Laisvės gynėjų dienos renginiai Vabalninke ir Papilyje

2018-01-12 | Kategorija: Krašto naujienos

Vabalninke

Sausio 12 d. 18 val. Vabalninko kultūros namuose – Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Papilio kultūros namų mėgėjų teatro grupė parodys komediją pagal J. Grušą „Žmogus planuoja“ (režisierė V. Vorienė). Koncertuos Vabalninko kultūros namų meno mėgėjai (vadovas P. Matulis).

Papilyje

Sausio 13 d. 14 val. Papilio kultūros namuose vyks popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai. Visus suartins daina, giesmė, puodelis kvepiančios arbatos, prisiminimai apie naktį, kada Lietuvai išlikti padėjo mūsų vienybė ir bendrystė… Visi kartu leisimės į virtualią kelionę po Vabalninko krašto koplyčias.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.