Prasideda Rokiškio klasikinės muzikos festivalis

2017-11-29 | Kategorija: Kaimynai

Lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis Rokiškyje prasideda jubiliejinis dešimtasis „Rokiškio klasikinės muzikos festivalis“. Šiais metais per penkias dienas –  aštuoni skirtingas meno šakas pristatantys renginiai. Dešimtasis „Rokiškio klasikinės muzikos festivalis“ yra ypatingas – jubiliejinis, sudarytas iš geriausių, gražiausių visų praėjusių festivalių momentų. „Tai atlikėjai, kūriniai, instrumentai… Visa festivalio dėlionė – šventės formos, pakilios nuotaikos ir geros muzikos. Festivalyje laukiame visų: jau turinčių suformuotą gomurį muzikos skoniui, tik brendančių į šią sritį, o ypač – pirmą kartą atversiančių duris į koncertus“, – sako organizatoriai.

Festivalio programoje – 3 kamerinės muzikos vakarai, kuriuose programas atliks lietuvių ir prancūzų muzikų jungtiniai ansambliai. „Šventiniam festivalio atidarymo koncertui pasirinkome ypatingą aurą turintį opusą – 1725 m. A. Vivaldi sukurtą keturių koncertų ciklą „Metų laikus“. Tai kūrinys, kuriam abejingų nėra – per šimtmečius jis tik dar labiau brendo ir kristalizavosi į tikrą šedevrą.“ Koncertų dalyviai – žymiausių Lietuvos ir Prancūzijos orkestrų nariai, tarptautinėse scenose pripažinti muzikai D. Dėdinskaitė (smuikas), G. Pyšniak (violončelė), D. Juozapaitienė (altas), J. Zajančauskaitė (smuikas), S. Zajančauskaitė (fortepijonas), R. Jacob (smuikas), J. Pasquier (altas), S. Jacob (violončelė).

Koncertuose daug dėmesio skiriama lietuvių kompozitorių muzikai – skambės M. K. Čiurlionio, A. Šenderovo, L. Narvilaitės muzika. Viena iš pagrindinių festivalio idėjų – jungti skirtingas mokyklas, patirtis ir istorijas turinčius muzikus į bendrus projektus. Šiais metais didžiuosius F. Mendelsohn ir M. Brux styginių oktetus atliks vienas ryškiausių Lietuvoje styginių kvartetas „Mettis“ ir kvartetas iš Prancūzijos „Pâris“.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet festivalis pristato dailės meno parodą. Šiais metais svečiuose – prancūzų grafikė M.- N. de Rohozinska. „Grafika yra itin kruopštus, nuoseklus, begalinės precizijos reikalaujantis įdirbis, nekalbant, savaime aišku, apie talentą. Visa tai kažkuo panašu į instrumento valdymą – muzika, besiliejanti iš po muzikantų pirštų, turi būti laisva, įkvėpimo pagauta, bet kartu tai – smulkmeniško ir delikataus darbo vaisius, išryškintas ant žinių ir estetikos pagrindo bei pagardintas gebėjimais. M. -N. de Rohozinskos kūryba yra itin savita: jos braižas – išskirtinis, temos – universalios, liečiančios visus žmones. Jos akis – ieškanti grožio paprastume, ranka – preciziškai rėžianti kaltuką vario lentoje taip, kad jos darbai yra gyvi, išsakantys didžiausias pasaulio negandas kasdieniais vaizdais. Tai labai koncentruota ekspozicija, emocijų ir grožio užtaisas“, – pasakoja organizatoriai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.