Šimto metų Gimnazijos šviesa

2017-11-21 | Kategorija: Tema

„Saulės“ gimnazistų eisena per miestą nušvietė lietingą dieną. Editos Mikelionienės nuotr.

Edita MIKELIONIENĖ

Nors Biržų „Saulės“ gimnazijai per šimtmetį teko ne tik šviesių, bet ir niūrių dienų, tačiau čia, šioje mokykloje, gimė labai daug šviesos. Tad šimtmetį švenčiančiai Gimnazijai šventės dalyviai linkėjo šviesti, skleisti kultūrą, žinias, niekuomet nepritrūkti mokinių ir mokytojų.

Lapkričio 17-osios rytą į darbus skubėdami biržiečiai girdėjo švenčiančią „Saulės“ gimnaziją – pastatas skambėjo muzika, buvo pasipuošęs, gimnazistai ir jų mokytojai ruošėsi eisenai per miestą. Lietingą dieną eisena miestą nudažė geltoniu: gimnazistai rankose nešė geltonus balionus, geltonas gėles. Eisena sustojo svarbiausioje miesto vietoje – prie Nepriklausomybės paminklo. Gimnazistai atidavė pagarbą laisvės gynėjams ir į dangų paleido šimtą geltonų balionų.

Prie Nepriklausomybės paminklo gimnazistai paleido šimtą geltonų balionų. Editos Mikelionienės nuotr.

Iškilmingoms Mišioms gimnazistų laukė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Algis Neverauskas. Jis džiaugėsi tokios gražios šventės proga galėdamas būti kartu, švęsti su jaunais žmonėms. Nuskambėjus Gimnazijos himnui, klebonas kalbėjo, jog po saule, Gimnazijoje, gimė labai daug šviesos. Tai – Dievo indėlis į žmonių sielas per gimnazijos gyvavimo šimtmetį. Juk gimnazija – tai ne pastato sienos, tai – žmonės. Daug nuostabių žmonių varstė gimnazijos duris, daug jų jau iškeliavę Anapilin. A. Neverauskas gimnazistams linkėjo, kad Dievas laimintų šią mokslo šventovę, kad Gimnazijoje netrūktų mokinių ir mokytojų.

Gimnazistų atnašos bažnyčiai. Editos Mikelionienės nuotr.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi Kultūros centro salėje. Gimnazijos direktorius Dainius Korsakas trumpai papasakojo Gimnazijos istoriją.

Gimnazija  įkurta 2017 m. „Saulės“ draugijos rūpesčiu okupuotoje Lietuvoje, tačiau mokoma buvo lietuvių kalba. Įsikūrus gimnazijai, po trijų mėnesių atsikūrė ir Lietuvos valstybė. Gimnazijai kurtis buvo sunku: nebuvo patalpų, baldų, vadovėlių, trūko mokytojų. Gimnazija įsikūrė keturiuose pastatuose, joje mokytis pradėjo 110 mokinių.

Per 100 metų vienuolika kartų keitėsi mokymo įstaigos pavadinimas, keitėsi statusas, bet liko dvasia.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atkuriant gimnazijos statusą, reikėjo surinkti mokytojus, mokinius, gauti akreditaciją, t. y. įrodyti, kad mokykla verta gimnazijos vardo. 1998 m. akreditaciją mokykla gavo. Tuo metu mokykloje mokėsi 113 mokinių. Mokykla tapo keturmete gimnazija. Ir vėl trūko mokytojų, vadovėlių, baldų. Senus baldus gimnazija gavo iš „Atžalyno“, Nemunėlio Radviliškio mokyklų. Trūko patalpų. Mokiniai mokėsi pusrūsyje. Tačiau ir tokiomis sąlygomis pavyko nugalėti tarptautinėse olimpiadose.

1930 m. buvo pastatytas dabartinis Gimnazijos pastatas, mokyklą baigė 93 mokinių laidos.

D.Korsakas dėkojo pagrindinių mokyklų vadovams ir mokytojams, kurie Gimnazijai užaugina derlių, o Gimnazijos mokytojams belieka jį sunokinti.

– Lenkiu galvą prieš dabartinius ir buvusius mokytojus, kurie siekė ir siekia, kad mokykla būtų konkurencinga. Dėkoju mokyklos personalui, kuris neleidžia mokyklai senti fiziškai. Džiaugiuosi, kad mokiniai sugrįžta į Gimnaziją po metų, dešimties, penkiasdešimties. Mano didžiausia svajonė, kad kad jūsų visų vertybė būtų tobulėjimas, – kalbėjo D. Korsakas.

