Sėkmė

2017-12-15 | Kategorija: Krašto naujienos

Minint poeto, vertėjo, literatūros kritiko Eugenijaus Matuzevičiaus 100-ąsias gimimo metines Pasvalyje buvo surengtas literatūrinis konkursas „Laiškas Poetui“. Jame dalyvavo daugiau kaip trisdešimt įvairaus amžiaus literatūros gerbėjų iš Pasvalio ir Biržų rajonų. Sėkmė lydėjo biržiečius Virginiją Virkutienę ir Algirdą Butkevičių. Žurnalistui ir kraštotyrininkui, Biržų Garbės piliečiui Algirdui Butkevičiui vyresniųjų konkurso dalyvių grupėje buvo paskirta pirmoji premija ir Pasvalio savivaldybės administracijos prizas. Trečiosios vietos diplomu ir Pasvalio krašto muziejaus prizu apdovanota „Versmės“ literatų klubo pirmininkė Virginija Virkutienė.

,,Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.