Panevėžio lėlių vežimo teatro gruodžio mėnesio repertuaras

2017-11-23 | Kategorija: Renginiai

12.02 12 val.

Lėlių vežimo teatre

PREMJERA. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“, rež. L. Zubė

Bilieto kaina 3 Eur.

 

12.03 12 val.

Lėlių vežimo teatre

PREMJERA. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Žuvėjėlis“, rež. L. Zubė

Bilieto kaina 3 Eur.

 

12.15 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis ir Kalėdų Senelio programa

Bilieto kaina 4 Eur.

 

12.16 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis ir Kalėdų Senelio programa

Bilieto kaina 4 Eur.

 

12.17 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis ir Kalėdų Senelio programa

Bilieto kaina 4 Eur.

 

12.23 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis ir Kalėdų Senelio programa

Bilieto kaina 4 Eur.

 

12.30 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis ir Kalėdų Senelio programa

Bilieto kaina 4 Eur.

 

Kalėdų senelis jau ruošiasi susitikimui su vaikais Lėlių vežimo teatre!

Užsakymai Kalėdiniams renginiams priimami telefonu +37067797335

 

Vaikams iki 2 metų įėjimas nemokamas.

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.