už pažaduką

 3. Gyventojas parašė:

  Ką gero Biržų žmonių naudai rajono tarybos nariai nuveikė???

 4. Ignas parašė:

  Ar Marcinkevičiūtei už tų 600000 tūkst. taip nieko ir nebus. Gal meras pagaliau įvertins jos darbą ir nuopelnus, jei administracijos direktoriai nesugeba. Miega, miega paskui nubudusi nesąmones Biržams gaisro būdu prastūmonėja. Nuvarė rajoną juodai su savo ekonomika, o paskui visi kiti kalti.

  • jonas parašė:

   Tie 600000 jau seniai prarasti -paprasčiausiai pasinaudojo 17 avinėlių tarybos narių tą reikalą uždengti.

 5. xxx parašė:

  Niekaip nesuprantu ką taryboje veikia S.Griciūnienė? Kaip gali žmogus,jau kelintą kadenciją būdamas tarybos nariu užduoti tokį iš esmės klaidingą klausimą seimo nariui? Norėčiau paaiškinti poniai Skirmantei,kad seime priiminėjami įstatymai ne Biržams,Kupiškiui,Rokiškiui ir tt,o Lietuvai.Galima būtų užduoti panašų klausimą tarybos narei: ką tokio fundamentalaus ji pasiūlė Biržų rajono taryboje,kad į gerą keistųsi mūsų-jos rinkėjų gyvenimas? Viskas,ką girdime apie jos darbą-tik kritika tiems,kurie kažką daro. Aišku ir bėgiojimas po partijas ir frakcijas jos reitingo nekelia…

 6. Nebuvo parašė:

  ir nebus sporto centro, nebent normalų merą išsirinktumem…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.