Treniruoklių pedalus mynė parą

2017-11-28 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Virtualios dviračių lenktynės. Editos Mikelionienės nuotr.

Rajono Savivaldybė, „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, klubas „Biržų topsas“ bei partneriai Čekijoje ir Slovakijoje dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Sportuokime, bendradarbiaukime ir mokykimės“. Vienas iš šio projekto renginių vyko parą iš penktadienio į šeštadienį – biržiečiai dviračiais treniruokliais virtualioje erdvėje lenktyniavo su čekais ir slovakais.

„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorius Vaidotas Butkevičius sakė, jog pagal projektą Biržų rajono savivaldybė privalo surengti du masinius sportinius renginius. Toks renginys iš penktadienio į šeštadienį visą parą vyko „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje.

Mokyklų atstovai, vaikų darželių vaikai, rajono gyventojai registravosi varžyboms. Penktadienio rytą, 9 valandą, varžybos prasidėjo. Po du dviračius-treniruoklius vienu metu pradėjo minti biržiečiai bei projekto partneriai, o varžybose – varžovai, iš Čekijos ir Slovakijos. Mindami treniruoklius, varžybų dalyviai kompiuterio ekrane galėjo sekti, kaip sekasi varžovams bei matyti savo rezultatus bei kai kuriuos tiksliai atkartotus trasos ruožus. Pavyzdžiui, visi lenktynių dalyviai galėjo ekrane matyti, kaip mina dviračius nuo Pabiržės iki Biržų. Treniruokliai užprogramuoti taip, jog tiksliai atkartojamas ir trasos reljefas.

Per parą lenktynių dalyviams reikėjo nuvažiuoti 1200 kilometrų nuo Čekijos per Slovakiją, Lenkiją iki Biržų.

Per naktį varžybų dalyviai ne tik mynė pedalus, bet dalyvavo kitose netradicinėse sporto varžybose: kinbolo, lėkščiasvydžio, grindų riedulio. Naktinės šių sporto šakų varžybos turėjo baigtis 5 valandą ryto.

Virtualiose dviračių lenktynėse dalyvavo apie 350 dalyvių iš „Saulės“ gimnazijos, „Aušros“, Kaštonų, Kratiškių, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Medeikių pagrindinių mokyklų, vaikų darželių „Genys“, „Ąžuoliukas“, labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ dienos centro, Germaniškio kaimo bendruomenės, sporto klubo „Biržų topsas“, Savivaldybės, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro.

Pirmąją vietą lenktynėse, nuvažiavę 1188 km, laimėjo slovakai. Iki Biržų nuvažiuoti jiems pritrūko 100 kilometrų. Antroje vietoje buvo I čekų komanda, nuvažiavusi 977 km, treti – „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokiniai, numynę 913 km. Kitą treniruoklį mynę biržiečiai liko penktoje vietoje, nuvažiavę 611 kilometrų. V. Butkevičius sakė, jog biržiečių rezultatui pakenkė kompiuterio gedimas. Vienu metu kompiuteris neleido perjungti treniruoklių pavarų. Be to, Biržuose dviračius-treniruoklius mynė ne tik suaugusieji ir vyresnių klasių mokiniai, bet ir pradinukai. Tačiau svarbu buvo ne rezultatas, o dalyvavysiųjų varžybose azartas ir džiaugsmas.

Naktinėse varžybose dalyvavo septynių rajono mokyklų mokiniai. Kinbolo varžybose pirmąją vietą laimėjo „Saulės“ gimnazistai, antrąją – Kaštonų, trečiąją – „Atžalyno“ komanda. Lėkščiasvydžio nugalėtojais tapo Pabiržės, antrąją vietą laimėjo Kaštonų, trečiąją – „Saulės“ komandos. Grindų riedulį geriausiai žaidė pabiržiečiai, antri buvo Kaštonų, treti – „Atžalyno“ mokiniai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.