Šventėn su muštokėmis

2017-12-09 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Nausėdžių kultūros namų šokėjos pasipuošusios naujais tautiniais kostiumais Biržų kultūros centre seniūnijų šventėje pristatys moterų šokį „Muštokynė“. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Gruodžio 9 dieną Biržų kultūros centre – seniūnijų meno mėgėjų šventė. Tradicinė. Iš septynių seniūnijų atbildės šauniausi kolektyvai. Koncerte jiems talkins ne tik muzikos instrumentai. Nausėdžių moterys  scenoje tryps „Muštokynę“ su muštokėmis.

Biržų kultūros centro renginių režisierė Gytė Rožėnienė „Biržiečių žodžiui“ pasakojo: šventėje savo programą pristatys septynių seniūnijų meno mėgėjų kolektyvai. Širvėnos seniūnijai atstovaus 5, Vabalninko, Papilio seniūnijoms – po 4, Pabiržės, Parovėjos, Pačeriaukštės, Nemunėlio Radviliškio seniūnijoms – po 2 kolektyvus. Kiekvienos seniūnijos kolektyvo pasirodymui – po 15 minučių. Biržų kultūros scenoje pirmą kartą debiutuos Kvetkų moterų ansamblis (vadovas S. Kiburys). Širvėnos seniūnijos dainininkių Irinos ir Rimos duetas uždainuos baltarusiškai. Ši baltarusių liaudies daina pirmą kartą nuskambėjo lapkričio mėnesį Kaune, tautinių mažumų festivalyje. Duetui plojo 700 žiūrovų.

Biržų kultūros centre šventė kaimiškų seniūnijų kolektyvus sušaukia nebe pirmus metus. Seniūnijų kolektyvai tam atsakingai ruošiasi. Nausėdžių kultūros namuose susibūrė net moterų šokių grupė. Grupėje – 8 šokėjos: Birutė Aleksandravičienė, Birutė Brazdžiuvienė, Janina Vaičekonienė,  Marytė Gasiūnienė, Zina Laurišonienė, Gita Jarmalavičienė, Irina Šakuro ir Lilija Šiurnaitė. Šokėjų vadovė kultūros darbuotoja Irina Šakuro. Šokėjos nusprendė seniūnijų šventei paruošti moterų šokį „Muštokynė“ (choreografija I. Baukytės, A. Degučio muzika). Šventei moterys pasipuošė ir naujais tautiniais aukštaitiškais kostiumais. Juos pasisiūdino pas biržietę siuvėją. Šokiui, kaip reikalauja pavadinimas, teko ieškoti ir sviestmušių (muštokių).

– Galvojome: bus paprasčiau. Susinešime muštokes iš namų. Bet kai sunešėme, pažiūrėjome iš šalies, supratome: nebus vaizdo. Muštokės labai jau skirtingos. Ieškojome staliaus. Suradome jį kaimyniniame kaime. Jis sutiko mums padėti. Vyriškis per mėnesį padarė 8 naujutėles gražutėles muštokes. Šokį pasirinkome sudėtingą, bet mums įdomų.  Moterys buvo labai užsidegusios. Po ūkio darbų vakarais rinkdavomės į kultūros namus, repetuodavome. Kantriai ir labai ilgai. Atrodo, būsime įsiveikusios. Buvome atvykusios į generalinę repeticiją Biržų kultūros centro salėje, – pasakoja moterys.

Nors kolektyvas ir moteriškas, bet smagus ir draugiškas.

– Jeigu tik nori, gali sukurti labai daug ir šaunių dalykų. Dėkinga savo šaunuolėms moterims. Mums pasipuošti tautiniais kostiumais, muštokėmis padėjo rėmėjai. Ačiū jiems, – šventės išvakarėse kalbėjo šokėjų grupės vadovė Irina Šakuro.

Laisvalaikį repeticijoms nuoširdžiai aukojo ir kitų seniūnijų meno mėgėjų kolektyvų vadovai, kolektyvų šokėjai, dainininkai, muzikantai. Kaip jų nepalaikysi? Biržų kultūros centro salė laukia žiūrovų.

 

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.