Loreta Soščekienė. Komisaro pastangos pudruotis mundurą tik augina grėsmes Lietuvai

2018-01-25 | Kategorija: Nuomonė - nenaudojama

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas spaudos konferencijoje išdidžiai konstatavo, kokie puikūs jo ir jo pavaldinių rezultatai. Kokia pavykusi policijos reforma ir kaip tuo turėtų džiaugtis šalies gyventojai. Vis dėlto kažin, ar gyventojai šiuo metu džiaugiasi, ir dar mažiau tikimybių, kad tikru saugumu džiaugsimės ateityje. Kodėl?

Nes generalinis komisaras užsiima visų mūsų dėmesio pudravimu.

Lietuvoje auga nauja nusikaltėlių karta, kuri, liaudiškai tariant, jau „prarado baimės jausmą”. Komisaras džiaugiasi nusikaltimų išaiškinamumu? O kas nors jo paklausė, kokie rodikliai gerina tą išaiškinamumą?

Išaiškinamumo procentą augina smurto artimoje aplinkoje ir girtų vairuotojų atvejai. Tai yra tokie atvejai, kurių neišaiškinti būtų neįmanoma. Sustabdei, pripūtė – prisideda vienas išaiškintas „nusikaltimas”. Moteris pranešė apie vyro smurtą, nuėjai, atlikai tyrimą – plius dar vienas išaiškintas atvejis.

Tuo metu taip „gerėjant išaiškinamui“ kai kuriose apskrityse išaiškinamos vos 2 vagystės iš 100. Galite tai įsivaizduoti? Prieš L. Pernavo vadovavimą ir puikiąją jo reformą buvo išaiškinama 30-40 vagysčių iš 100.

Kodėl komisaras šių duomenų neteikia spaudos konferencijoje? Dėl to, kad turbūt tektų pakabinti puošnų mundurą į spintą ir eiti ieškoti kitos veiklos.

Gatvėse dvigubai padaugėjo pareigūnų? Kokia kaina? Ogi „perskėlus” per pusę normalius ekipažus. Patruliavo žmonės po du, dabar – po vieną.

Sakote puiku? Tada išeikite naktį į tamsų rajoną. Sutikite 3-4 gerokai įkaušusius asmenis. Vienas. Ir paprašykite mandagiai jų liautis triukšmauti. Paklus? Labai tikiuosi.

Nepilnamečiai nusikaltėliai įžūlėja dienomis. Smulkios vagystės, turto sugadinimas, vagystės iš automobilių. Pamenate 1990-1995 metus? Kai nuimdavome valytuvų šepetėlius; kai būdavome laimingi ryte radę ratus ant savo automobilio? Dabar tokią loteriją turime su veidrodėliais ir multimedijos centrais.

O komisaras tuo metu viešai sau kabina virtualius medalius ir pasakoja, kaip viskas gražu ir pažangu. Ne, gerbiamieji. Deja. Realybė daug, daug skaudesnė. Per pastaruosius trejus metus iš darbo kasdien išeidavo po pareigūną. Taip jau netekome per 1000 patyrusių žmonių.

Likusieji stebi augančius krūvius ir dairosi kitų darbų. Galvoja apie emigraciją. Supranta – visuomenė, pajutusi neigiamus pokyčius, pyktį nukreips ne į „diriguojančius“ komisarus“, o į kasdien sutinkamus policininkus. Pareigūnai tikrai kantrūs, bet kantrybė negali būti begalinė.

O ką tuo metu daro generalinis komisaras? Kiek kartų jis svečiavosi mažiausiuose komisariatuose? O kiek kartų Briuselyje ar kitose Europos sostinėse? Ne veltui jis jau vadinamas „komandiruočių generolu”.

Taip, sėdint lėktuve ir žvelgiant iš kelių kilometro aukščio, Lietuva atrodo ir graži, ir saugi.

Bet gal jau laikas nusileisti ant žemės ir pateikti tokią realybę, kokia ji yra, o ne kokią nori matyti komisaras?

Loreta Soščekienė yra Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė

2 komentarų to “Loreta Soščekienė. Komisaro pastangos pudruotis mundurą tik augina grėsmes Lietuvai”

  1. biržietis parašė:

    Komisaras galbūt tik nori ramiai, be didesnių problemų ant savo galvos, atitarnauti jam skirtą laiką. O niekas ir nepasikeis, jei mūsų išrinktieji nesiryš priimti tinkamų įstatymų. Pavyzdžiui, kad ir kovai su korupcija, kuri yra viena iš didžiausių mūsų valstybės problemų, skirti specialųjį prokurorą, kaip tai padarė Rumunija. Prokurorės Lauros Codrutos Kovesi darbo rezultatai daugiau nei įspūdingi. Jeigu Lietuvoje pavyktų pasiekti bent pusę jos nuveikto darbo, tai rezultatai būtų tiesiog fantastiški ir policijos bei prokuratūros reitingai tiesiog pasiektų neregėtas aukštumas ir užsitarnautų tokią žmonių pagarbą ir palaikymą, kurios dar niekada nėra turėję. Bet mūsų valdžia padarys viską, kad toks prokuroras niekada neatsirastų…

    • Saulis parašė:

      Lietuvai to nereikia, čia Lietuva, o ne kažkokia Rumunija… mes toli pažengę… mes kieti…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.