Panevėžio lėlių vežimo teatro repertuaras vasario mėnesį (yra pakeitimų)

2018-01-22 | Kategorija: Renginiai

02.03 12 val. (Atšaukta)

Lėlių vežimo teatre
J.Kazakaitis „Trys lokiai“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.04 12 val. (Atšaukta)

Lėlių vežimo teatre

„Mažojo automobiliuko nuotykiai“, autorius ir režisierius J. Titarov

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.10 12 val. (Atšaukta)

Lėlių vežimo teatre

Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“, rež. L. Zubė

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.11 12 val.

Lėlių vežimo teatre

J.Radzevičius „Skruzdėlė atsiskyrėlė“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.17 12 val.

Lėlių vežimo teatre

J.Radzevičius „Skruzdėlė atsiskyrėlė“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.18 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.24 12 val.

Lėlių vežimo teatre

Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“, rež. Linas Zubė

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.25 12 val.

Lėlių vežimo teatre

Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“, rež. Linas Zubė

Bilieto kaina 3 Eur.

 

02.28 18 val.

Lėlių vežimo teatre

PREMJERA

Teatrinė fantazija „Beketo bliuzas“. Kelionė po Samuelio Beketo pjeses, rež. I.Čabanov

Spektaklis suaugusiems, besidomintiems S. Beketo kūryba.

Bilieto kaina 3 Eur

 

 

Vaikams iki 2 metų įėjimas nemokamas.

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą

 

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Respublikos g. 30, LT – 35174 Panevėžys

Tel. (8 45) 51 12 36

el. p. vezimoteatras@gmail.com

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.