Andrius Kaniava kuria miuziklą apie žaislus pabėgėlius

2017-12-13 | Kategorija: Palėpė

Nuotr.autorius Saulius Barasa

Pro Vilniaus muzikos klubą “Legendos” skubantys praeiviai  jau keletą mėnesių girdi smagius muzikos garsus. Jei kas pažvelgtų pro durų plyšį, pamatytų scenoje straksinčius ir dainuojančius aktorius, kuriems diriguoja teatro aktorius, spektaklių režisierius, dainuojamosios poezijos atlikėjas Andrius Kaniava. Vasario mėnesį mažiesiems žiūrovams ir vaikystę dar prisimenantiems jų tėvams jis pristatys nuotykių ir istorijų kupiną miuziklą “Pabėgimas iš Trepsės namų”.

Miuziklas – sena Andriaus Kaniavos svajonė. Iš vaikiškų spektaklių daugeliui pažįstamas aktorius ir režisierius neabejoja, kad vaikai pamėgs miuziklo personažus, kurie jiems gali pasirodyti nauji. Tėvams gi, bus įdomu prisiminti savo vaikystės knygą – nuostabią Jono Avyžiaus apysaką “Aštuonetas iš Trepsės namų”.

Šiais metais sukako lygiai 50 metų, kai ši apysaka buvo išleista. Trepsės istorija keliauja iš kartos į kartą, o knyga įrašyta į 100 reikšmingiausių Lietuvos knygų vaikams trisdešimtuką.

Mergaitės Trepsės istorija nepalieka abejingų – tokių istorijų pilna mūsų kasdienybė. “Trepsės gyveno prieš penkiasdešimt metų, gyvena ir dabar, – sako Andrius Kaniava. – Užtenka joms treptelėti koja ir jų mamos ir tėčiai pasirengę pildyti visus trepsių norus”.

Daugiausia tokių norų miuzikle Trepsei kyla žaislų parduotuvėje. Jos kambarys namuose – pilnas žaislų, tačiau mergaitei jie – nė motais. Vieną dieną pamirštos lėlės susivienija  ir pabėga iš namų.

Draugiškai susėdusios į seną automobilį jos leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę. “Viskas bus atskleista”, – kol kas pašėlusių nuotykių neišduoda miuziklo režisierius Andrius Kaniava, tačiau žada, kad kelionė bus įspūdinga.

Libretą ir muziką spektakliui parašė pats režisierius. Pagrindinius vaidmenis kuria gerai pažįstami aktoriai – grupės “Liūdni slibinai” narė, televizijos šou “Auksinis balsas” laimėtoja Aistė Lasytė, iš vaikiškų spektaklių ir lietuviško kino gerai pažįstamas aktorius Darius Auželis, puikiai dainuojantys aktoriai Valentinas Krulikovskis, Marija Korenkaitė, Vaidotas Žitkus, Aleksandra `Metalnikova, Agnė Kaktaitė.

Vaizdus spektakliui kuria vaizdo režisierius Vaidas Lekavičius, scenografiją ir kostiumus – dailininkė Rūta Venskutė.

 

Muzikinio spektaklio premjera: vasario 10, 11 ir 25 d., kovo 25, balandžio 8, 22 d. muzikos klube “Legendos” Vilniuje, kovo 3 d. Kaune, kovo 4 d. Panevėžyje, kovo 24 d. Utenoje, kovo 28 d. Marijampolėje.

Bilietus platina TIKETA.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.