Nauja sena edukacinė programa

2018-01-12 | Kategorija: Krašto naujienos

„Sėlos“ muziejaus interneto svetainėje jau nerasime lankytojų taip pamėgtos „Žaldoko alaus“ programos. Tačiau vietoj jos jau reklamuojama edukacinė pramoginė programa „A biržiečė vaišin dainuodamūs“. Muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius paaiškino, kad ši programa bus labai panaši į buvusią senąją aludarystę reklamuojančią programą, tačiau dėl alkoholio reklamos draudimo reikia keisti ir jos pavadinimą.

„Tuo pačiu šauname du zuikius: ir įstatymų raidės paisome, ir šios programos prekinį ženklą patentuosime, kad paskui nebūtų problemų dėl autorystės“, – sakė G. Butkevičius. Tačiau šios programos kainos dar nebuvo pateiktos tvirtinti rajono Tarybai.

O kol kas „Sėlos“ svetainėje programa reklamuojama: susipažinsite su senosios aludarystės reikmenimis, naminio alaus gamybos technologija ir aukštaičių vaišingumą menančiomis tradicijomis. Susėdę už balta staltiese padengto stalo paragausite tradicinių biržietiškų vaišių.

„Biržiečių žodžio“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.