Jaunieji sportininkai – geriausi

2017-11-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržiečiai imtynininkai Lietuvoje iškovojo trečiąją vietą. Editos Mikelionienės nuotr.

Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse biržiečiai tapo nugalėtojais. Savivaldybių įskaitoje penktoje grupėje (Savivaldybės pagal gyventojų skaičių suskirstytos į grupes) Biržų sportininkai iškovojo pirmąją vietą. Antri buvo Joniškio, treti – Anykščių sportininkai. Biržiečiai rungtyniavo šiose sporto šakose: dviračių, krepšinio, lengvosios atletikos, šaudymo, imtynių.

Geriausiai sekėsi imtynininkams. Juos aplenkė tik Kauno ir Alytaus sportininkai. Biržiečiai visoje Lietuvoje tapo trečiosios vietos  laimėtojais.

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro vadovas Sigitas Mitrochinas dėkojo sportininkams, treneriams už puikius rezultatus žaidynėse.

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.