Auksinį rudenį auksinės vestuvės

2017-11-14 | Kategorija: Istorija ir žmonės

50 metų turtas. Su pačiais artimiausiais ir brangiausiais.
Stanislovo Vadapolo nuotr.

Edita LANSBERGIENĖ

Labai simboliška auksines vestuves švęsti rudenį, kada net medžiai pasidabina auksu, o metai pasiekia brandą ir išdalina savo derlių. Valerija ir Vytautas Taurai neieškojo simbolikos rudens aukse, tiktai norėjo pakartoti tą pačią priesaiką, duotą vienas kitam prieš 50 metų lygiai tą pačią lapkričio 4 dieną, tiktai norėjo pasidalinti su visais savo drauge nugyventais metais – vienas kitam dovanotais metais.

Žinoma, kad nepakartosi to, kas vyko prieš 50 metų, laikas daug ką pakoregavo, apvertė aukštyn kojom… Bendram gyvenimui palaiminę, iš namų išlydėję tėveliai jau seniai anapusybėn iškeliavo, paskui juos išėjo ir piršliai, ir dar ne vienas buvusios šventės dalyvis, o į jų vietą šią dieną stojosi vaikai ir anūkai – gražus pulkas, kuriam kelią į gyvenimą ir nulėmė Vytauto ir Valerijos prieš 50 metų vienas kitam duota priesaika gyventi kartu – ir skausme, ir varge (o juk visko ir būta!)…

Auksiniai jaunavedžiai jau gali sau leisti organizuoti šventę taip, kaip nori patys, tad jaunieji surikiavo šventės akcentus taip, kad smagu būtų ir patiems, ir šventės svečiams, kad šie pasijustų tikrais šventės dalyviais. Tad pirmoji šventės dalis buvo etnokultūrinė, apipinta Gulbinų folkloro kolektyvo, kurio tikra siela yra Valerija, dainomis ir giliomis vestuvių tradicijomis, nors šiandien tai tebuvo tik imitacija, žaidimas to, kas turėjo būti prieš 50 metų… Ir auksiniai jaunavedžiai, ir ansamblio dalyviai gulbiniečiai pasidabino tautiniais kostiumais, ir, skambant graudžiosioms vestuvių dainoms, jaunoji buvo padabinta nuometu (apgaubė Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ vadovė Aušra Butkauskienė). Prieš nuometuojant nuotaką gintaro karolius nuo kaklo nuėmė pirmoji pamergė – jaunosios sesuo Olga Čirbulėnaitė-Jakaitienė – buvusi pirmąja pamerge ir per tikrąsias Valerijos vestuves. Šalia pirmosios pamergės vėliau stojo ir tikrasis pirmasis pabrolys – jaunojo brolis Algirdas Tauras, o kitų pamergių vietas užėmė Gulbinų folkloro kolektyvo dalyvės.

Nuometu nuotaką apgaubė Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ vadovė Aušra Butkauskienė. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Antroji šventės dalis – rimtoji arba iškilmingoji. Vestuvininkai sugužėjo į Biržų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, kur jaunavedžiai dar sykį pakartojo santuokos įžadus, sumainė aukso žiedus. Auksinius jaunavedžius pasitiko ne tik Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Joana Kvedaravičienė, bet ir pats Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas, taip pat dalyvavęs iškilmingoje ceremonijoje. Po iškilmių vestuvininkai aplankė Daumėnų bei Valantiškio kapinėse besiilsinčius jaunųjų artimuosius, uždegė atminimo žvakeles.

Trečioji šventės dalis – vestuvių puota – buvo pilna žaismės ir netikėtumų. Jaunavedžius sveikino kaimynai, draugai, giminaičiai, gulbiniečiai (Vytautas yra ir Gulbinų kaimo bendruomenės pirmininkas) ir patys artimiausi žmonės – jaunavedžių seserys, brolis, vaikai: Aušra, Darius, Valdas, Jurga, Vytautas su šeimomis, o visas pulkas anūkų: Mindaugas, Laura, Algirdas, Rokas, Miglė, Elinga, Žygimantas, Barbora (nors ne visi galėjo tądien būti šalia) – padovanojo taip močiutės mėgstamas saksofono melodijas, atliekamas Gvido Staniulio. Vaikų dovana – graži medinė skulptūra – papuošė Valerijos ir Vytauto sodybą Likėnuose.

Dar viena muzikinė dovana jaunavedžiams buvo – Papilio moterų vokalinio kvarteto „Rovėjūnės“ dainomis papasakota Vytauto ir Valerijos gyvenimo istorija. Jos metu skambėjęs valsas sugrąžino jaunavedžius į jų pirmąją šventę prieš 50 metų, jaunoji pasidabino savo vestuviniu nuometu, ir auksiniai jaunavedžiai pakartojo savo vestuvių valsą. „Rovėjūnių“ sopranas Aušra savo tėvams padovanojo A. Budriūno harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Kas bernelio sumįslyta“, užgavusią pačias jautriausias jaunavedžių ir šventės svečių stygas.

Buvo galima džiaugtis puikia auksinės poros nuotaika, energija ir gyvybingumu… Kur dainos skambėjo, ten ir jų balsai derėjo, kur vestuvių muzikantas kvietė visus ant parketo, ten ir jaunavedžiai su visais kartu, taip kaip tada – lygiai prieš 50 metų…

Susibėgo visa šeima bendrai fotografijai – vos telpa… Metai kiti – ir proanūkiai pabyrės, šeimos nuotrauka dar pasipildys, Valerijos ir Vytauto Taurų gyvenime atsiras naujų spalvų, o meilės visiems užteks…

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.