Investicijoms nepritarė. Bet ar jų nebus?

2017-12-15 | Kategorija: Tema

Editos Mikelionienės nuotr.

Trečiadienį sušauktame rajono Tarybos posėdyje buvo svarstomi tik keturi klausimai. Didžiausia dilema kilo dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ 2018–2020 m. investicijų plano suderinimo. Priešintis  sprendimo projektui, kurį rajono Tarybai pateikė Administracijos direktorius Jonas Jonušys, agitavo rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Kai kuriems rajono Tarybos nariams tai pasirodė absurdiška.

 Prašė pritarti investicijų planui

Lapkričio mėnesį vykusiame rajono Tarybos posėdyje jau buvo pateiktas sprendimo projektas dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ 2018–2020 m. investicijų plano suderinimo. Buvo siūloma suderinti investicijų planą, kuriame numatyta Biržų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija, kuri būtų iš dalies finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis (preliminarus ilgis – 1344,2 m, preliminari investicijų suma – 425401 eurų be PVM). Taip pat suderinti 2018 m. investicijų planą, kuriame numatyta šilumos tinklų įvadų į pastatus Biržų miesto Rotušės g. 2-ojo ir Rotušės g. 2-ojo A namus statyba bendrovės lėšomis (šilumos tinklų trasos ilgis 123 m, preliminari investicijų suma – 40200 eurų be PVM). Rajono Tarybos nariai tąkart investicijų plano suderinimui nepritarė. Ypač jiems kliuvo antroji sprendimo projekto dalis dėl šilumos tinklų įvadų į pastatus Rotušės gatvėje. Tad šiame posėdyje pateiktame sprendimo projekte antrosios dalies neliko.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad šilumos tiekėjų investiciniai planai derinami su savivaldybės Taryba. Savivaldybės komisija šilumos tiekėjų investiciniams planams nagrinėti ir išvadoms teikti balsų dauguma pasiūlė Administracijos direktoriui „Biržų šilumos“ investicijų planą teikti derinti rajono Tarybai. Direktorius tą ir padarė. Mat rajono politikams pritarus šiam planui, Biržų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija iš dalies būtų finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. ES lėšos neįsiskaičiuotų į šilumos kainą. Jei bendrovė trasas rekonstruotų tik savo lėšomis, jos visos įsiskaičiuos į šilumos kainą. Tą rajono Tarybos nariams bandė paaiškinti sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė.

„Litesko“ laiškas Savivaldybės administracijai

Posėdžio išvakarėse bendrovė „Litesko“ Savivaldybės administracijai atsiuntė laišką, kuriame surašytos šilumos kainos mažinimo galimybės. Bendrovės vertinimu, šilumos energijos kaina Biržuose galėtų mažėti 15 proc., jei būtų įgyvendintos šios sąlygos bei priemonės, suderinus su Savivaldybe. Rotušės katilinėje bendrovė įrengtų naują biokuro katilą (planuojama investicija 2,4 mln. eurų). Projekto investicijoms finansuoti bendrovė siektų gauti ES struktūrinių fondų lėšų, kurios gali siekti 25–30 proc. Jei Savivaldybė pritartų projekto vykdymui, gali būti stabdoma tolimesnė Kaštonų katilinės eksploatacija ir t. t.

Svarstymai

Dar prieš posėdį rajono Tarybos nariai sprendė dilemą: kaip balsuoti? Mat dėl didelių šilumos kainų iki šių dienų linksniuojami jų pirmtakai. Tad kam rizikuoti populiarumu? Kita vertus kainų mažėjimo vilionėmis daugelis nebetiki.

Audronė Garšvaitė posėdžio metu teiravosi: jei investicijų planas nebus patvirtintas, ar „Litesko“ vis tiek trasas rekonstruos savo lėšomis? Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog tuomet gali būti rengiamas naujas investicijų planas. Jei „Litesko“ trasas renovuos savo lėšomis, kaina gyventojams didės.

S.Eitavičienė domėjosi, kiek laiko Savivaldybei prireiks įvertinti Kaštonų katilinės uždarymo galimybes. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog sprendimo projektą dėl galimybių studijos rengimo galima pateikti jau kitame rajono Tarybos posėdyje, o galimybių studijos rengimas gali užtrukti apie keturis mėnesius.

Z.Marcinkevičiūtė rajono Tarybos nariams sakė, jog dėl šios investicijos vidutinė šilumos kaina gyventojams nedidės.

Meras – prieš

Tuomet į diskusiją įsiterpė rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Jį ypač suerzino bendrovės „Litesko“ paskutinę minutę atsiųstas laiškas, kuriame nurodomos galimybės šilumos kainą mažinti 15 proc. Merui šis laiškas pasirodė nepagarbus. Laišką jis vadino ne iki galo sukurta pasaka, kuomet nepasakomas atviras kodas. Jis kvietė nepritarti sprendimo projektui vadindamas jį manipuliacijomis. Mat jo nuomone, bendrovės pelnai dideli, randami pinigai visureigiams pirkti. Meras tikėjosi, jog bendrovė konkrečiai sumažins šilumos kainą 15 proc., o laiške siūlomos tik įvairios sąlygos. Pavyzdžiui, kaina mažėtų, jei Savivaldybė sumažintų bendrovei žemės mokestį.

