Biržiečiams – geriausio Lietuvos ekologinio ūkio apdovanojimas

2017-12-05 | Kategorija: Verta žinoti

Geriausiu ekologinės gamybos ūkiu Lietuvoje buvo pripažintas pabiržiečių Daivos ir Arūno Giedrikų ūkis. Janinos Bagdonienės nuotr.

Pirmą pažliugusią žiemos dieną į Linkevičių dvarą Sodeliškių kaime rinkosi ekologinės žemdirbystės idėjomis gyvenantys ūkininkai, mokslininkai, valdininkai iš visos Lietuvos. Čia vyko Lietuvos geriausio ekologinės gamybos ūkio konkurso nugalėtojų pagerbimas.

Lūkuriuodami, kol susirinks visi svečiai, anksčiau atvykusieji apžiūrėjo Linkevičių dvaro įdomybes, vaišinosi kava. „Biržiečių žodis“ pakalbino Daivą ir Arūną Giedrikus, ekologinio ūkio savininkus iš Pabiržės. Giedrikai pasakojo, kad darbas ūkyje neturi pradžios ir pabaigos. O ekologinis ūkininkavimas reikalauja daugybės žinių, praktikos. „Iš pradžių labai mokiausi, lankiau visus seminarus, paskaitas“, – kalbėjo Arūnas. – Tik pasirodė, kad dirbant ūkyje pritaikyti teorinius patarimus nėra paprasta. Kartais viską diktuoja lietūs, oro temperatūra. Todėl daug mokėmės ir tebesimokome patys iš savęs, iš savo klaidų“. Anot ūkininkų, labai svarbu paisyti sėjos laiko, nes daržoves jie sėja dažnai, visą laiką ūkyje privalo turėti jaunų, šviežių. „Ir į Mėnulio fazes pradėjome atsižvelgti – anksčiau tai atrodė nerimta. Bet kai pamatėme, kad jos lemia kopūstų sveikumą, kitų daržovių derlių, augimo tempą, sekame Mėnulio fazes“, – vieną iš patirčių įvardijo Daiva.

Koks didžiausias rūpestis? Ne kaip išauginti sveikas daržoves (šiuo metu 20 ha Giedrikų ūkyje auga 60 rūšių daržovės, ūkininkai kasmet išbando dar kokią naują rūšį), bet jas realizuoti. „Jei parduotume pusvelčiui, visi pirktų. Prašo parduotuvės, restoranai, bet mokėti realios kainos nenori“, – kalbėjo Daiva.  Šiuo metu Giedrikai prekiauja Vilniaus „Akropolyje“, naudojasi kioskeliu, į kurį du kartus per savaitę veža daržoves ir visada grįžta tuščiomis. „Užsiauginti savo pirkėją, įgyti jo pasitikėjimą reikia laiko, – įsitikinusi Daiva. – Juk mūsų daržovių nepirks tas, kas greta esančioje „Rimi“ ieško akcijų“. Didžiausias ūkininkų turtas: ūkyje pasilikęs ir tėvams padedantis sūnus rokas. Jam Daiva ir Arūnas patiki visus darbus ūkyje. Penktadienį Rokas buvo išvykęs prekiauti Vilniuje, o tėvai galėjo atvykti į šventę Sodeliškiuose.

Susitikimui šiltą nuotaiką bandė dovanoti aktorė Nijolė Narmontaitė, renginio dalyvius šildžiusi daina, eilėraščių posmais ar draugiškais pasiūlymais.

Renginio dalyvius pasveikino Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, pasidžiaugęs, kad ekologinių ūkių Lietuvoje yra nemažai, kad jie gali būti pavyzdžiu kitiems ūkininkams. Seimo narys Viktoras Rinkevičius kalbėjo, kad ekologinis ūkininkavimas, – aukštoji žemės ūkio matematika. Anot V. Rinkevičiaus, bėda, kad šiandien Lietuvoje nesudarytos sąlygos ekologinio ūkio plėtrai, kad šis procesas Lietuvoje sustojo. „Bet pasidžiaukime tuo, ką turime: puikius ekologinės žemdirbystės puoselėtojus Biržų krašte, prieš 25 metus sukurtą ir puikiai dirbančią „Tatulos programos“ organizaciją“, – kalbėjo Seimo narys.

Renginio dalyvius pasveikino Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Jonušys.

Ekologinių ūkių vertinimo komisijos pirmininkas, Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento direktorius Saulius Jasius padėkojo komisijos nariams, ypač – komisijoje dirbusiems mokslininkams, pasidžiaugė, kad lankydamiesi Lietuvos ūkiuose komisijos nariai patyrė, kiek puikių žmonių, ekologinių idėjų puoselėtojų turime savo krašte. Komisijos pirmininkas pirminė kriterijus, pagal kuriuos buvo vertinami ekologiniai ūkiai: ilgametės tradicijos, ūkio raida, koks produkcijos kelias iki vartotojo, ar ūkyje perdirbama jo produkcija, ar produkcija ženklinama, ar ūkis yra atviras inovacijoms, ar priima svečius mokymams ir pan,. Nugalėtojai buvo išrinkti po ilgų diskusijų. S. Jasius paaiškino, kad šis geriausio ekologinio ūkio konkursas jau tampa tarptautinis: bendrą konkursą rengia Vokietija, Lietuva, Latvija, Estijai, o Lietuvai konkurse atstovaus mūsų šalies konkurso nugalėtojas. Kas jis – intriga išliko ilgokai.

Pradėjus skelbti konkurso rezultatus tylos minute buvo pagerbtas vienas iš šio konkurso diplomantų – a. a. Vytautas Zurba. Ne vienas kalbėtojas užsiminė, kad netekome puikaus ekologinės žemdirbystės žinovo, kuris pats dirbo ir savo žiniomis mielai dalinosi su kitais. V. Zurbos darbus paliudijo skaidrės ekrane.

Paskui buvo apdovanotas geriausiųjų dešimtukas. Už ekologišką ūkininkavimą buvo apdovanotas mūsų rajono ūkininkas Sigitas Aukštikalnis, apdovanotas ir Sodeliškių dvaro sodybos savininkas Dalius Linkevičius už ekologinį ūkininkavimą ir turizmo plėtrą. Ketvirtąją vietą konkurse užėmė gerai biržiečiams pažįstama žolininkė, provizorė Jadvyga Balvočiūtė. O kai liko  neskelbta pirmoji vieta, konkurso nugalėtojas, visų žvilgsniai nukrypo į Pabiržės ūkininkus Daiva ir Arūną Giedrikus. Šis laimėjimas buvo netikėtas ir patiems Giedrikams, nes renginio organizatoriai slėpė laimėtojų vardus ir nuo jų pačių, ir nuo kitų renginio dalyvių.

Daivą ir Arūną sveikino Žemės ūkio ministerijos atstovai, Seimo nariai, rajono valdžios atstovai. Jiems buvo įteiktas didžiausias gintaro medis – sveikos aplinkos simbolis.

Visi renginio dalyviai tuoj pat galėjo pažiūrėti filmą apie Giedrikų ūkį ir išgirsti bei pamatyti jų šeimos ir ūkio vertybes.

Šventės dalyviai nusifotografavo, visi kartu su renginio vedėja aktore N. Narmontaite padainavo. O tada laukė vaišės.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.