LRT Kultūra laida „Stop juosta“ maršrutas Nr. 39 – Biržai

2017-12-05 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Šio maršruto veikėjai – paveldosaugininkas Dalius Mikelionis,VDU architekturos istorikė  Viltė Migonytė Petruliene,  Biržų muziejaus „Sėla“ darbuotoja Snieguolė Kubiliūtė ir Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“ .

Lietuvos Nepriklausomybės 10 – etis. Pats paminklų statybos bumas. Vieni pasistato Žemaitį, kiti Vytautą . O Biržai  – Birutę. Kaip patys biržiečiai sako, yra „gulinti“ ir „stovinti“ Birutė.  Birutės autorius skulptorius  kaunietis Robertais Antinis, jos kopijos –  Antinio Sūnus – Robertas Antinis. 

Tarpukaris. Sukurtas mūrinės Lietuvos planas – modernios valstybės ženklas. 1931-ieji. Biržai tampa apskrities centru, miestas iš medinio virsta mūriniu.

Keliaukime bankų link. Lietuvos banko rūmai. Architektas – Mykolas Songaila, Peterburgo dailės akademijos absolventas. Su architektūros istorike Vilte Migonyte Petruliene užeikime į pastato vidų. Banko rūmai buvo pastatyti per 7 mėnesius, manoma, jog tai gražiausias Biržų statinys, kurio sąmata – 280 tūkst. lt.

Iš vieno banko keliaukime į kitą. Žemes ūkio smulkaus kredito bankas. Architektas Karolis Reisonas. 1935-ieji. Pastatas – kampinis, pasak  specialistų – mažam miestui – nebūdingas, jo atsiradimas byloja apie Biržų miestietišką charakterį.

Biržai – evangelikų reformatų kraštas  Matyt tai lėmė biržietišką charakterį – kritikuoti  valdančiuosius,  o ir pagarbą šiame krašte reikia nusipelnyti.

Keliaukime prie Biržų gimnazijos. 1931-ieji. Architektas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis. Tai viena prabangiausių to laikotarpio mokyklų, kainavusių 100 tūks. Litų. Iš gimnazijos įdomybių. 1927-aisiais – pedagogų taryba uždraudė moksleiviams šokti naujus šokius. Taip pat ir šiberį arba fokstrotą… Biržų gimnaziją baigė visas būrys žymių Lietuvoje veikėjų.  Teisininikas, diplomatas, kalbėjęs 7-omis kalbomis Antanas Trimakas, būsimasis monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Bernardas Brazdžionis,  avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas ir kt.

Vienas iš žymiausių mokyklos veikėjų  – lietuvių kalbos  mokytojas  ir tuometinis vice direktorius – Jurgis Kutra. Su jo anūke žurnaliste bei rašytoja  Dalia Kutraite – susitinkame Kaune. Jurgis Kutra – visuomeninkas, mokytojas, vertėjas,  kartu su kalbininku Juozu Balčikoniu rinko tautosaką,  buvo lietuvių tautosakos archyvo narys, vadovavo Biržų mokyklos statyboms, rūpinosi dailės draugija „Mūza“. Pats Jurgis Kutra vaidindavo, režisuodavo, rūpinosi taisyklinga aktorių kalba. Jurgis Kutra buvo ištremtas ir mirė Taišeto lageryje – 1943-aisiais. 

Su architektūros istorike Vilte Migonyte grįžkime i Birzus ir keliaukime 10 km į vakarus. Čia buvęs Likėnų dvaras, kuriame tekėjo druskingi Smardonės šaltiniai.  Tarpukariu Likėnų sanatorijos buvo lyginamos su Birštonu, su kurortais Latvijoje ar Prancūzijoje. Likėnai garsėjo ne tik šaltiniais su siera, bet ir gydomuoju purvu, kuris tiko reumatizmui, podagrai ir kitoms Odos ligoms gydyti. Pasak to meto spaudos – „vasarvietė nuo sezono pradžios ligi liepos mėn. pabaigos išduota 5.000 vonių, daugiausia dumblo.“

Pabaigoje – apie Antaną Smetoną. Prezidentas Biržuose ne kartą buvo. O ką jam padovanojo biržiečiai – sužinosite laidoje.

Laidą „Stop juosta“ žiūrėkite sekmadienį, gruodžio 10 d. 15.30, per LRT Kultūrą.

Be to, gruodžio 7 d. LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ – pamatysite laidos apie Biržus fragmentą.

Visas šio maršruto naujienas sekite Stop juostos ir LRT facebook paskyrose.

Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.