Saulius ir Jokūbas Bareikiai kviečia į koncertą Panevėžyje

2017-12-11 | Kategorija: Kaimynai

Henriko Balandžio nuotr.

Artėjant gražiausioms metų šventėms, į savo koncertą kviečia retai kartu pasirodantis duetas – aktoriai Saulius ir Jokūbas Bareikiai. Gruodžio 13 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre, pasiklausyti jųdviejų bendros programos “Antakiai” kviečia geros muzikos ekspertai “Bardai LT”.

Henriko Balandžio nuotr.

Du dainuojantys aktoriai, tėvas ir sūnus kartu koncertuoti pradėjo kone prieš penkerius metus, tačiau dėl didelio užimtumo teatre, pastaruoju metu juos kartu išvysti scenoje yra tikra retenybė. Jokūbas nemažai vaidina “Domino” ir Vilniaus Mažajame teatre, Saulius – Nacionaliniame dramos bei Jaunimo teatruose. Tačiau muzika jų abiejų gyvenimuose užima svarbią vietą, todėl per metus jie atranda laiko surengti savo pasirodymus, kurie būna tikra dovana jų kūrybos gerbėjams.

Dainuojantys aktoriai kviečia pasiklausyti muzikinės programos, kurią sudarys dvi dalys:

rimtoji ir šmaikščioji. O kodėl “Antakiai bei kokios dainos skambės koncerte, kur jos kadaise buvo girdėtos, apie ką jos – žiūrovai galės sužinoti apsilankę šventiniame aktorių koncerte Panevėžio muzikiniame teatre.

 

Bardai LT informacija

 

Bilietus platina TIKETA bei teatro kasa.

Bilietų kaina: 10 Eur, 12 Eur

Su Laisvalaikio kortele taikomos nuolaidos

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.