Gerumo stebuklai kasdienybėje

2018-01-05 | Kategorija: Įžvalgos

Padėkos šventė Sekmininkų bažnyčioje. Editos Mikelionienės nuotr.

Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ dienos centras kasmet, tarpušvenčiu rengia padėkos vakarą geradariams. Gerumas už gerumą. Į šventinį vakarą atvykę rėmėjai, rajono institucijų atstovai dėkojo centro vadovei Verai Šnarienei, darbuotojams, visai Šnarų šeimai už nesuvaidintą, nuoširdų rūpinimąsi vaikais ir suaugusiaisiais.

Kasmet po Kalėdų, prieš Naujuosius metus, Sekmininkų bažnyčioje baltomis staltiesėmis tiesiami stalai. Prie jų susėda Dienos centro vaikai, iš kasdienybės ištrūkusios jų mamos, darbuotojai, svečiai. Kasmet vaikai parengia kalėdinę programą, kurią labai nori parodyti visiems. Į šokius, giesmes, eilėraščius jie sudeda daug vilčių, pastangų, širdies. Visą širdį šiems vaikams atiduoda ir šio centro darbuotojai. Vera Šnarienė sakė, jog pirmąją Kalėdų dieną jos sūnus Deivydas nustebo, kodėl mama neskuba atrakinti Dienos centro. Juk per šventes be veiklos po miestą klaidžiojantys vaikai gali iškrėsti ką nors negero. Dienos centras buvo atrakintas. Kaip ir Naujųjų metų naktį, kur jaunimas galėjo saugiai švęsti.

Editos Mikelionienės nuotr.

Dienos centras Sekmininkų bažnyčioje veikia nuo 2004-ųjų. Čia vaikai randa prieglobstį, šilumą, rūpestį. Ruošia pamokas, pavalgo, išsiskalbia drabužius, žaidžia, užsiima įvairia veikla, keliauja, svajoja gyventi gražiai, turėti jaukius namus. Ne vieno svajonė išsipildė. Per didelę darbuotojų kantrybę ir pastangas pakeisti šių vaikų gyvenimus į gerą, per tikėjimą. Dabar jie atvyksta į šventes jau su savo rūpestingai prižiūrimais vaikais, padeda stokojantiems namų šilumos.

Violeta šiandien jau gali kalbėti atvirai. Ji dėkojo už pagalbą tiems, kurie jai padėjo pakilti. Editos Mikelionienės nuotr.

Prieš kelis metus „Biržiečių žodis“ kalbino Artūrą, kuriuo patikėjo Dienos centro direktorė Vera. Tuomet Artūras pasakojo skaudžią savo gyvenimo istoriją, graudinosi. Dabar Artūro akys švyti, jis dirba Dienos centre, veda užsiėmimus vaikų mamoms, rūpinasi vaikais. Šventėje Artūras į sceną pakvietė Violetą. Moterį, kurį prieš metus, prieš pat Kalėdas, neteko visko. Supleškėjo namas, nesiklostė santykiai su vaikais. Visų bėdų priežastis – alkoholis. Neturinčią kur eiti, kuo apsirengti Violetą priglaudė Šnarų šeima. Šiandien net neįtartum, kad dėl priklausomybės Violeta buvo pasiekusi dugną. Ji džiaugiasi savo vaikais, anūkais, nauju darbu. Moteris su ašaromis akyse dėkojo Verai, Artūrui, Rūtai bei kitiems centro darbuotojams, kurie ją priglaudė, ja patikėjo. Ašaras braukė ir prie stalo sėdinčios mamos, kurių gyvenime taip pat ne viskas rožėmis klota.

Gimtadienio proga sveikinimai iš emigracijos grįžusiai Emilijai ir Arnučiui. Editos Mikelionienės nuotr.

Jaudinanti ir dar viena istorija. Šventėje vaikai sveikino du gimtadienį švenčiančius draugus: Arnutį ir Emiliją. Emilija su mama grįžo iš emigracijos. Dienos centre ji iš naujo mokosi lietuviškai. Po žingsnelį. Mergaitė visus švenčių proga sveikino anglų kalba. Tačiau Vera patikino: Emilija jau daug ką supranta ir pasako lietuviškai.

Svečiai į Dienos centro šventę atvyko su dovanomis ir pasakė daug gerų žodžių visiems Dienos centro darbuotojams. Už nuoširdumą Šnarų šeimai dėkojo meras Valdemaras Valkiūnas, Seimo narys Viktoras Rinkevičius su žmona Birute. Rinkevičių šeima remia Dienos centrą tuo, kuo tik gali. Švenčių proga vaikus ir darbuotojus sveikino Seimo nario A. Šimo padėjėja E. Prokopovičienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius, specialistas M. Nemanis, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja G. Gedvilienė, Socialinių paslaugų centro vadovas E. Šernas, Probacijos tarnybos specialistė L. Jurelevičienė. Ji dovanėles įteikė Dienos centro lankytojui Titui, kurio elgesys labai gerėja. Jaunimo reikalų koordinatorius M. Jukonis dovanų atvežė ne vaikams, o darbuotojams: Ramutei, Ignesai, Artūrui, Egidijui, Rūtai ir Verai.

V.Šnarienė dėkojo visiems rėmėjams, kurie bent kuo prisideda prie Dienos centro gerovės. Nuo pat 2004 m. Dienos centrą mėsa remia „Agaro“ bendrovė. Vera prisiminė pirmąjį apsilankymą „Agare“. Ji bijojo pasibelsti ir paprašyti pagalbos, nors direktorius Petras Vainoras buvo kabinete. Tačiau jis maloniai pakvietė Verą į kabinetą ir pasakė: baimintis nėra ko, juk atėjo pagalbos ne sau. Šventėje dalyvavusi Leta Vainorienė buvo sujaudinta šventės nuoširdumo ir tuo, kokius stebuklus daro čia dirbantys žmonės. „Mes negalime neprisidėti, kai dirba tokie jautrūs žmonės“, – kalbėjo verslininkė.

Švenčių proga vaikus ir darbuotojus sveikino ir nuolat su Dienos centro darbuotojais bendradarbiaujančios socialinės darbuotojos Indra ir Kristina. Jos linkėjimus perdavė ir nuo kolegių Eugenijos ir Eligijos, kurios negalėjo atvykti į šventę.

Padėkos vakare taip pat dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Gėrio trupinėlis“ atstovai iš Panevėžio rajono bei seni biržiečių draugai iš Vokietijos.

Visiems rėmėjams, pagalbininkams  Dienos centro vaikai įteikė padėkas ir simbolinius žibintus.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.