V.Valkiūnas tikino, jog dėl Biržų šilumos kainų kalbėjosi net su „Litesko“ įmone valdančios kampanijos grupės „Veolia“ vadovu. Paprašėme pakomentuoti, kada meras buvo susitikęs su prancūzų atstovais.

Nesusikalbėjo rusiškai

„Biržiečių žodžiui“ V. Valkiūnas sakė, jog su prancūzų įmonės vadovu kalbėjosi telefonu. Susikalbėti buvo sunku, nes buvo blogas girdimumas, be to, prancūzas prastai kalbėjo rusiškai. Nepavyko pabendrauti ir su „Litesko“ komercijos direktoriumi Rimantu Germanu, kuris šiuo metu gydosi ligoninėje. Tad prancūzui pašnekovui meras pasiūlė visą informaciją perduoti „Biržų šilumos“ direktorei Linai Valotkienei. Ir tuomet buvo pažadas kainą sumažinti 15 proc. – apie 2 centus už kilovatvalandę. Meras sakė, jog po tokio pažado net linksmai miegojo. Tačiau kas iš to išėjo? Meras kalbėjo net apie galimybę su bendrove susitikti teisme.

Problema – Savivaldybės administracijoje

Sprendžiant šį klausimą S. Eitavičienė įžvelgė problemą Savivaldybės administracijoje. Ką reiškia rengti galimybių studiją dėl Kaštonų katilinės uždarymo? Seniai reikėjo ją sustabdyti. Tarybos narė siūlė apsispręsti klausimo teikėjui Administracijos direktoriui: atsiimti sprendimo projektą ar ne.

D.Drevinskas siūlė leisti pasisakyti „Biržų šilumos“ vadovei L. Valotkienei. Ji sakė, jog nuo sausio 1 d. šilumos energijos kaina mažės 10 proc. Tačiau V. Valkiūnas tai vadino išvedžiojimais, siekiant kad Taryba pritartų jų investicijų planui. Jo teigimu, bendrovė turi garantuoti šį pareiškimą.

„Už“ nebalsavo

Prieš sprendimo projektą pasisakė R. Čigienė, nes pasigedo kontrolės, D. Drevinskas, kuris siūlė sutartį su „Litesko“ nutraukti, nes patekome į aklavietę, A. Vaitkevičius, kuris siūlė pirmiausia parengti nepriklausomų vertintojų studiją, katilinių projektą, o tik tuomet priimti sprendimą. Mat visiems kyla pagrįstų klausimų dėl didžiausios šilumos kainos Lietuvoje. Investicijos turi būti pamatuotos.

Už nebalsavo nė vienas rajono Tarybos narys iš 19 (posėdyje nedalyvavo I. Varzienė, T. Četvergas, A. Sindriūnė, L. Vaitkevičius, V. Kurganovas ir K. Armonas), prieš – 11, susilaikė 4, nebalsavo 4.

Socialiniai būstai

Rajono Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui, kuriuo iš Savivaldybės būsto ir socialinio būsto sąrašų išbraukiami penki butai, esantys adresu Birutės g. 3. Šis namas pripažintas netinkamu gyventi ir iš jo iškeldintos visos šeimos. Tačiau iš Savivaldybės socialinio būsto sąrašo nebuvo išbraukti trys butai Karaimų g. 15-4, Malūno g. 16-4 ir Vėjo g. 26B-13, kuriuos rajono Taryba šių metų lapkričio 16 d. sprendimu leido nuomininkams nuomoti ne socialinio būsto nuomos sąlygomis. Šį klausimą rajono Taryba ketina persvarstyti artimiausiu metu.

Taip pat rajono Taryba pritarė sprendimo projektui nurašyti, išardyti ir likviduoti dėl avarinės būklės ar fizinio pažeidimo po gaisro Savivaldybei priklausančius šiuos pastatus: gyvenamąjį namą Vėjo g. 20A, ūkio pastatą Vėjo g. 20.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Investicijoms nepritarė. Bet ar jų nebus?”

  1. ????...... parašė:

    Meras asmeniskai derina reikalus, kas gali paneigti, kad…………….
    Ka veikia uab birzu silumos tinklai, 3 darbuotojai, darbuotoju atlyginimai nedeklaruojami…
    Kokia kaina perkami cipsai ar granules, pirkim birzu mastu kiekius, reikalingus men., ketvirciui,- atpigs kiek kartu ?
    administracijos vadovas,- buves Litesko atsakingas vadovas,- tyli, nezino, daves tylos izadus ar taip vadinama konfidencialumo sutartis saisto,- tai kas valdo birzus ? kokios alternatyvos sporto m-klos sildymui,- dujos, cipsai, granules; gal gana studiju ir uztenka slepti (ne)kompetencija po tyrimais; ar bus kaip su siukslem,- solidarumo mokestis ????? nutraukim sutartis su litesko

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.