Premjera Panevėžio lėlių vežimo teatre

2017-11-27 | Kategorija: Renginiai

SVARBI ŽINIA MAŽIESIEMS! Panevėžio lėlių vežimo teatre šių metų lapkričio 30 dieną startuoja premjera – spektaklis Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“.

Tai pasaka apie gerus žmones ir nelabai geras raganas, apie žioplus ir dar žioplesnius po saule gyvenančius paežerės sutvėrimus. Pasakoje daug meilės, ilgesio, vilties, tikėjimo, jog kiekvienas gali sugauti savo gyvenimo žuvį. Tačiau tuo pat metu šioje istorijoje nemažai rūpesčių ir klaidų. Daug lėlių, objektų, juose dangus, žemė, bei vandenų gelmės.. visas kosmosas apgaubia šią istoriją. Mažajam žiūrovui žiūrint į paprastas, kuklias lėles, muzikos ir vaizdo sąveikoje atsivers poetiškas viso pasaulio vaizdinys. Žiūrovas, apsilankęs spektaklyje įgys raktą į liaudies pasakose užkoduotą išmintį, kuriuo atrakins pasaulio paradoksus, netikėtumus, pavojus ir, žinoma, humorą.

Spektaklio režisierius Klaipėdos lėlių teatro „Lino lėlės“ įkūrėjas, aktorius, dailininkas, Lietuvių liaudies pasakų propaguotojas Linas Zubė. Gyvybingą, nerėksmingą, subtilų spektaklio pasaulį kuriantis lėlininkas Linas Zubė švelniai paragina žiūrovą įdėmiau pažvelgti į veikėjų veiksmų logiką, į priežasties ir pasekmės bei tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį.

Spektaklis skirtas vaikams nuo 3 metų. Spektaklio trukmė – 45 minutės

REŽISIERIUS IR DAILININKAS Linas Zubė

VAIDINA: Dantutė Rukšienė, Rima Lapinskienė, Aleksandr Železnov

KOMPOZITORIUS Algirdas Zigmantas

DAILININKĖ KONSULTANTĖ Rita Lingvenytė

GARSO INŽINIERIUS Andrius Gaigalas

ŠVIESOS REŽISIERĖ Ina Jackūnienė

REŽISIERIAUS ASISTENTĖ Reda Matuzevičienė

SPEKTAKLĮ KURIANT DALYVAVO: Vida Auksutytė, Lina Jakubonytė, Vidmantas Kievinas

TEATRO DIREKTORIUS – MENO VADOVAS: Antanas Markuckis

PAMATYKITE SPEKTAKLĮ „ŽUVĖJĖLIS“ PIRMIEJI! Lėlių vežimo teatre jau šių metų lapkričio 30 d. 11 valandą, gruodžio 2 dieną 12 valandą ir gruodžio  3 dieną 12 valandą Bilietų rezervacija telefonu (845) 511236.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.