Naujas Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo etapas: greitosios pagalbos paslaugos pasienyje bus teikiamos nemokamai

2018-01-12 | Kategorija: Visuomenė

Sausio 12 d., penktadienį, 9 val. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis savo kabinete priėmė Baltijos Asamblėjos valdybos narius prof. Janį Vucaną (Jānis Vucāns) ir dr. Romualdą Ražuką (Romualds Ražuks). Susitikimo metu aptarta Baltijos Asamblėjos veikla ir pagrindiniai šiuo metu sprendžiami klausimai: bendradarbiavimas energetikos, saugumo srityse, „Rail Baltica“ projektas.

Susitikime buvo ypač akcentuota, kad po 2017 m. lapkritį Latvijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinimo buvo pradėti derinti sutarties projektai tarp Lietuvos ir Latvijos dėl pasienio teritorijoje teikiamų nemokamų greitosios pagalbos paslaugų bandomojo laikotarpio. Numatomas laikotarpio ilgis – iki 3 metų. Per šį laiką bus vertinama, kaip Lietuvos ir Latvijos susitarimas veikia.

„Baltijos Asamblėją vertiname kaip tarpininką tarp mūsų šalių, padedantį rasti visiems naudingus sprendimus, kad svarbių projektų įgyvendinimas neužsitęstų. Greitosios pagalbos paslaugų teikimas pasienio teritorijoje – puikus šio bendradarbiavimo pavyzdys. Jau greitai tiek lietuviai, tiek latviai, gyvenantys ar atsidūrę netoli bendros sienos, nelaimės atveju galės patekti į arčiausiai jų esančią greitosios pagalbos ligoninę, ir tai nelems papildomų kaštų “, – po susitikimo teigė Seimo Pirmininkas.

 Baltijos Asamblėja – Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija, sudaryta remiantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos Aukščiausiųjų Tarybų narių 1990 m. gruodžio 1 d. Vilniuje priimtu bendru sprendimu. Baltijos Asamblėja – tarptautinės teisės subjektas, įkurta 1991 m. lapkričio 8 d. Taline. Sekretoriato buveinė yra Rygoje (Latvija). Į asamblėją kiekvienos Baltijos valstybės parlamentas patvirtina nuo 12 iki 20 parlamentarų (nacionalinė delegacija, įskaitant jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją).

LRS inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.