Duetas uždainavo baltarusiškai

2017-11-24 | Kategorija: Palėpė

. Po koncerto nusidriekė eilė gerbėjų, norinčių nusifotografuoti su baltarusiškos dainos atlikėjomis Irina Šakuro ir Rima Bitiniene. Tarp gerbėjų ir pirmasis Baltarusijos respublikos garbės konsulas Nikolajus Logvinas.

Dviejų šaunių moterų duetas, Irina Šakuro ir Rima Bitinienė, į savo repertuarą įtraukė baltarusiškas dainas. Ieškojo kur pasiskolinti šios šalies tautinius kostiumus. Baltarusiškus tautinius kostiumus duetui išrūpino pats Baltarusijos Respublikos garbės konsulas. Bet moterys už kostiumus turėjo atidirbti. Irina ir Rima buvo pakviestos koncertuoti Kaune, tautinių mažumų festivalyje. Pirmą kartą duetas dainavo tokiai gausiai žiūrovų auditorijai. Joms audringai plojo 700 žiūrovų.

Kuo nustebins?

Ir Irina Šakuro, ir Rima Bitinienė – Biržų kultūros centro darbuotojos. Irina darbuojasi Nausėdžių, Rima – Kratiškių kultūros namuose. Moterų giminingos sielos suartėjo per Širvėnos seniūnijos šventes. Abi kūrybingos, dainingos, viena kitą uždegančios savo polėkiais. Nuoširdžios. Linkusios ne tik viena kitai, bet kiekvienam žmogui ištiesti pagalbos ranką. Jų duetas pirmą kartą prieš kelerius metus debiutavo Vabalninko kultūros namuose. Moteris pamalonino žiūrovų dėmesys, palaikymas. Jos kiekvieną rudenį labai atsakingai repetuoja, ruošiasi duetų šventei. Vis kitokį repertuarą renka. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, klausytojams dainavo pačių aranžuotas lietuvių liaudies dainas. Po koncerto sulaukė išskirtinio dėmesio. Viena klausytojų priėjusi pasidomėjo: ar jos lietuvės?

– Rima – lietuvė, o aš turiu slaviško kraujo. Mano tėvelis buvo lietuvis, motina – baltarusė, – prisipažino keliolika metų Nausėdžiuose gyvenanti Irina.

Jos žodžiais, atvykusi į Lietuvą, tėvelio žemę, ji stengėsi kaimynams neužkliūti ir kuo greičiau išmokti lietuvių kalbą. Ne tik perprasti kultūrą, bet ir į ją įsilieti. Irinai pavyko. Ji savo kaimo moteris subūrė dainai, šokiui. Nausėdžiuose suskambo romų dainos. Gimė nuotaikinga humoro grupė „Seni rakandai“.

Šiemet dainininkės vėl svarstė, kaip jų duetas prisistatys tradicinėje šventėje Vabalninke. Kuo nustebins žiūrovus? Rima Bitinienė pirma pradėjo kalbinti Iriną Šakuro sudainuoti kokią nors baltarusių liaudies dainą.

– Tu išmokai lietuviškai, o aš dabar mokysiuos baltarusiškai, – prižadėjo Rima.

Ir Irina pradėjo ieškoti repertuaro.

– Norėjau paprastos, liaudiškos dainos, kurią nesudėtinga atlikti ir smagu klausytis. Man buvo lengviau, o Rimutei sunkiau. Bet ji pasiaukojo, – pasakoja Irina.

O Rima tikina: jeigu jai baltarusių liaudies dainos būtų ne prie širdies, ji jų nesimokytų ir nedainuotų.

Dueto repertuare kol kas tik dvi baltarusių dainos. Repeticijos prasidėjo prieš du mėnesius. Iš pradžių moterys repetavo spontaniškai. Paskutinę savaitę – rytą ir vakarą. Kai dainas išmoko, susimąstė: ką  rengsis? Lietuviški tautiniai kostiumai netiks. Baltarusių dainas reikia dainuoti tik su baltarusių tautiniais kostiumais. Bet kur juos rasti?

 

Pylos davė… garbės konsului

Irinai Šakuro šovė mintis baltarusių kostiumų ieškoti per nuomos punktus. Lietuviškų rado, bet baltarusiškų – jokių šansų. Negali būti, kad negaus… Pradėjo domėtis, ar yra Lietuvoje baltarusių dainų ir šokių kolektyvų? Jos džiaugsmui – taip. Prisiskambino į Klaipėdą. Atsiliepė moteris. Irina jai prisistatė, viską atvirai išpasakojo. Ta moteris patarė: „Žinai, vaikeli, skambink tokiu ir tokiu numeriu. Gal iš karto ir neatsilieps, žmogelis išvykęs“.

