Kunigaikščių Radvilų giminės ligų ir sveikatingumo istorija dr.Raimondos Ragauskienės monografijoje

2017-12-07 | Kategorija: Susitikimai

Gruodžio 15 d. 16.30 val. Biržų pilies arsenale bus pristatoma istorikės, kunigaikščių Radvilų istorijos tyrinėtojos  prof. dr. Raimondos Ragauskienės monografija „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab. – XVII a.)“.

Monografijoje „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab. – XVII a.)“ pristatoma XV a. pab. susiformavusios ir iki XVII a. pab. gyvavusios įtakingiausios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų kunigaikščių Radvilų giminės Biržų – Dubingių šakos iki šiol neatskleista, bet skaitytojui labiausiai įdomi pusė – biologinė. Nežiūrint titulo, užimamų postų valstybėje, karinių nuopelnų, kunigaikščiai Radvilos buvo tokie pat žmonės kaip visi- biologinės būtybės, kuriuos sirgo ir mirė nuo ligų, moterys gimdė vaikus, o vaikai dažnai neišgyvendavo, šeimose tarp sutuoktinių santykiai taip pat susidėliodavo ne visada geriausiai. Gal tik didikai turėjo privilegiją net ir XVI a. gauti profesionalią (kokią buvo įmanoma gauti tais laikais) medicininę pagalbą, šalia jų dvare buvo gydytojai, vaistininkai, pribuvėjos, tačiau ir jie ne visada didikus apsaugodavo nuo netikėtų mirčių. Kaip buvo gydomi kunigaikščiai, kokius vaistus vartojo, kuri kunigaikštienė labiausiai mėgo stiprinti sveikatą Smardonės gydomosiose versmėse ir pirtyse…

 Atlikusi didžiulį tyrimą knygos autorė pasakoja ne tik Biržų-Dubingių Radvilų giminės gimimų, ligų ir mirčių istoriją, bet pristato ir vedybų politiką bei su ja susijusius turtinius santykius, taip pat pateikia net ir pikantiškų detalių apie sutuoktinių santykius šeimoje.

Knygos pristatyme dalyvaus autorė prof. dr. Raimonda Ragauskienė ir doc. dr. Deimantas Karvelis.

Renginys nemokamas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.