Policija ieško dingusio be žinios

2018-01-08 | Kategorija: Krašto naujienos

2018-01-04 gautas Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnijos socialinio darbo organizatorės pareiškimas, kad nuo 2017 metų spalio mėnesio niekas nematė Petro Anilionio (gim. 1953 m.), gyv. Biržų r., Braškių k. Vyras turi protinę negalią, uždaro būdo.

P.Anilionis 170 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, žilų plaukų. Visad dėvėjo kepurę, dažniausiai megztą. Kuo vilkėjo nežinoma. Galimai išvažiavo dviračiu, mėlynos spalvos rėmu.

Asmenis, galinčius suteikti vertingos informacijos apie P. Anilionio buvimo vietą, prašome pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui Tomą Baltušį 8 450 31201, el.p. tomas.baltusis@policija.lt .

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.