Gydytojas, Lietuvos patriotas

Visi septyni Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje dalyvavę nariai pritarė siūlymui suteikti Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardą ilgamečiam Biržų ligoninės chirurgui, tremtiniui, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio aktyvistui Gyčiui Januševičiui. Sausio 25 dieną vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas suteikti šį vardą G. Januševičiui. Gytis Januševičius gimė 1939 metų gruodžio 24 dieną Biržų rajono Žvirblių kaime, darbščių ir rūpestingų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Kučgalio mokykloje. Jos nebaigė, nes 1949 metų kovo 25 dieną Januševičių šeima buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko srities Zimos rajoną. Gyčiui tais metais buvo devyneri. Po daugelio metų, 1989 metų vasarą, kartu su vyresniąja dukra Giedre aplankęs savo tremties vietą, „Biržiečių žodyje“ išspausdintuose kelionės įspūdžiuose „Ne tekanti saulė mus kvietė į Rytus“ Gytis Januševičius rašė: „Tūkstančius kartų iki šių dienų klausiau savęs – už ką? Pasirodo, vien už tai, kad mano tėvai mylėjo žemę, buvo padorūs nepriklausomos Lietuvos ūkininkai. Kad jie nuo ankstyvo ryto iki vakaro sutemų plūkėsi po savo ūkį, kuris už juodą … Tęskite Gydytojas, Lietuvos patriotas skaitymą