Krepšinis

2017-12-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Regionų krepšinio lygoje A divizione žaidžianti biržiečių krepšininkų komanda „Biržai-KKSC“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje užima tryliktąją vietą. Iš devynių varžybų biržiečiams pavyko laimėti keturias. Lapkričio 25 dieną rezultatu 82:79 biržiečiai įveikė LCC tarptautinį universitetą. Biržiečiai krepšininkai jau laimėjo prieš VDU komandą (67:75), Plungės „Olimpą“ (88:87), „Sūduvą-Mantingą 2“ (93:98). Nugalėti nepavyko „Gargždų SC“ (69:89), „Kretingos“ (89:80), „Omegos“ (65:73), „Trakų“ (78:95), „Olimpo“ (82:79). Gruodžio 1 d.

Gruodžio 1 d. 18:00 val. Biržų „Biržai-KKSC“ namuose susitiks su  Akmenės SCKK-„Akmenės cementas“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.