Prieš akis – šviesus kelias

2017-12-22 | Kategorija: Įžvalgos

Panevėžio krašto ūkininkes į Biržų pilį sukvietė tradicinė gerumo popietė. Janinos Bagdonienės nuotr.

Visuomeninės kaimo moterų organizacijos – Lietuvos kaimo moterų ūkininkių draugijos siekiai ir darbai – kuklūs, bet kilnūs. Su daug, daug dešimtmečiais išbandytų draugystės stotelių. Jose švenčių išvakarėse mes ir stabtelsim.

 Susitikimo ir išsiskyrimo ašaros

Adventas Biržų ir kaimyninių rajonų moteris ūkininkes sušaukia į šviesų, tradicinį bičiulystės vakarą. Pirmąją žvakę advento vainike 2008 metais įžiebė buvęs Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Eugenijus Troickis. Vėliau į popietes susitikti ir pabendrauti su moterimis užsukdavo vis kiti Biržų dekanato dvasininkai. Moterys pripažįsta ir džiaugiasi: dvasininkų pamokantis, įtaigus žodis prieš šventes joms padeda atkurti sielos harmoniją, ištaisyti gyvenimo kryptį.

Antrą advento savaitę į Biržų pilį šiemet pakviestas kunigas Kostas Balsys iš Pabiržės parapijos ir Juozas Mišeikis, Biržų evangelikų liuteronų parapijos kunigas.

Carito savanorės Sandra ir Mirdza kiekvienam iš pintinės dalino linkėjimus. Popierines, baltas ramybės ir taikos nešėjas balandėles. Tikybos mokytoja Genutė Makrickienė į popietę jų atskraidino net 120.

Visų pasveikinimui – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choro grupės (vargonininkė Viktorija Morkūnienė) giesmės. Kiekvieną palytėjo ir užliejo dvasingumo šviesa. Šildė Eglės Jažauskienės kanklių muzika. Vabalninko krašto šviesuolė Regina Samukaitienė kalbėjo apie advento prasmę. Popietės vedėja LŪD Biržų rajono koordinatorė Genovaitė Valeckienė dalinosi draugystės džiaugsmo akimirkomis. Į širdis pabiro įtaigios ir jautrios likėnietės bibliotekininkės Ritos Venskūnienės eilės. Draugijos moteris nuoširdžiai pasveikino jų veiklos bendramintė katalikiška organizacija. Biržų katalikių moterų vardu kalbėjo organizacijos pirmininkė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė.

Popietėje moterims ūkininkėms komplimentų negailėjo Biržų savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas. Jas sveikino Žemės ūkio rūmų atstovas, draugijos globėjas Zenonas Prašmantas ir kiti.

Visų laukė vaišių stalas. Verslininkė Danutė Stankevičienė iš Pasvaliečių pasirūpino gardžia adventine moliūgiene.

Parodoje spalvingais raštais akį merkė likėnietės mezgėjos Birutės Paužuolienės pirštinės. Spindėjo Ritos Samulionienės papuošalų vėrinėliai iš akmenukų. Tyros ir tikros buvo ir adventinio susitikimo bei išsiskyrimo ašaros. Jų, iškeliavusių į Amžinybę, adventiniame susibūrime labai trūko. Bet…

– Amžiną atilsį mūsų Nijolės Šatienės pradėta tradicija kasmet gruodį sukviesti Lietuvos ūkininkių draugijos moteris ir joms prijaučiančius į Advento popietę išliko. Dėkui Genovaitei. Ji įdeda didelę dalelę savo širdies, daug pasidarbuoja, kad šventė įvyktų. Toje sumaištyje, prieškalėdiniame skubėjime, tokia šventė mums labai reikalinga. Šventė padeda atgauti, gal būt jau prarastą pusiausvyrą ruošiantis švenčių maratone. Renginyje išgirstos kunigų mintys, poezijos posmai, kanklių garsai, nuoširdžios giesmės tarsi pakylėja į dvasingesnį, aukštesnį lygį – dvasiškai sustiprėji. O kur dar sutiktos bičiulės, nuoširdūs pasišnekėjimai ar sveikinimo žodžiai, kartais net patarimai, pasidalinimas patirtimi, – po renginio „Biržiečių žodžiui“ kalbėjo Šukionių ūkininkių skyriaus pirmininkė Rita Bieliakienė.

– Didžiausia adventinė sielos šventė. Genutė labai apgalvotai ir kruopščiai pasiruošė. Gražu ir miela klausytis vedamo renginio, o pabaigai visas suvienijo himnas, tarsi ragindamas, kad ūkininkių draugija išliks ir gyvuos savo gražiais darbais ir renginiais. Ūkininkių draugija – kaimo stiprybė ir jėga, – šukionietei Ritai pritarė ir kratiškietė Aldona Vaičikauskienė.

Atsisveikinant – lauknešėlis vaišių. Ir Genovaitės Valeckienės uždegta liepsnelė su vilties gaidele. Kaimyniniame Pasvalio rajone subyrėjo ūkininkių draugija. Tokios šaunios moterys buvusios. Reikia atgaivinti jų veiklą vėl. Genovaitė jau turi planą. Numačiusi kandidatę. O gal salotietė Monika ir ryšis?..

Žingsniai

Per tuos devynerius metus, nuo pirmosios iki devintosios adventinės popietės, Biržų krašto ūkininkių gyvenimai labai pasikeitė. Tie gyvenimai išraštuoti kaip likėnietės Paužuolienės pirštinės. Jų spalvingumą pastebi ir kitų rajonų bendramintės.

