Su Raitytiniu

2017-12-05 | Kategorija: Susitikimai

Kolektyvui – 30 metų. Eugenijaus Kubiliaus nuotr.

Biržų kultūros centro jaunimo liaudies šokių kolektyvas „Raitytinis‘‘ labai daug biržiečių įsukęs į savo gerbėjų linksmapolkę. Įvairiai. Vieni šoko, kiti šoka patys. Trečiųjų vaikai, anūkai, giminaičiai, bičiuliai – „Raitytinio‘‘ šokio sūkuryje. Gerbėjai penktadienį ir skubėjo į šventinį, jubiliejinį, apsuktinį kolektyvo koncertą. “Raitytiniui“ – trisdešimt metų.

Žiūrovus vestibiulyje stabdė kolektyvo dešimtmečių žingsniai. Jauni, gražūs veidai. Vis kiti. Ir vadovė. Ta pati. Danguolė Kalkienė. Ji užsiaugino šį kolektyvą. Ne sau. Biržų kraštui. Lietuvai. Tautinius šokius jaunimas ėmėsi budinti dar anais laikais. Per tris dešimtmečius jų prikėlė apie šimtą.

Aukštai mūsų ‘‘Raitytinis‘‘ pašokęs. Dešimt respublikinių dainų ir šokių švenčių. Koncertų daugybė. Apžiūrose ir konkursuose – pirmų, antrų vietų laureatai. Ne tik miestiečiai. „Raitytinyje‘‘ – Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Medeikių, Pabiržės, Kirdonių, Juostaviečių, Skrebiškių ir kitų atokių kaimų merginos, vaikinai. Visi nori šokti. Nuo aštuntos iki dvyliktos klasės. Ir pati vadovė Danguolė nebesuskaičiuos, kiek šokėjų turėjusi. “Raitytinio“ veteranai šoka ketverius metus, nuo aštuntos iki dvyliktos klasės. Kolektyve – kaip darnioje šeimoje. Senbuviai moko naujokus. Bet ir naujokai patys labai stengiasi. Repetuoja papildomai.

– Liūdniausia, kai kolektyvą palieka dvyliktokai. Šiemet šoka net devyni dvyliktokai, – sako vadovė Danguolė.

– Scenoje jie visi išskirtiniai. Artistai su konkrečiu vaidmeniu, – į šokėjus iš kart atkreips dėmesį renginio vedėjos Toma ir Rūta.

Stebime: koncerto pradžioje vienas iš jaunimo grupės šokėjų, Gvidas, nuotaikingai užgroja saksofonu. Vėliau kita šokėja, Vita, užtrauks lietuvių liaudies dainą. Studentė Laura, būsimoji choreografė, buvusi grupės šokėja, pristatys jubiliejui savos kūrybos šokį.

Ne vienintelė Laura, daugiau buvusių kolektyvo šokėjų studentų jau šį vakarą suksis Biržų kultūros centro scenoje tarp savų. Labai norėjo, ir privalėjo, šokti ir iš didmiesčio grįžęs Aivaras. Bet vaikinas šlubčioja su ramentais. Sportinė trauma. Atvyko nors pabūti šalia, paploti. Seniai besimatę – užkulsiuose bučiniai, apsikabinimai, juokas. Rimtis. Kornelijui ir kitiems naujokams – sūrus prakaitas.

Išsipildė vadovės Danguolės lūkesčiai. Jubiliejaus proga pavyko surinkti ir liaudies šokių „Raitytinis“ antrąją grupę. Mintis brendo dvejus metus. Iš pradžių svajojusi: nors keturios poros atsilieptų iš anųjų anksčiau šokusiųjų. Bet nuo šių metų rugsėjo vidurio antroje kolektyvo grupėje sukasi net keturiolika grįžusių anųjų šokėjų. Vyrai į kolektyvą parvedė savo žmonas, anksčiau čia nešokusias. Tik keturi naujokai. Tarp šokėjų – keturios šeimos ir viena sužadėtinių pora. Vėl šoka vadovės Danguolės vyras Sigitas. Jaunimo grupėje šokę ir Kalkių vaikai – dukra Eligija ir sūnus Anupras.

Eugenijaus Kubiliaus nuotr.

„Raitytinį“ į sceną savitai išlydėjo Biržų kultūros centro kolektyvai. Liaudies kapelos “Širvėna“ muzikantai akompanavo šokiams.

Biržiečiai – Adelė, Valė, Saigūnė, Povilas prisiminė: jie irgi iš tos pačios kolektyvo trisdešimtmečio laidos. Juk vadovė Danguolė Kalkienė buvo subūrusi ir kitą kolektyvą. Prieš dvidešimt trejus metus tas kolektyvas irgi buvo „nusiraitęs‘‘ iki respublikinės dainų šventės. Prisiminimuose – repeticijų, koncertų aidas.

Jubiliejinės kolektyvo šventės vedėjos Toma ir Rūta pristatinėjo šokių kolektyvo laimėjimus, svečius. Iš Biržų kultūros centro direktoriaus R. Lesevičiaus rankų kolektyvo vadovei Danguolei – pirmos baltos rožės. Gerbėjams ir patiems šokėjams džiugi žinia – kitų metų pavasarį šokėjų jaunimo grupę siųs į tarptautinį šokių festivalį. Varšuvon.

– Kultūros centras prisidės prie šios kelionės, bet tikimės ir laukiame dar rėmėjų, padėjėjų. Planas jau ant darbo stalo, – kalbėjo direktorius R. Lesevičius.

– Kaip jiems sekasi, – šeštoje eilėje šnabždėjosi žiūrovės.

Kolektyvo vadovę ir kolektyvą sveikino Biržų rajono meras V. Valkiūnas, Seimo nariai A. Šimas, V. Rinkevičius, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius, kolegės choreografės A. Vaitiekūnienė iš Biržų ir D. Baltrušaitienė iš Vabalninko, biržietė tautodailininkė S. Rožėnienė.

Tarp šokėjų – kolektyvo vadovė Danguolė Kalkienė. Eugenijaus Kubiliaus nuotr.

„Raitytinio“ kolektyvo vadovei ir šokėjams – Lietuvos kultūros ministrės, Nacionalinio liaudies kultūros centro direktoriaus, Biržų savivaldybės mero padėkos už ilgametę nuoširdžią veiklą, tradicijų ir tautinio šokio puoselėjimą.

Danguolė Kalkienė šokėjams, jų tėveliams, kolegoms, sveikintojams, visiems dėkojo už pasitikėjimą, linkėjimus, paaukotą laisvalaikį, išpuoštą salę. Ir pripažino: jos ranka pogriežtė…

Beveik tris valandas trukusiame koncerte jubiliatą kolektyvą vainikavo ir jų bičiuliai jaunimo šokių kolektyvai iš Biržų ‚‚Saulės“ gimnazijos, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Kėdainių, Panevėžio rajonų, Pakruojo, Pasvalio.

Po trisdešimtmečio apsuktinio – visi vėl toje pačioje scenoje. Skęstantys gėlių žieduose, bučiniuose, šypsenose, aplodismentuose. Šventinis koncertas baigėsi. Plaka tik šokėjų širdys.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.