Italų skulptoriaus Raffaele Mondazzi paroda „Mitai ir didvyriai“ Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-01-30 | Kategorija: Susitikimai

Skulptorius labiausiai vertina tradicines medžiagas, visų pirma marmurą. Dailininkas gerai jaučia akmens savybes ir meistriškai išnaudoja visas jo galimybes. Ieškodamas žmogaus kilmės ištakų, skulptorius panaudoja senosios kultūros išminties kalbą. Senosios abėcėlės pagalba jis perteikia naujosios kalbos turinį. Klasikinės skulptūros vaizdai R. Mondazzi kūryboje išgyvena metamorfozę – jie reinterpretuojami. Ne paprasti mitologiniai antikos didvyriai, tritonai, kentaurai, angelai, bet daugiasluoksnės struktūros, jungia savyje numanomas reikšmes ir autentiškumą, gėrį ir blogį, šviesą ir tamsą, eterišką lengvumą ir akmens sunkumą, monumentalumą ir intymumą. Tai ir yra R. Mondazzi kūrybos pamatas.

Apie autorių:

Raffaele Mondazzi gimė 1953 metais Mercato Saraceno (Forli provincija). 1960 metais persikėlė į Turiną (it. Torino), kur lankė Meno licėjų (it. Liceo artistico) bei Sandro Cherchi skulptūros studijas Albertinos vaizduojamosios dailės akademijoje (it. Accademia Albertina di Belle Arti). Nuo 1975 metų, pastarojoje institucijoje, dirbo kaip asistuojantis dėstytojas. 1982-1983 metais skaitė paskaitas apie antikinių skulptūrų restauravimą italų archeologinės misijos į Hierapolį (Turkija) metu, bei Smirnos ir Stambulo archeologijos muziejuose. Raffaele darbai buvo eksponuojami tiek kolektyvinėse, tiek ir asmeninėse parodose. Keletas iš jų vyko Stambulo bei Bukarešto italų kultūros institutuose. Autorius yra atlikęs keletą viešoms erdvėms skirtų užsakymų Gesico, Alassio, Pietra Ligure, Gabiano Monferrato, Ventimiglia, Chiusanico, Ormea, Asti, al Colle dell’Agnello, Carrù, Villanova Mondovì, Saint-Vincent komunose. Kunėjuje (it. Cuneo), minint 800-tąsias miesto atsiradimo metines, kartu su Massimiliano Apicella sukūrė juodo marmuro paminklą-fontaną Allegoria dei fiumi Gesso e Stura („Upių Gesso ir Stura alegorija“). Asčio mieste, Mondazzi sukūrė XV a. Šventojo Sekundo Astiečio (it. Secondo) skulptūros kopiją, kuri vėliau papuošė tam pačiam šventajam dedikuotą bažnyčią. Alfieri teatrui skulptorius pagamino bronzinį Giovanni Pastrone portretą. Raffaele Mondazzi darbų galima rasti privačiose kolekcijose Turine, Astyje, Stresoje (it. Stresa), Pesionoje (it. Pessione), Mondovì, Kunėjuje.

Parodos atidarymas vasario 3 d. (šeštadienį) 12.30 Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžiojoje parodų salėje.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.