Lietuvos Nepriklausomybės akto paieškos pabėgimo kambariuose

2017-11-14 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Susipažinti su Lietuvos istorija ir atšvęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį galima ir ne visai įprastomis priemonėmis. Visą rudenį 7 Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigose buvo atidarinėjami tarpukario Lietuvos pabėgimo kambariai, kuriuose buvo ieškoma Nepriklausomybės akto originalo.

Pasirodo, kad Liudas Mažylis rado klastotę, nes ant jo trūksta parašų. Originale, šalia J. Basanavičiaus, J. Vileišio, P. Klimo parašų turi atsirasti ir Jūsų parašai. Taigi pabėgimo kambario žaidimo dalyviai suranda Nepriklausomybės aktą ir ant akto priedo uždeda savo parašus, taip simboliniu gestu dar kartą paskelbdami Lietuvos nepriklausomybę.

Pabėgimo kambarys – tai kultūrinė, edukacinė pramoga, kurios metu 3-6 dalyvių grupė užrakinama specialiai tam įrengtoje patalpoje. Patalpos interjeras ir atmosfera nukelia į tarpukario laikus. Dalyviai skaito tarpukario reklamas, klausosi to meto atlikėjų, naudoja seną garso, vaizdo techniką ir sprendžia užduotis, kurios padeda ištrūkti iš pabėgimo kambario.

Svarbu paminėti, kad norint išspręsti užduotis Jums visai neprireiks istorinių žinių. Žaidimas paremtas loginiu, asociatyviu mąstymu. Dalyviai turi gebėti greitai daryti išvadas, priimti sprendimus. Tuo pačiu mokosi dirbti komandoje ir susikalbėti įtemptose situacijose.

Kiekvienas pabėgimo kambarys turi savo nuotaiką ir atmosferą. Patalpose sukrtas specialus apšvietimas, patefonu transliuojama tarpukario Lietuvos atlikėjų muzika.

Iššūkį įveikę dalyviai dalinasi puikiomis emocijomis ir kviečia į istorinį tarpukario Lietuvos kambarį užsukti ir kitus vietos gyventojus ir miesto svečius.

Šiuo metu pabėgimo kambariai veikia šiose savivaldybėse ir jų įstaigose:

Panevėžio Kino centras Garsas,

Kražių kultūros centras,

Pagėgių kultūros centras

Alytaus r. Butrimonių gimnazija,

Jurbarko kultūros centras,

Kupiškio kultūros centras,

Kuršėnų kultūros centras.

 

Projektą iš dalie finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.