Trijų Karalių rytmetys

2018-01-12 | Kategorija: Susitikimai

Prie durų svečius sutiko mažieji angelai. Editos Mikelionienės nuotr.

Į maldos grupelę susibūrusios skirtingų bažnyčių moterys džiaugėsi bendravimu, buvimu drauge, pasidalinimu mintimis, malda. Tačiau kažko tarsi trūko. Todėl nutarė surengti šventę globėjų šeimose, šeimynose augantiems vaikams. Trijų Karalių rytmetyje įvyko tikras buvimo kartu stebuklas.

Prie stalelių – užduotis vaikams ir jų suaugusiems padėjėjams. Editos Mikelionienės nuotr.

Šeštadienio rytą Pilies menės prieangyje šventės dalyvių laukė mažieji angelai. Salėje ant sienų žaidė spalvotos švieselės, ant stalų laukė saldžios vaišės, po egle – dovanos. Ant atskirų stalų vaikams buvo rengiamos užduotėlės, kurias atlikti vaikms bus puiki pramoga.

Į Trijų Karalių rytmetį prisirinko pilna salė globėjų su savo vaikais. Angelai paskelbė šventės pradžią. Maldos grupelės narė Kristina Pikūnė papasakojo, jog moterys, susirinkusios kartu, svarstė, ką galėtų duoti kitiems. Nutarė surengti šventę. Darbo ėmėsi kunigė, šeimynos mama Sigita Veinzierl, Kristina Pikūnė, Astra Kiškienė, Danutė Nindriūnaitė, Inga Krisiukėnaitė ir dar būrys padėjėjų.

Vienos iš renginio organizatorių Sigita Veinzierl ir Astra Kiškienė. Editos Mikelionienės nuotr.

Moterys paprašė Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Giedros Gedvilienės pagalbos. Ji rašė globėjams kvietimus į šią šventę. Pasak G. Gedvilienės, šiuo metu rajone yra 40 globėjų šeimų, kurioje auga 54 vaikai, ir dvi šeimynos, kuriose auga 12 vaikų. Visi buvo kviečiami atvykti.

Kadangi rytmetys buvo skirtas Trims Karaliams, dideliame ekrane buvo pasakojama Betliejaus, Kristaus gimimo istorija. Kunigė Sigita prisiminė vienos mergaitės pasakymą: Dievas myli mus kaip mama. Kunigė pridėjo: ir kaip tėtis, ir kaip močiutė, ir kaip senelis ar kitas artimas žmogus. Tad svarbu kasdien mylėti, nepamiršti apsikabinti.

Kristina Pikūnė ir Danutė Nindriūnaitė pasakojo apie renginio idėją. Editos Mikelionienės nuotr.

Ant stalų vaikams ir jų tėveliams, seneliams bei močiutėms buvo parengtos užduotėlės, o mamas Kristina Pikūnė pakvietė į paskaitą.

Į komandas susibūrę šventės dalyviai prie stalelių darė karūnas, knygų skirtukus, knygeles, kūrė paveikslėlius su Trimis Karaliais. Atlikus užduotį prie vieno stalelio, vaikai su savo suaugusiais pagalbininkais keliavo prie kitos užduoties. Tad kiekvienas namo nešėsi po keturis Trijų Karalių suvenyrus, pasidarytus pačių.

Suaugę ir maži renginio dalyviai. Editos Mikelionienės nuotr.

Iš renginio niekas neišėjo tuščiomis. Ir vaikai, ir mamos buvo apdalinti dovanomis. Organizatorės džiaugėsi, jog renginį parėmė tiek daug geradarių.

– Norėčiau padėkoti žmonėms, kurie atsiliepė į mano prašymą padovanoti ką nors vaikus globojančioms mamoms. Tos moterys, kurios atveria savo namus ne savo vaikams ir jie tampa jų širdies dalimi, daro nepaprastai svarbų darbą Biržams. Juk tie vaikai gauna auklėjimą, meilę, mokomi tinkamo elgesio. Tad man regis nuostabiai bendruomeniška yra pasakyti šioms šeimoms ačiū. Tai, kad paprasti miestiečiai, į kuriuos aš kreipiausi, neatsisakė ir padovanojo ką nors šioms moterims man atrodo paprastas, bet labai svarbus bendruomenės draugiškumo ir vienas kito vertinimo bruožas, – sakė Kristina Pikūnė.

Dovanėlės vaikams atkeliavo iš Vokietijos. Jas į Lietuvą atvežė adventistų bažnyčios labdaros ir paramos organizacija ADRA. Dovanėles paruošė Vokietijos vaikai. Kadangi dovanėlių pritrūko, kai kurias moterys ruošė pačios.

Tai – ne pirmas moterų renginys globėjams ir jų globotiniams. Praėjusiais metais taip pat vyko sporto renginys. Deja, jis tiek daug susidomėjimo nesulaukė. Šis renginys pavyko. Ir renginio organizatorės, ir dalyviai džiaugėsi prasmingai praleistu laiku.

– Pasivadinome Šeimų rėmimo komitetu. Norėtume į jį pakviesti daugiau žmonių, – sakė K. Pikūnė.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.