Neringos muziejai kviečia į alternatyvų „muziejų, sukurtą kartu”su Neringos bendruomene

2017-11-23 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Neringos muziejai džiaugiasi, kad Kuršių nerijos bendruomenė vėl neliko abejinga kvietimui “kurti muziejų kartu” ir, puoselėjant atminties kultūrą Neringoje, jau antrą kartą ateinantį penktadienį – lapkričio 24 d. 17 val. – Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario 53, Nida) bus atidaroma alternatyvi gyvosios istorijos paroda “Muziejų kuriame kartu”.

Šios parodos eksponatai – tai neringiškių ir Kuršių nerijai neabejingų žmonių sunešti įvairūs asmeninio ar šeimos gyvenimo istorijas liudijantys daiktai, kurie įvairiais pjūviais susiję su daugiasluoksniu, skausmingu, bet neišvengiamai reikšmingu sovietmečio periodu.

Parodos „Muziejų kuriame kartu 2017“ ekspozicija jautri, kupina (iš)gyvenimo akimirkas primenančių daiktų, susijusių tiek su kasdiene buitimi, tiek su būtimi – fundamentalia žmogaus egzistencija ir prigimtinėmis vertybėmis.

Tarp eksponatų išvysite ir savomis rankomis susikaltų medinių lagaminų, kuriais sugrįžta iš Sibiro gulagų, ir kasdienybėje naudotų buities daiktų, kurie dabar net kelia šypsnį, ir karinės tarnybos uniformą, ir gausybę laikrodžių, kurie, lyg žmogaus egzistencijos liudininkai, saugojami iki šiol, nors laiko jau seniai neskaičiuoja, ir gausybę kitų įdomių objektų.

Tad Neringos muziejai nuoširdžiai kviečia visą Neringos bendruomenę ir miesto svečius į gyvosios istorijos parodos MUZIEJŲ KURIAME KARTU atidarymą lapkričio 24 dieną 17 val. Kuršių nerijos istorijos muziejuje ir, apžiūrint šalia gyvenusių ir gyvenančių žmonių gyvenimo objektus, pamąstyti apie tai, kas yra Istorija ir kaip kiekvienas iš mūsų prisidedame prie jos kūrimo.

Juk ir mes kažkada tapsime Istorija.

Paroda veiks iki 2018 m. sausio 9 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.