Kinas ir fotografija prie kavos puodelio

2017-11-14 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

„Portfolio“ meno galerijoje geriant kavą galima apžiūrėti fotografo Evaldo Ivanausko parodą. Editos Mikelionienės nuotr.

Iki gruodžio 23 dienos „Portfolio“ meno galerijoje veiks menininko Evaldo Ivanausko fotografijų paroda „Dislokacijos“. Savaitgaliais galerijoje rodomi klasika tapę lietuvių kino filmai. Du filmus biržiečiai jau matė, dar du liko. Galerijos šeimininkė Lijana Judickaitė tikisi, kad biržiečiai išmoks vartoti kultūrą.

Po sunkios darbo savaitės praleisti vakarą su kavos puodeliu stebint gerą filmą – didelis malonumas. Praėjusį penktadienį buvo rodomas režisieriaus A. Žebriūno“ filmas „Gražuolė“. Po seanso biržiečiai kalbėjo, jog kino juosta atgaivino jų prisiminimus.

Kino klasikos festivalio sumanytoja – galerijos šeimininkė Lijana Judickaitė.

– Spaudoje paskaičiau apie biržietę Evą Braždžionytę, kuri dirba kino industrijoje. Suradau ją. Eva kaip tik buvo grįžusi atostogų į Biržus. Ji rekomendavo, kur kreiptis dėl filmų. Norėjau rodyti 12 filmų, tačiau kol kas pavyko gauti keturis. Man lietuvių retro filmai – tikri meno kūriniai. Norėtume parodyti ir naujų filmų, tačiau tai labai brangu. Reikėtų rašyti projektą arba ieškoti mecenatų, – kalbėjo Lijana.

Į festivalį ji kvietė ir mokinius.

– Ėjau į mokyklas ir kviečiau ateiti bet kada – visuomet filmą įjungsim. Kol kas paskambino viena mokytoja. Filmo žiūrėti ateis dvyliktokai. Apsidžiaugiau, jog jie nori pamatyti filmą „Jausmai“. Galbūt jaunimui lietuvių klasika tapę filmai atrodys per lėti. Tačiau smagu stebėti peizažą, atkreipti dėmesį į visai kitus dalykus, – sakė festivalio sumanytoja.

Galerijoje eksponuojama ir įdomi fotografijų paroda.

– Pirmas įspūdis žmonėms, jog tai vaizdai iš kosmoso. Panevėžietis fotografas Evaldas Ivanauskas – itin kruopštus. Šiuo metu eksponuojamose fotografijose vaizdas pritrauktas iš labai arti. Menininkas yra tikras fotografijų apdorojimo profesionalas. Į šias fotografijas įdėta labai daug darbo. E. Ivanauskas yra ne vieno tarptautinio konkurso prizininkas. Pamačiusi jo darbus kitoje parodoje, pakviečiau į Biržus. Menininkas maloniai sutiko savo darbus eksponuoti „Portfolio“ meno galerijoje iš karto po parodos Vilniuje, – sakė Lijana.

L.Judickaitė planuoja šios parodos kūrybos paslaptis atskleisti parodos uždarymo metu. Fotografijų kūrimas yra užfiksuotas videofilme.

Teiravomės, kaip meno galerijos savininkė pasirenka, kokius autorius eksponuoti galerijoje?

– Svarbu yra įdirbis šioje srityje. Per ilgą laiką atsirado daug pažinčių. Taip pat man svarbu, kad tarp kūrėjo ir stebėtojo atsirastų dialogas. Kartą į galeriją atėjo vienas šiaulietis fotografas. Jam čia labai patiko. Jis pasiūlė galerijoje eksponuoti aktų parodą. Pamačiusi jo darbus, nutariau: ne. Jo darbai per atviri šiai erdvei. Reikia, kad žmogus pamąstytų, pagromuluotų, pasisemtų emocijų, kad parodai apibūdinti žmogui neužtektų žodžio „gražu“, kad jis paieškotų daugiau sinonimų, – sakė Lijana Judickaitė.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Kinas ir fotografija prie kavos puodelio”

  1. Beržėnas parašė:

    Bravo! Sėkmės PORTFOLI.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.