– Skambinu ir skambinu duotu telefono numeriu. Tik niekas neatsiliepia. Tas žmogelis ne ryšio zonoj, jo telefonas užimtas, išjungtas… Bet aš užsispyrusi moteris. Vis neatstoju. Ir vieną gražią dieną jis pakelia ragelį. Šventai buvau įsitikinusi, kad tai kolektyvo vadovas. Išbariau jį, kas čia per netvarka, kad neįmanoma prisiskambinti. Iškamantinėju. Jis man atsako: „Buvau išvykęs…“ Klausiu: „Į Baltarusiją?“ Ne, atsako jis. Į Estiją. Tada nepažįstamam, kantriam pašnekovui išdėstau savo lūkesčius, – prisimena Irina Šakuro.

Nepažįstamasis atidžiai išklauso ir pagiria: „Gražus tikslas. Baltarusiškos dainos turi skambėti ir Biržų krašte“. Pažada: padės. Suras sprendimą, kaip kostiumus iš Klaipėdos nugabenti. Dar pasitikslina: ar moterys neplanuoja artimiausiomis dienomis būti Kaune? Reikėtų artimiau jiems susipažinti. Norėtų pamatyti, kam brangius kostiumus atiduoda… Ir pagaliau netikėtas pasiūlymas: o gal su tais kostiumais moterų duetas lapkričio 19 dieną  savo baltarusišką liaudies dainą galėtų pristatyti Kaune, tautinių mažumų festivalyje?

– Gerai, padainuosim. Prižadėjau, – pasakoja „Biržiečių žodžiui“ Irina.

Pašnekovas jai davė festivalio organizatorės telefono numerį. Kad jai paskambintų. Festivalio organizatorė pageidavo scenarijaus. Kokią dainą duetas atliks, kaip dainininkės atrodys scenoje. Suprantama – festivalis rimtas renginys, anot Irinos, į sceną juk neišleis dviejų kačių maiše.

– Po telefoninio pokalbio su festivalio organizatore paaiškėjo: telefonu kalbėjausi su pirmuoju Baltarusijos respublikos garbės konsulu Lietuvoje Nikolajumi Logvinu. Susigėdau dėl savo elgesio. Būčiau žinojusi,  nebūčiau sau leidusi taip kamantinėti, – apgailestauja Irina.

 Joms plojo 700 žmonių

Tautos namų salė buvo sausakimša. 700 klausytojų. Pirmą kartą Irina ir Rima, duetas iš Biržų krašto, koncertavo tokiai didelei auditorijai. Moteris globojo festivalio organizatoriai. Ranką spaudė ir pats Baltarusijos Respublikos garbės konsulas Lietuvoje Nikolajus Logvinas. Publika, pasakoja dainininkės, jas palaikė audringais plojimais, šaukė „bravo“. Po koncerto jos sulaukė labai daug nuoširdumo, gėlių. Apdovanojo padėkos raštu. Moterų duetas sukėlė nuostabą – atvykusios iš taip toli, iš Biržų krašto… Savo kraštą biržietės dainininkės visiems labai gyrė, kaip tik mokėdamos reklamavo visas įžymybes, maršrutus, pramogas turistams.

Tautinių mažumų festivalio dalyviai apsigavo: manė, kad Rima Bitinienė – baltarusių tautos atžala. Vienas buvęs garsios politikės  vyras net pasidomėjo, iš kokio Baltarusijos miesto kilę Rimos seneliai, tėvai? Kiek metų Lietuvoje gyvena? Jis pats pasakojo: jo šeimos palikuoniai labai seniai, prieš 250 metų, iš Baltarusijos atvykę į Lietuvą.

– Aš lietuvė, – visiems prisistatinėjo Rima. Tik gerbėjai niekaip nenorėjo su tuo sutikti. Galop pareiškė: baltarusiška lietuvaitė…

Visi su biržietėmis dainininkėmis fotografavosi. O kai kas paprašė net autografų. Spaudė bičiuliškai rankas, kvietė bendradarbiauti.

Gal šios dvi šaunios moterys savo skambia baltarusiška daina į Biržų kraštą prišauks daugiau baltarusių turistų?

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Duetas uždainavo baltarusiškai”

  1. Ramūnas parašė:

    Įdomu skaityti, ačiū! Ir moterys šaunuolės, ir žurnalistė gyvai, nuoširdžiai parašiusi!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.