Seime pristatyta tautodailininkės iš Kupiškio Virginijos Jurevičienės karpinių paroda „Mano kraštas brangiausias“

2017-11-16 | Kategorija: Kaimynai

Tautodailininkę Virginiją Jurevičienę sveikina Seimo narys A.Šimas

Šią savaitę Seimo narys, parodos iniciatorius Audrys Šimas Lietuvos Respublikos Seimo Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) pristatė Seimo Jungiamojoje galerijoje eksponuojamą tautodailininkės iš Kupiškio Virginijos Jurevičienės karpinių parodą „Mano kraštas brangiausias“.

,,Šilti ir lankytojo akiai įdomūs Gerbiamos Virginijos Jurevičienės karpinių darbai, kuriuose įamžintos Kupiškio krašto bažnyčios, padavimai ir legendos‘‘, – pristatydamas parodą susirinkusiems kalbėjo Seimo narys Audrys Šimas.

V.Jurevičienės darbai

„Karpau tik žirklutėmis. Idėjų semiuosi tyrinėdama lietuvių liaudies tradicijas, Kupiškio krašto praeitį, stebėdama gamtą. Ir visuose darbuose stengiuosi sudėti, tai, kas brangiausia ir gražiausia savo kraštui. Atidaviau duoklę ir savo tėvams – tėčiui ir mamai. Parodai atvežiau ir jų paveikslus. Viskas, kas manyje yra gero ir gražaus, atėjo iš vaikystės, paveldėjau iš savo tėvelių, – jautriai kalbėjo parodos atidaryme pati jos autorė V.Jurevičienė.

Tautodailininkė V. Jurevičienė parodose dalyvauja nuo 2010 m. Jos darbai buvo eksponuoti respublikinėse ir tarptautinėse parodose Belgijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Turkijoje. Menininkė yra surengusi 18 autorinių parodų. Ši paroda jau 19-oji.

2011 m. karpinių meistrės paveikslai sertifikuoti kaip tautinis paveldas. 2015 m. suteiktas tautinio paveldo tradicinių amatų meistro vardas. 2011 m. nominacijų konkurse „Kupiškio rajono metų geriausieji“ apdovanota nominacija „Už tautinio paveldo puoselėjimą“. 2014 m. tapo regioninio konkurso „Aukso vainikas“ III vietos laimėtoja. 2015 m. išrinkta Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Kupiškio skyriaus pirmininke.

V.Jurevičienės darbai

Pasveikinti tautodailinkės V.Jurevičienės į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko gražus būrys svečių iš Kupiškio – rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, tautodailininkė Irena Vapšienė. V.Aleknienė pasidžiaugė Seimo nario Audrio Šimo iniciatyva, kad jis suteikė galimybę regionui pamatyti daugiau šviesos., parodyti jo talentingus žmones. O juk menininkui svarbiausia – jį pastebėti ir įvertinti. J.Janušonienė pabrėžė, kad labai gerai, jog yra galimybė tautodailininkės darbus eksponuoti Lietuvos Respublikos Seime. Pasak kultūros centro direktorės, V.Jurevičienės darbuose daug meilės gimtajam kraštui ir tikėjimo šviesesniu, geresniu, gražesniu gyvenimu.

Koncertuoja Kupiškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ,,Duo‘‘ Nidija Sankauskienė ir Sandra Guginienė.

Renginio dalyviams gerą nuotaiką dovanojo Kupiškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ,,Duo‘‘, dainininkės Nidija Sankauskienė ir Sandra Guginienė ir koncertmeisterė Edita Dobrickienė. Šis duetas – daugkartinis respublikinių vokalinių ansamblių konkursų mažųjų ansamblių kategorijos nugalėtojas. Skambėjo „Barkarolė“ Žakas Ofenbachas, ,,Keleiviai“ Darius Paliukaitis,, ,Oi,užkilokit vartelius“ Balys Dvarionas, Eglės ir Mirtos duetas iš operos ,,Pilėnai“ Vytautas Klova, ,,Namų šviesa‘‘ Afanasev.

Paroda Seimo rūmų Jungiamojoje galerijoje bus eksponuojama iki gruodžio 10 d.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.