Šimtmečio proga mokytojos Astra Korsakienė, Daiva Sribikienė ir mokinys Domantas Dilys sukūrė filmą apie Gimnaziją. Ne vieną filmo kadrai sugraudino, priminė istoriją, linksmus ir liūdnus jos momentus, šventes, momentus iš renginių.

Renginio vedėjai Lukas Naktinis ir Goda Aukštikalnytė į sceną kvietė sveikintojus: rajono mokyklų vadovus, buvusius gimnazistus, tėvų atstovus, svečius iš kitų rajonų. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Gimnazijai dovanojo muzikinį kūrinį. Taip pat muzikinį kūrinį dovanojo ir „Saulės“ gimnazijos himno muzikos autorius mokytojas Vytautas Kavaliauskas. Gimnaziją sveikino Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vadovė Vilmantė Vorienė, o „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius ir jo pavaduotoja Edita Lansbergienė dovanojo istorinę dovaną – Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Biržų valdžios gimnazijos iškilmingo akto kopiją. Šis aktas pasirašytas tuo metu, kai buvo šventinamas Gimnazijos pastato statybų kertinis akmuo. Tai buvo Vytauto Didžiojo 500 mirties metinių metais – 1930-aisiais.

Tuo, kad mokėsi gimnazijoje džiaugėsi 75-osios laidos abiturientas Andrius Kurganovas:

– Gimnazijoje praleisti metai padėjo pamatus mano asmenybei, ant kurių jau aštuoniolika metų statau savo gyvenimo namą.

92-osios laidos abiturientas Ugnius Jakubelskas atvežė Vilniaus Gedimino technikos universiteto padėkos raštą mokytojai Laimutei Marinskienei už tai, kad ji paruošė tokį puikų studentą.

Mokytojams dėkojo ir 93-osios laidos tėvelių atstovė Ramutė Plepienė.

Pasveikinti „Saulės“ gimnazijos atvyko Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vadovai bei gitaristų ansamblis, dovanojęs puikų pasirodymą.

„Saulės“ gimnazijos direktorius Dainius Korsakas dėkoja gimnazistams už jam skirtą dainą. Editos Mikelionienės nuotr.

Renginio vidury koncertavo jaunimo mėgiama grupė „Baltasis Kiras“. Visi garsiai dainavo grupės hitą „Aš dėl tavęs lūpytes padažiau“, kurią  skyrė gimnazijos direktoriui Dainiui Korsakui.

Po koncerto vyko exlibriso ir haiku, skirtų gimnazijos jubiliejui, kūrėjų apdovanojimai. Dailės mokytoja Daiva Zalogienė paskelbė exlibriso prizininkus ir nugalėtoją. Konkursui buvo pateikti 244 darbai, iš kurių 187 eksponuojami Kultūros centro antrajame aukšte, o kiti – Gimnazijoje.

III vietos nugalėtojais tapo Gabija Sutkutė iš Kupiškio bei Edvina Brazdžionytė ir Paula Česiūnaitė iš „Saulės“ gimnazijos. Antrosios vietos laimėtojomis tapo Vabalninko Balio Sruogos gimnazistė Indra Bobulytė ir „Saulės“ gimnazistė Kristina Podinskaitė. Pirmoji vieta atiteko „Saulės“ gimnazistei Žavintai Tamulėnaitei.

Ekslibrio konkurso nugalėtoja „Saulės“ gimnazistė Žavinta Tamulėnaitė su mokytoja Daiva Zalogiene. Editos Mikelionienės nuotr.

„Saulės“ gimnazijos mokytoja Virginija Kalvanaitė ir buvusi gimnazistė, žurnalistė, poetė, haiku konkurso organizatorė Rugilė Audenienė apdovanojo haiku kūrėjus įvairiose nominacijose.

Vakare laukė gimnazistų koncertas.

 

„Biržiečių žodis“

6 komentarų to “Šimto metų Gimnazijos šviesa”

  1. Suaugęs parašė:

    Mano 4 metų sūnus visada dideliame plote pastebėdavo skruzdėlytę…

  2. Krivickas parašė:

    1917 m. 🙂

  3. Saulis parašė:

    Ti pala, pala??? "Gimnazija įkurta 2017 m. „Saulės“ draugijos rūpesčiu okupuotoje Lietuvoje"…. blin, tai kelinti daba??? Jei 100 jubiliejus…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.