Muzikiniai vakarai su kava

2018-01-09 | Kategorija: Susitikimai

Galerijos šeimininkė L. Judickaitė papasakojo apie muzikinių vakarų ciklą, o jį pradėjo mažiausios mokytojos J. Duderienės mokinukės. Editos Mikelionienės nuotr.

Kiekvieną sausio penktadienį „Portfolio“ meno galerijoje vyks muzikiniai vakarai. Pirmasis, įvykęs praėjusį penktadienį, pasiteisino: galerija vos sutalpino klausytojus. Jiems dainavo ir skambino pianinu Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.

Galerijos šeimininkai Lijana Judickaitė ir Mindaugas Leskauskas vos spėjo suktis sutikdami galerijos svečius. Niūrų ir lietingą sausio vakarą klausytis muzikos mėgaujantis šiluma ir kava – didžiausias malonumas.

Pradėdama muzikinių vakarų ciklą Lijana Judickaitė sakė, jog rengti koncertus galerijoje idėja kilo drauge su Vlado Jakubėno muzikos mokyklos administracija. Kaimynystėje įsikūrusios mokykla ir galerija skleidžia meną. „O kodėl nesujungus meno ir žmonių?“ – kalbėjo galerijos šeimininkė.

Visą sausį, kiekvieną penktadienį, 16.30 val. galerijoje vyks Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertai. Taip pat sausio 11 dieną bus atidarytos dviejų menininkių – Irenos Žemaitytės-Geniušienės ir Kristinos Norvilaitės – parodos.

Pirmajame koncerte pasirodė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų Jūratės Duderienės ir Ievos Morkūnaitės mokinės. Linksmai ir žaismingai koncertą pradėjo pačios mažiausios dainininkės – pradinio mokymo mokinės. Jos atliko Ingos Šeduikienės dainą „Žiema“. Taip pat koncerte dainavo I klasės  bei III–IV klasių mergaičių ansambliai. Pianinu skambino II klasės mokinė Žiedė Pakalnytė, III klasės mokinės Simona Krušinskaitė, Samanta Šinkevičiūtė, Simona Šinkevičiūtė, IV klasės mokinės Meda Burbulytė, Laura Čeponytė, Ūla Kurlianskaitė.

Galerijoje vos tilpo koncerto klausytojai. Editos Mikelionienės nuotr.

Į muzikinius vakarus galerija kviečia nemokamai. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė padėkojo žiūrovams ir mokiniams bei patikslino, jog koncerte pianinu skambino ne fortepijono, o dainavimo specialybės mokinės.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.