Sekmadienio kine – suomių komedija

2017-12-02 | Kategorija: Renginiai

Biblioteka gruodžio 10 d., sekmadienį, 13. 00 val., kviečia į kino filmą „Bambeklis“. 

Suomija, Islandija, 2014 m., komedija N7, 105 min. Režisierius D. Karukoski.

Bambekliui atrodo, kad viskas anksčiau buvo geriau. Jo nuomone, visi šiuolaikinio gyvenimo atributai yra skirti tik tam, kad pablogintų jo gyvenimą.
Istorija prasideda, kai Bambeklis susižeidžia koją ir yra išsiunčiamas į fizioterapijos užsiėmimus į Helsinkį, kur turi praleisti savaitę su sūnaus šeima. Senyvas vyras negali pakęsti minties, jog teks važinėti taksi ar, dar blogiau, automobiliu jį vežios moteris, t.y. jo marti.
Sūnaus žmona – tikra karjeristė, kuri, švelniai tariant, nesidžiaugia Bambeklio viešnage. Tačiau ji turi svarbesnių rūpesčių – pabaigti svarbias derybas su rusų verslininku. Savaitgalis, prasidėjęs tragikomiškais įvykiais, pamažu virsta jaudinančia šeimos drama, kupina atradimų, gyvenimo pamokų ir netikėtai atrastų naujų jausmų.

Tai juodojo humoro nestokojanti komedija.

Filmas originalo kalba su lietuviškais subtitrais.

Kino projektą finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Rinkevičius.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.