Brolių Mekų pasakos su imbieriniais sausainiais

2017-12-29 | Kategorija: Susitikimai

Molinė prakartėlė iš Italijos. Editos Mikelionienės nuotr.

Prakartėlių parodos atidarymas ir adventinis pasakų skaitymas „Sėlos“ muziejaus menėje sustabdė prieššventinį lėkimą. Garavo arbata, kvepėjo imbieriniai sausainiai, tyliai skambėjo muzika, biržiečiai skaitė brolių Mekų pasakaites. Jaukiai, kaip namuose.

Arbatos ir sausainių ragavimas. Editos Mikelionienės nuotr.

„Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė rankose laikė brolių Mekų parašytas pasakaičių knygeles: „Knyga apie karalius ir žmones“ bei „Trys broliai ir kitos pasakos“. Broliai Mekai pasakas vaikams ir suaugusiesiems rašė iškeliavę iš Lietuvos, Vokietijoje. Kūčių dieną mūsų įžymusis kraštietis Jonas Mekas šventė devyniasdešimt penktąjį jubiliejų. Tad šis pasakų vakaras buvo simbolinis jo gimtadienio minėjimas.

Poetiška Joanos Kvedaravičienės pasaka. Editos Mikelionienės nuotr.

Muziejininkai pasakų skaityti kvietė mūsų miesto žmones. Pirmoji – Gražina Strazdienė. Sumanymas buvo toks, jog pasaka skaitoma be pabaigos, o pabaigą reikia atspėti. Ne visuomet ir ne visiems tai pavyko. Muziejininkė Ingutė skaitė pasaką apie tai, kaip karalius suprato klydęs, kai uždraudė savo žmonėms juoktis. Juk žmonėms reikia leisti laisvai gyventi. Pasaką „Daina apie motiną“ skaitė Edita Lansbergienė, apie Kūčias – „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius. Lietuviškai pasaką skaitė muziejaus savanorė iš Ispanijos Natalia. Vilma Indrikonienė, į renginį atvykusi su visa šeima, juokavo, jog jaučiasi visai kaip namie, kai lovoje savo vaikams skaito vakaro pasaką. Gal ši  pasaka užsiskaitys ir nereikės skaityti grįžus namo? Joana Kvedaravičienė, apdovanota skaitovės talentu, pasaką skaitė tarsi tai būtų eilėraštis, o matematikos mokytojas Algimantas Bukys – su žemaitišku akcentu. Aušros Jakubelskienės skaitoma pasaka prajuokino visus. Ji buvo apie nei kvailą, nei gudrų vyrą ir dilemą: kvailas ar gudrus turi žmones valdyti.

Pasaką skaito matematikos mokytojas Algimantas Bukys. Editos Mikelionienės nuotr.

Pasakų kartu su vaikais ir suaugusiais klausėsi ir meras Valdemaras Valkiūnas. O kol meras mėgavosi pasakomis, už pilies durų jo laukė vairuotojas. Kaip to karaliaus iš pasakos.

Kitoje menėje renginio dalyvių laukė iš Italijos atkeliavusios molinukės prakartėlės. Jas kūrė italų keramikos meistrai. Prakartėles buvo galima apžiūrėti mėgaujantis žolelių arbata ir muziejininkų keptais imbieriniais sausainiais.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Brolių Mekų pasakos su imbieriniais sausainiais”

  1. Valdonė parašė:

    Gal ne vairuotojas, o Mukas laukė užduotės naujai pasakai sukurti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.