Metų ūkio apdovanojimas – Vaidai ir Gabrieliui Klepeckams

2017-12-05 | Kategorija: Krašto naujienos

„Metų ūkis 2017“ laimėtojais tapo ūkininkai Vaida ir Gabrielius Klepeckai, į apdovanojimų šventė atvykę kartu su dukrele Sofija. Editos Mikelionienės nuotr.

Šiais metais dvidešimt ketvirtą kartą mūsų rajone buvo rengiamas konkursas „Metų ūkis 2017“. Praėjusią savaitę iškilmingoje šventėje buvo pagerbti šio konkurso dalyviai ir nugalėtojai.

 

Į šventę susirinkusius žemdirbius, svečius pasveikino muzikinis tėvo ir dukters – Leonido Čiudaro ir Evelinos Čiudaraitės – duetas.

Renginio vedėja, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Sandra Balčiūnienė sakė, jog šio konkurso tikslas – pastebėti tuos, kurie šiais metais yra padarę didžiausią ūkio vystymo pažangą. Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta komisija šiam konkursui rengti. Konkurso komisijos pirmininkė – vicemerė Irutė Varzienė, nariai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius, šio skyriaus vyr. specialistė Sandra Balčiūnienė, Biržų rajono ūkininkų ūkio sąjungos pirmininkas Kęstutis Armonas, Žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone Zenonas Prašmantas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų biuro vadovė Jūratė Ratnikienė.

Konkursas rengiamas dviem etapais. Pirmajame etape seniūnijos siūlo kandidatus konkursui. Komisija šiuos pasiūlymus vertina ir rengia nugalėtojų pagerbimą. Šiemet komisija sulaukė 16 pasiūlymų iš seniūnijų. Tačiau anketas dalyvauti konkurse pateikė šešių ūkių savininkai. Komisijos nariai lankėsi jų ūkiuose ir išrinko verčiausią tapti šių metų ūkiu.

Apdovanojimų šventėje Pilies arsenale dalyvavo daug svečių, kurie norėjo pasveikinti žemdirbius, pagerbti nugalėtojus, padėkoti konkurso rengėjams.

Kalbėjo Seimo nariai A. Šimas ir V. Rinkevičius. V. Rinkevičius savo kalboje ne tik sveikino žemdirbius, bet ir apgailestavo, kad rajono valdžia tokiais sunkiais metais žemdirbiams skyrė per mažai dėmesio: nepaskelbė ekstremalios situacijos, nesumažino mokesčių. Neguodė žemdirbių V. Rinkevičius ir dėl mokesčių, kurie nuo kitų metų tik didės. V. Rinkevičius pasidžiaugė bent tuo, kad jo iniciatyva 5 mln. eurų bus padidintas finansavimas melioracijai.

Meras V. Valkiūnas siūlė žemdirbiams prisiminti, kad ir jų protėviams buvo nelengva žemę dirbti, vadino žemdirbius drąsiais žmonėmis.

Šventės dalyvius sveikino ir jiems sėkmės linkėjo Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja S. Kisielienė. Ji įteikė padėkos raštus Biržų kredito unijos vadovei A. Poškienei, UAB „Biržų žemtiekimas“ generaliniam direktoriui S. Silickui, UAB „HOCHDORF Baltic Milk“ vadovui A. Juknai, bendrovės „Agaras“ vadovui P. Vainorui.

Padėkas už glaudų bendradarbiavimą dalino ir UAB „Biržų žemtiekimas“ žemės ūkio technikos pardavimų vadovas J. Čaikinas: „Agaro“ vadovui P. Vainorui, ūkininkui A. Ambrazevičiui bei buvusiam „Biržų žemtiekimo“ vadovui V. Rinkevičiui, kurį jis pavadino krikštatėviu.

Žemdirbius sveikino už Aukštaitijos klientų aptarnavimą atsakingas „Swedbank“ atstovas G. Vilimas, bendrovės „Naftėnas“ atstovas D. Velička, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų biuro vadovė J. Ratnikienė, Žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone Z. Prašmantas bei kiti.

Prieš paskelbdamas konkurso rezultatus, Žemės ūkio skyriaus vedėjas S. Staškevičius linkėjo, kad kiti metai būtų geresni: kad nereikėtų du kartus sėti, o tik vieną pjauti.

Dėl ligos šventėje negalėjusi dalyvauti konkurso komisijos pirmininkė I. Varzienė atsiuntė savo pastebėjimus iš apsilankymų ūkiuose. Žaismingai, šiltai, su humoru komisijos pirmininkė apibūdino kiekvieną pastebėtą detalę ūkininkų sodybose, žavėjosi tvarka, ūkininkų darbštumu, optimizmu. Svarbiausias komisijos pirmininkės linkėjimas ūkininkams – išlikti savo gyvenimo karaliais.

Renginį vedusi S. Balčiūnienė sakė, jog šiais metais ūkininkams pirmą kartą buvo išdalintos anketos. Jos atskleidė, kuo žmonės gyvena, leido pažvelgti į jų vidų, filosofiją, sužinoti, apie ką jie mąsto, ar jaučiasi laimingais.

Ir štai, atėjo šventės svarbiausias momentas. 2017 metų ūkiu paskelbtas jaunų ūkininkų ūkis, kurį komisijos pirmininkė I. Varzienė apibūdino kaip neįmanomai tvarkingą. Tai – Vaidos ir Gabrieliaus Klepeckų ūkis. Jaunieji ūkininkai ūkininkauja nuo 2007 metų Pagavėnių kaime. Jie dirba 220 ha žemės, verčiasi augalininkyste.

Antroji vieta atiteko Ilonai ir Kęstučiui Armonams. K. Armonas nuo vertinimo komisijoje nusišalino, kadangi pats pretendavo į metų ūkio nominaciją. Šie ūkininkai ūkininkauja nuo 1990 m. Pagavėnių kaime, dirba 257 ha žemės. Užsiima sėklininkyste, pluoštinių augalų auginimu, elektros energijos gamyba vėjo jėgainėje.

Trečiosios vietos laimėtoju tapo Ramūnas Skeberdis, dirbantis 300 ha žemės Drąseikiuose. Ūkininkauja nuo 2006 m. Tai – ekologinės augalininkystės ūkis, sertifikuotas dėl produkcijos, o ne dėl kainų.

Buvo pasveikinti ir kiti konkurse dalyvavę ūkininkai. Tai – Irma ir Ernestas Balčiūnai, nuo 2008 m. dirbantys 50 ha žemės Mažutiškių kaime. Augina sėklavaisius ir kaulavaisius, perdirba vaisius, konservuoja. Vitalija ir Arūnas Drevinskai, nuo 1998 m. ūkininkaujantys Juodeišiuose. Ūkininkai dirba 593 ha žemės. Tai – augalininkystės ūkis. Tomas Trečiokas, nuo 2008 m. ūkininkaujantis Papilyje. Dirba 387 ha žemės, augalininkystės ūkis.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas S. Staškevičius pristatė naują specialistą Vaclovą Kurkauską ir pagerbė ilgamečius darbuotojus: Stanislavą Jankūnienę, Rimantą Šikšnį, Veną Mozūrienę.

Ūkininkė Vaidutė Stankevičienė pakvietė tylos minute pagerbti ūkininką, lyderį Vytautą Zurbą. Ūkininkė dėkojo visiems, kurie geranoriškai padeda ūkininkams. Kartu su ūkininkais Jane Sinkevičiene bei Adolfu Jasinevičiumi Vaidutė Stankevičienė duonos kepalą įteikė rajono merui V. Valkiūnui.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.