Pirmiausia – ūkininkės neužsidariusios tarp keturių namų sienų. Smalsios, geranoriškos, veiklios. Biržų rajono ūkininkių moterų draugijos koordinatorė Genovaitė patraukė piligrimų keliais per pasaulį. Eugenija iš Likėnų vis motiniškai globoja Skemų globos namų auklėtinį Aleksiuką ir jo išrinktąją. Eugenijos dėka Skemų globos namų meno mėgėjų kolektyvas su savo dainomis, rankdarbiais susirado bičiulių Rovėjos, Pabiržės ir kitose bendruomenėse.

Vabalninkietė pedagogė Zita Kumpelienė ištobulino savo amatus. Pelnė tautinio paveldo sertifikatus. Amatininkė Zita savo dirbiniais išpuošė biržiečių šventes. Lietuvos ūkininkių draugijai atstovauja Lietuvoje ir užsienyje. Jau ir  Rima Samulionienė (Mažuikių skyrius) iš akmenėlių dėlioja ir parodose eksponuoja savo papuošalų vėrinėlius.

Mažuikių ūkininkių skyrius – atokiausias. Jo vadovė Irena Zablackienė, paskendusi įvairiuose rūpesčiuose, bet vadžių nepaleidžia, renginių nepraleidžia. Džiaugsmas: atsiliepė veikliosios ančiškietės ūkininkės. Ir rūpestis: į skambučius nebeatsiliepia Lebeniškių bendruomenės aktyvistė Regina Kančiauskienė. Reginos pasigesta ir adventinėje popietėje.

Ne viena kaimo ūkininkė pradėjusi verslą. Kitos sūpuoja nebe pirmą anūką. Pabiržietės ūkininkės bene vienintelės Lietuvoje susibūrusios į Močiučių klubą. Priėmusios net priesaiką.

Visuomet randa laiko kilniems darbams kratiškietė ūkininkių draugijos narė Dalia Taurienė. Kukli ir subtili moteris bet kokių pagyrų vengia. Užtat kaip gražiai Dalytės iniciatyva prie Kratiškių mokyklos pavasarį žydi sodas… Sode augantys medžiai seka pasaką apie „Eglę žalčių karalienę“. Niekada jos dėka nevysta gėlės ir prie kaimo kryžiaus. Dalytė – bendruomenės ir ūkininkių draugijos renginių rėmėja.

Carito savanorės Sandra ir Mirdza popietės dalyviams dalina adventinius simbolius – ramybės ir taikos balandėles. Pintinėje jų – 120. Janinos Bagdonienės nuotr.

Biržų krašto moterys ūkininkės puoselėja kultūros tradicijas. Dainuoja įvairiuose ansambliuose. Ypač daug jų traukia Gulbinų krašto dainas. Šiais, tautinio kostiumo metais, Šukionių ūkininkių skyriaus vadovei Ritai Bieliakienei parūpo pasisiūdinti nors kelis tautinius aukštaitiškus kostiumus. Šukionietė Rita pasiryžusi tautiniu kostiumu atstovauti savo kraštą ūkininkių konferencijose, suvažiavimuose, visuose renginiuose.  Lietuvoje ir užsienyje. Biržietės ūkininkės savo bendramintėms adventinėje popietėje pagaliau pristatė ir savo auksinę porą – Valeriją ir Vytautą Taurus. Valerija ir jos Vytautas su ūkininkių draugija nuo pat įsikūrimo pradžios.

Kratiškiečių gerumo krisleliai

– Kartais reikia tiek nedaug, kad pradžiugintume tuos, kuriems likimas pašykštėjo artimojo šilumos. Net laiku ištartas paguodos žodis jau yra parama. Tokį stebuklą galime sukurti kiekvienas, kurio širdyje slypi bent mažas gerumo krislas, – įsitikinusi kratiškietė Aldona Vaičikauskienė.

Aldona džiaugiasi: kratiškietės įsijungė į adventinį laikotarpį. Kartu su vietos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Genute Makrickiene pynė adventinius vainikus. Dalia Taurienė su gražiais palinkėjimais kiekvienai įstaigai dalino „Caritas“ žvakeles, kviesdama į akciją „Gerumas mus vienija“. Dalia linkėjo, kad kiekvienas uždegdamas gerumo žvakelę ant Kūčių stalo prisimintų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje savo artimuosius, draugus, kaimynus, vienišus žmones. Dalios dėka per adventinį laikotarpį kaimą aplankė ir su tikinčiaisiais susipažino naujasis Gulbinėnų parapijos klebonas Saulius Kerys.

– Pratęsdami gerumo akciją ir šiais metais aplankysime savo kaimo vienišus žmones, savo draugus Socialinių paslaugų centro lankytojus. Dovanosime vaikučių pagamintus atvirukus, Alytės Drulienės numegztas kojines, kalėdaičius, knygas ir saldumynus. Jeigu tik galime pradžiuginti žmogų maža dovanėle, kaip gi to nepadaryti? Slaugos ligoninėje – du mūsų kaimo gyventojai. Aplankysime ir juos, – planuoja Aldona Vaičikauskienė.

Ir šypteli: niekas švenčių taip nelaukia kaip vaikai. Tradiciškai kasmet lauke puošiama eglutė. Ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokiniai  kūrė gražiausius žaisliukus, puošė jais eglutę. Rinkti gražiausi, įdomiausi žaislai. Vaikai apdovanoti.

Adventine balandėle, skrisk su džiugia žinia iš Biržų krašto į Pasvalio rajoną, drąsink Moniką, tegul kuria mums kaimynystėje ūkininkių draugiją. Kitąmet būtinai pas mus, į Biržų pilį, į adventinę popietę…

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.